Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Anden Mosebog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Israelitterne bliver talrige i Egypten (1-7)

  • Farao undertrykker israelitterne (8-14)

  • Gudfrygtige jordemødre redder liv (15-22)

 • 2

  • Moses’ fødsel (1-4)

  • Faraos datter adopterer Moses (5-10)

  • Moses flygter til Midjan og gifter sig med Sippora (11-22)

  • Gud hører israelitternes jamren (23-25)

 • 3

  • Moses og den brændende tornebusk (1-12)

  • Jehova forklarer hvad hans navn betyder (13-15)

  • Jehova giver Moses instruktioner (16-22)

 • 4

  • Tre tegn Moses skal udføre (1-9)

  • Moses føler sig utilstrækkelig (10-17)

  • Moses vender tilbage til Egypten (18-26)

  • Moses bliver genforenet med Aron (27-31)

 • 5

  • Moses og Aron foran Farao (1-5)

  • Voksende undertrykkelse (6-18)

  • Israel bebrejder Moses og Aron (19-23)

 • 6

  • Løftet om befrielse bliver gentaget (1-13)

   • Jehovas navn ikke fuldt ud kendt (2, 3)

  • Moses’ og Arons afstamning (14-27)

  • Moses skal igen træde frem for Farao (28-30)

 • 7

  • Jehova styrker Moses (1-7)

  • Arons stav bliver til en stor slange (8-13)

  • 1. plage: Vand forvandles til blod (14-25)

 • 8

  • 2. plage: frøer (1-15)

  • 3. plage: myg (16-19)

  • 4. plage: stikfluer (20-32)

   • Goshen rammes ikke (22, 23)

 • 9

  • 5. plage: Dyr dør af pest (1-7)

  • 6. plage: Mennesker og dyr får bylder (8-12)

  • 7. plage: hagl (13-35)

   • Farao skal se Guds magt (16)

   • Jehovas navn skal forkyndes (16)

 • 10

  • 8. plage: græshopper (1-20)

  • 9. plage: mørke (21-29)

 • 11

  • 10. plage bliver varslet (1-10)

   • Israelitterne skal bede om gaver (2)

 • 12

  • Påsken indstiftes (1-28)

   • Blod skal stænkes på dørstolperne (7)

  • 10. plage: Førstefødte slås ihjel (29-32)

  • Udvandringen begynder (33-42)

  • Instruktioner om hvem der må fejre påsken (43-51)

 • 13

  • Hver førstefødt af hankøn tilhører Jehova (1, 2)

  • De usyrnede brøds fest (3-10)

  • Hver førstefødt af hankøn skal overgives til Gud (11-16)

  • Israel føres mod Det Røde Hav (17-20)

  • Sky- og ildsøjlen (21, 22)

 • 14

  • Israel når frem til havet (1-4)

  • Farao sætter efter Israel (5-14)

  • Israel går over Det Røde Hav (15-25)

  • Egypterne drukner i havet (26-28)

  • Israel tror på Jehova (29-31)

 • 15

  • Moses’ og Israels sejrssang (1-19)

  • Mirjam svarer i vekselsang (20, 21)

  • Bittert vand bliver gjort frisk (22-27)

 • 16

  • Folket beklager sig fordi de mangler mad (1-3)

  • Jehova hører at de beklager sig (4-12)

  • De får vagtler og manna (13-21)

  • Ingen manna på sabbatten (22-30)

  • Manna opbevares som en påmindelse (31-36)

 • 17

  • Klage over mangel på vand ved Horeb (1-4)

  • Vand fra en klippe (5-7)

  • Amalekitternes angreb og nederlag (8-16)

 • 18

  • Jetro og Sippora kommer (1-12)

  • Jetros råd om at udnævne dommere (13-27)

 • 19

  • Ved Sinajs Bjerg (1-25)

   • Israel skal blive et kongerige af præster (5, 6)

   • Folket skal helliges for at møde Gud (14, 15)

 • 20

  • De Ti Bud (1-17)

  • Magtmanifestation skræmmer Israel (18-21)

  • Instruktioner angående tilbedelse (22-26)

 • 21

  • Lovbud til Israel (1-36)

   • Om hebraiske trælle (2-11)

   • Om vold mod andre (12-27)

   • Om dyr (28-36)

 • 22

  • Lovbud til Israel (1-31)

   • Om tyveri (1-4)

   • Om skader på afgrøder (5, 6)

   • Om erstatning og ejerskab (7-15)

   • Om forførelse (16, 17)

   • Om tilbedelse og social retfærdighed (18-31)

 • 23

  • Lovbud til Israel (1-19)

   • Om at være ærlig og retfærdig (1-9)

   • Om sabbatter og højtider (10-19)

  • Engel skal lede Israel (20-26)

  • Landets indtagelse og grænser (27-33)

 • 24

  • Folket vil gerne holde pagten (1-11)

  • Moses på Sinajs Bjerg (12-18)

 • 25

  • Bidrag til telthelligdommen (1-9)

  • Arken (10-22)

  • Bordet (23-30)

  • Lampestanderen (31-40)

 • 26

  • Telthelligdommen (1-37)

   • Teltdugene (1-14)

   • Panelrammer og fodstykker (15-30)

   • Forhænget og afskærmningen (31-37)

 • 27

  • Brændofferaltret (1-8)

  • Forgården (9-19)

  • Olie til lampestanderen (20, 21)

 • 28

  • Præsternes klæder (1-5)

  • Efoden (6-14)

  • Bryststykket (15-30)

   • Urim og Tummim (30)

  • Den ærmeløse overklædning (31-35)

  • Turbanen med guldpladen (36-39)

  • Andre klæder til præsterne (40-43)

 • 29

  • Præsternes indsættelse (1-37)

  • Det daglige offer (38-46)

 • 30

  • Røgelsesaltret (1-10)

  • Folketælling og penge til soning (11-16)

  • Kobberkar til at vaske sig ved (17-21)

  • Særlig salveolieblanding (22-33)

  • Opskrift på hellig røgelse (34-38)

 • 31

  • Håndværkere fyldes med Guds ånd (1-11)

  • Sabbatten, et tegn mellem Gud og Israel (12-17)

  • De to stentavler (18)

 • 32

  • Guldkalven tilbedes (1-35)

   • Moses hører fremmed sang (17, 18)

   • Moses slår lovtavlerne i stykker (19)

   • Levitterne er loyale mod Jehova (26-29)

 • 33

  • Gud irettesætter israelitterne (1-6)

  • Mødeteltet uden for lejren (7-11)

  • Moses beder om lov til at se Jehovas herlighed (12-23)

 • 34

  • Nye stentavler (1-4)

  • Moses ser Jehovas herlighed (5-9)

  • Detaljer om pagten gentages (10-28)

  • Moses’ ansigt stråler (29-35)

 • 35

  • Anvisninger om sabbatten (1-3)

  • Bidrag til telthelligdommen (4-29)

  • Besalel og Oholiab fyldes med ånd (30-35)

 • 36

  • Rigelige bidrag (1-7)

  • Telthelligdommen fremstilles (8-38)

 • 37

 • 38

  • Brændofferaltret (1-7)

  • Kobberkarret (8)

  • Forgården (9-20)

  • Oversigt over materialer til telthelligdommen (21-31)

 • 39

  • Laver præsternes klæder (1)

  • Efoden (2-7)

  • Bryststykket (8-21)

  • Den ærmeløse overklædning (22-26)

  • Andre klæder til præsterne (27-29)

  • Guldpladen (30, 31)

  • Moses inspicerer telthelligdommen (32-43)

 • 40

  • Telthelligdommen rejses (1-33)

  • Jehovas herlighed fylder telthelligdommen (34-38)