Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Første Kongebog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • David og Abishag (1-4)

  • Adonija søger at få kongemagten (5-10)

  • Natan og Batseba griber ind (11-27)

  • David giver ordre til at Salomon skal salves (28-40)

  • Adonija flygter til altret (41-53)

 • 2

  • David giver Salomon instrukser (1-9)

  • David dør; Salomon bliver konge (10-12)

  • Adonijas plan koster ham livet (13-25)

  • Ebjatar bliver forvist; Joab bliver dræbt (26-35)

  • Shimi bliver dræbt (36-46)

 • 3

  • Salomon gifter sig med Faraos datter (1-3)

  • Jehova viser sig for Salomon i en drøm (4-15)

   • Salomon beder om visdom (7-9)

  • Salomon dømmer mellem to mødre (16-28)

 • 4

  • Salomons administration (1-19)

  • De gode forhold under Salomons styre (20-28)

   • Tryghed under vinstokken og figentræet (25)

  • Salomons visdom og ordsprog (29-34)

 • 5

  • Kong Hiram leverer byggematerialer (1-12)

  • Salomons indkaldte arbejdere (13-18)

 • 6

  • Salomon bygger templet (1-38)

   • Det inderste rum (19-22)

   • Keruberne (23-28)

   • Reliefferne, dørene, den indre forgård (29-36)

   • Templet bygges på omkring syv år (37, 38)

 • 7

  • Salomons paladskompleks (1-12)

  • Den erfarne Hiram skal hjælpe Salomon (13-47)

   • De to kobbersøjler (15-22)

   • Havet af støbt metal (23-26)

   • Ti vogne og kar af kobber (27-39)

  • Udstyr af guld gøres færdigt (48-51)

 • 8

  • Arken føres ind i templet (1-13)

  • Salomon taler til folket (14-21)

  • Salomons bøn ved indvielsen af templet (22-53)

  • Salomon velsigner folket (54-61)

  • Ofre og indvielseshøjtid (62-66)

 • 9

  • Jehova viser sig igen for Salomon (1-9)

  • Salomons gave til kong Hiram (10-14)

  • Salomons forskellige projekter (15-28)

 • 10

  • Dronningen af Saba besøger Salomon (1-13)

  • Salomons store rigdom (14-29)

 • 11

  • Salomons hustruer bøjer hans hjerte (1-13)

  • Salomons fjender (14-25)

  • Jeroboam bliver lovet ti stammer (26-40)

  • Salomon dør; Rehabeam bliver konge (41-43)

 • 12

  • Rehabeams hårde svar (1-15)

  • Ti stammer gør oprør (16-19)

  • Jeroboam bliver konge over Israel (20)

  • Rehabeam må ikke kæmpe mod Israel (21-24)

  • Jeroboams kalvedyrkelse (25-33)

 • 13

  • Profeti mod altret i Betel (1-10)

   • Altret revner (5)

  • Den sande Guds mand er ulydig (11-34)

 • 14

  • Akijas profeti mod Jeroboam (1-20)

  • Rehabeam regerer over Juda (21-31)

   • Shishak invaderer landet (25, 26)

 • 15

  • Abijam, konge af Juda (1-8)

  • Asa, konge af Juda (9-24)

  • Nadab, konge af Israel (25-32)

  • Basha, konge af Israel (33, 34)

 • 16

  • Jehovas dom over Basha (1-7)

  • Ela, konge af Israel (8-14)

  • Zimri, konge af Israel (15-20)

  • Omri, konge af Israel (21-28)

  • Akab, konge af Israel (29-33)

  • Hiel genopbygger Jeriko (34)

 • 17

  • Profeten Elias forudsiger tørke (1)

  • Ravnene sørger for mad til Elias (2-7)

  • Elias besøger en enke i Sarepta (8-16)

  • Enkens søn dør og bliver oprejst (17-24)

 • 18

  • Elias møder Obadja og Akab (1-18)

  • Elias står over for Baals profeter på Karmels Bjerg (19-40)

   • “Halte mellem to standpunkter” (21)

  • Tre og et halvt års tørke ender (41-46)

 • 19

  • Elias flygter for Jezabels vrede (1-8)

  • Jehova viser sig for Elias på Horebs Bjerg (9-14)

  • Elias skal salve Hazael, Jehu, Elisa (15-18)

  • Elisa skal efterfølge Elias (19-21)

 • 20

  • Aramæerne fører krig mod Akab (1-12)

  • Akab besejrer aramæerne (13-34)

  • Profeti mod Akab (35-43)

 • 21

  • Akab vil have Nabots vingård (1-4)

  • Jezabel sørger for at Nabot bliver slået ihjel (5-16)

  • Elias’ budskab mod Akab (17-26)

  • Akab ydmyger sig (27-29)

 • 22

  • Joshafats alliance med Akab (1-12)

  • Mikajas profeti om nederlag (13-28)

   • En løgnens ånd skal narre Akab (21, 22)

  • Akab bliver dræbt ved Ramot-Gilead (29-40)

  • Joshafats styre i Juda (41-50)

  • Akazja, konge af Israel (51-53)