Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det andet brev til korintherne

Kapitler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Oversigt over indhold

 • 1

  • Hilsner (1, 2)

  • Trøst fra Gud under alle slags prøvelser (3-11)

  • Paulus ændrer rejseplaner (12-24)

 • 2

  • Paulus ønsker at besøge korintherne med opmuntring (1-4)

  • Tilgive og genoptage en synder (5-11)

  • Paulus i Troas og Makedonien (12, 13)

  • Forkyndelsen, et triumftog (14-17)

   • Driver ikke forretning med Guds ord (17)

 • 3

  • Anbefalingsbreve (1-3)

  • Tjenere for en ny pagt (4-6)

  • Den nye pagts større glans (7-18)

 • 4

  • Lyset fra den gode nyhed (1-6)

   • De ikketroendes forstand er forblindet (4)

  • Kostbar skat i lerkar (7-18)

 • 5

  • Den himmelske bolig (1-10)

  • Forsoningens tjeneste (11-21)

   • En ny skabning (17)

   • Ambassadører på Kristus’ vegne (20)

 • 6

  • Misbrug ikke Guds godhed (1, 2)

  • Paulus beskriver sin tjeneste (3-13)

  • Lad jer ikke spænde i åg med ikketroende (14-18)

 • 7

  • Vi skal rense os for alt hvad der besmitter os (1)

  • Paulus’ glæde over korintherne (2-4)

  • Titus kommer med positive meldinger (5-7)

  • Bedrøvelse og anger som Gud vil det (8-16)

 • 8

  • Indsamling til de kristne i Judæa (1-15)

  • Titus sendes til Korinth (16-24)

 • 9

  • Gavmildhed med det rigtige motiv (1-15)

   • Gud elsker en glad giver (7)

 • 10

  • Paulus forsvarer sin tjeneste (1-18)

   • Vores våben er ikke menneskeskabte (4, 5)

 • 11

  • Paulus og “superapostlene” (1-15)

  • Paulus’ trængsler som apostel (16-33)

 • 12

  • Paulus’ syner (1-7a)

  • Paulus har en “torn i kødet” (7b-10)

  • Står ikke tilbage for “superapostlene” (11-13)

  • Paulus’ omsorg for korintherne (14-21)

 • 13

  • Afsluttende advarsler og tilskyndelser (1-14)

   • “Bliv ved med at prøve jer selv for at se om I er i troen” (5)

   • Gør de nødvendige forandringer; vær enige (11)