Romerne 3:1-31

3  Hvad særligt har da jøden,+ eller hvad gavn gør omskærelsen?+  Meget, på enhver måde. For det første at de jo har fået Guds hellige udsagn* betroet.+  Hvordan så? Når nogle ikke troede,+ vil deres mangel på tro da ophæve Guds trofasthed?+  Måtte det aldrig ske! Men lad Gud blive fundet sandfærdig,+ selv om hvert menneske bliver fundet at være en løgner,+ sådan som der står skrevet: „For at du må kendes retfærdig i dine ord og vinde når du dømmes.“+  Men hvis vor uretfærdighed bringer Guds retfærdighed+ i forgrunden, hvad skal vi da sige? Gud er ikke uretfærdig+ når han udøser sin vrede, vel? (Jeg taler som et menneske+ taler.)  Måtte det aldrig ske! Hvordan skal Gud ellers dømme verden?+  Dog, hvis Guds sandhed+ på grund af min løgn er blevet bragt til at træde stærkere frem, til hans herlighed, hvorfor bliver jeg da alligevel dømt som en synder?+  Og [hvorfor] ikke [sige], sådan som det falskeligt tillægges os+ og sådan som nogle hævder at vi siger: „Lad os gøre det onde for at det gode kan komme“?+ Den dom+ de [mennesker] får er retfærdig.+  Hvad da? Er vi bedre stillet?+ Slet ikke! For ovenfor har vi anklaget såvel jøder som grækere for alle at være under synd,*+ 10  sådan som der står skrevet: „Der er ingen retfærdig, end ikke én;+ 11  der er ingen som har indsigt, ingen som søger Gud.+ 12  Alle [mennesker] er bøjet af [fra vejen], alle sammen er de blevet uduelige; der er ingen som øver venlighed, ikke så meget som én.“+ 13  „Deres strube er en åben grav, med deres tunger har de været svigefulde.“+ „Slangegift er bag deres læber.“+ 14  „Og deres mund er fuld af banden og bitterhed.“+ 15  „De er hurtige på fødderne til at udgyde blod.“+ 16  „Ødelæggelse og elendighed er på deres veje,+ 17  og de har ikke kendt fredens vej.“+ 18  „Der er ikke gudsfrygt for deres øjne.“*+ 19  Nu ved vi at alt hvad loven*+ siger, henvender den til dem der er under loven, for at hver mund kan blive stoppet+ og hele verden blive strafskyldig+ over for Gud. 20  Ved lovgerninger vil derfor intet kød blive erklæret retfærdigt+ over for ham, for ved loven+ fås nøjagtig kundskab om synd.+ 21  Men uden lov er Guds retfærdighed+ nu blevet gjort kendt, som den bevidnes+ af Loven+ og Profeterne;+ 22  ja, Guds retfærdighed gennem tro på Jesus* Kristus,+ for alle dem der tror.+ Der er nemlig ingen forskel.+ 23  For alle har syndet+ og mangler Guds herlighed,+ 24  og det er som en fri gave+ at de ved hans ufortjente godhed+ bliver erklæret retfærdige gennem udfrielsen ved løsesummen+ [der er betalt] i Kristus* Jesus. 25  Gud har fremstillet ham som et offer til forsoning*+ ved tro på hans blod.+ Dette gjorde Gud for at vise sin egen retfærdighed, fordi han havde eftergivet synder+ som var begået i fortiden mens han viste overbærenhed;+ 26  for at vise sin egen retfærdighed+ i den nuværende tidsperiode, at han måtte være retfærdig, også når han erklærer det menneske retfærdigt+ som har tro på Jesus. 27  Hvor er så dette med at rose sig?+ Det er udelukket. Ved hvilken lov?+ Gerningernes?+ Nej, men ved troens lov.+ 28  For vi regner med at et menneske bliver erklæret retfærdigt* ved tro uden lovgerninger.+ 29  Eller er Gud kun Gud for jøder?+ Er han det ikke også for folk fra nationerne?+ Jo, også for folk fra nationerne,+ 30  så sandt som Gud er én,+ han der vil erklære omskårne+ retfærdige som følge af tro og uomskårne+ retfærdige ved deres tro. 31  Ophæver vi da loven ved hjælp af vores tro?+ Måtte det aldrig ske! Tværtimod, vi stadfæster loven.+

Fodnoter

„hellige udsagn“. Ordr.: „småord“. Gr.: loʹgia; lat.: eloʹquia; J17,18,22(hebr.): divrēʹ.
„synd“. Gr.: hamartiʹan; lat.: peccaʹto; J17(hebr.): hachet’ʹ, synden“; afledt af et rodord der betyder „ramme ved siden af“, „forfejle målet“ (fx ved spydkast). Se v. 23.
Citaterne i v. 13-18 findes i Sl 13:3 i LXX. Se Sl 14:3, fdn.
„loven“. Gr.: ho noʹmos, med den bestemte artikel ho for at angive noget specifikt, her, ifølge sammenhængen, den lov der blev givet ved Moses. I The Bible Translator, årg. 1, januar 1950, udgivet af The United Bible Societies, London, siger J. Harold Greenlee på s. 165: „Ordet ’lov’ kræver særlig opmærksomhed. Den bestemte artikel angiver en enkelt, bestemt lov, eller Moseloven; uden artiklen menes der måske ’lov’ som princip.“
„Jesus“. Mangler i B.
El.: „gennem genløsningen (løskøbelsen) der er i (ved) Kristus“.
„som et offer til forsoning“. Ordr.: „[som] noget forsonende“. Gr.: hilastēʹrion; lat.: propitiatioʹnem; J17(hebr.): lekhappoʹræth, „som et sonedække“. Se He 9:5.
El.: „bliver retfærdiggjort“. Gr.: dikaiousʹthai; lat.: iustificaʹri.