Romerne 16:1-27

16  Jeg anbefaler jer Føʹbe,* vor søster, som er tjener*+ i den menighed som er i Kenʹkreæ,+  for at I kan modtage hende i Herren+ på en måde der er de hellige værdig, og stå hende bi i enhver sag hvor hun måtte behøve jer,+ for hun har også selv vist sig at være en forsvarer for mange, ja for mig selv.  Hils Prisʹka og Aʹkvila,+ mine medarbejdere+ i Kristus Jesus,  som har sat deres egen hals på spil+ for min sjæl,* og som ikke blot jeg men også alle menighederne blandt nationerne siger tak;+  og [hils] menigheden i deres hus.+ Hils min elskede Epæʹnetus, som er en førstegrøde+ for Kristus i [provinsen] Asien.  Hils Maria, som har udført meget arbejde for jer.  Hils Androʹnikus og Juʹnias, mine slægtninge+ og mine medfanger,+ som er kendte mænd blandt apostlene og som har været i samhørighed+ med Kristus længere end jeg har.  Hils+ Ampliaʹtus, min elskede i Herren.  Hils Urbaʹnus, vor medarbejder i Kristus, og min elskede Staʹkys. 10  Hils+ Apelʹles, den godkendte i Kristus. Hils dem der er fra Aristoʹbulus’ husstand. 11  Hils Heroʹdion, min slægtning.+ Hils dem fra Narkisʹsus’ husstand som er i Herren.+ 12  Hils [søstrene] Tryfæʹna og Tryfoʹsa, som arbejder flittigt i Herren. Hils Perʹsis, vor elskede [søster], som har udført meget arbejde i Herren. 13  Hils Ruʹfus, den udvalgte i Herren, og hans og min moder. 14  Hils Asynʹkritus, Fleʹgon, Herʹmes, Paʹtrobas, Herʹmas og brødrene hos dem. 15  Hils Filoʹlogus og Julia, Neʹreus og hans søster, og Olymʹpas, og alle de hellige hos dem.+ 16  Hils hinanden med et helligt kys.+ Alle Messias’ menigheder hilser jer. 17  Nu tilskynder jeg jer, brødre, til at holde øje med dem som er årsag til splittelser+ og snublen i modstrid med den lære+ I har modtaget; undgå dem.+ 18  Sådanne mennesker er nemlig ikke trælle af vor Herre Kristus, men af deres egen bug;+ og med glat tale+ og smiger+ forfører de ufordærvedes hjerter. 19  Jeres lydighed er jo blevet alle bekendt.+ Jeg fryder mig derfor over jer. Men jeg ønsker at I må være vise+ med hensyn til det gode, og uskyldige+ med hensyn til det onde.+ 20  Men den Gud som giver fred,+ vil snart knuse Satan+ under jeres fødder. Måtte vor Herre Jesu ufortjente godhed være med jer.+ 21  Timoʹteus, min medarbejder, hilser jer, og det gør også Luʹkius og Jaʹson og Sosiʹpater, mine slægtninge.+ 22  Jeg, Terʹtius, som har skrevet dette brev, hilser jer i Herren. 23  Gaʹjus,+ min og hele menighedens vært, hilser jer. Eraʹstus, byens kæmner,+ hilser jer, og det gør ligeledes Kvarʹtus, hans* broder. 24 * —— 25  Men ham+ som kan styrke jer i overensstemmelse med den gode nyhed jeg forkynder, og* budskabet om Jesus Kristus, ifølge åbenbaringen* af den hellige hemmelighed+ som har været fortiet i lange tider 26  men som nu er blevet gjort kendt+ og gennem de profetiske skrifter blevet bekendtgjort blandt alle nationerne i overensstemmelse med den evige Guds befaling, for at fremme lydighed af tro,+ 27  ham, den ene vise Gud,+ tilkommer herligheden+ ved Jesus Kristus+ for evigt.* Amen.

Fodnoter

El.: „introducerer (forestiller) Føbe for jer“.
Gr.: diaʹkonon; lat.: in ministeʹrio; J18(hebr.): mesjarathʹ, „tjenerinde“.
El.: „mit liv“.
El.: „vor“.
Mangler i P46אABC; DItVgc: „Måtte vor Herre Jesu Kristi ufortjente godhed være med jer alle. Amen“, som svarer til slutningen af v. 20.
El.: „ja“.
Ordr.: „afdækningen (afsløringen)“. Gr.: apokaʹlypsin; lat.: revelatioʹnem.
„for evigt“, P46BC; אADItVgArm: „for evigt og altid“.