Nehemias 7:1-73

7  Så snart muren nu var bygget,+ satte jeg dørene i.+ Derpå udnævntes portvagter+ og sangere+ og levitter,+  og befalingen over Jerusalem gav jeg til min broder Hanaʹni+ og til borgøversten+ Hananʹja, for han var som en pålidelig+ mand* skal være og frygtede+ den [sande] Gud mere end de fleste.  Endvidere sagde jeg* til dem: „Jerusalems porte+ bør ikke åbnes før solen bliver hed; og mens de endnu står [vagt], skal man lukke dørene og stænge dem.+ Og opstil* vagter af Jerusalems indbyggere, hver på sin post og hver foran sit hus.“+  I øvrigt var byen udstrakt* og stor, og der var få folk i den,+ og der var ingen huse bygget.  Nu indgav min Gud i mit hjerte+ at jeg skulle samle de fornemme og landsfogederne og folket for at de kunne lade sig indregistrere.+ Så fandt jeg bogen med slægtsregisteret+ over dem der drog op først, og jeg fandt skrevet deri:  Dette er provinsens*+ sønner som drog op fra de landflygtiges fangenskab,+ dem som kong Nebukadneʹzar+ af Babylon* havde ført i landflygtighed+ og som siden vendte tilbage til Jerusalem og til Juda, hver til sin by,+  dem som kom sammen med Zerubbaʹbel,+ Jeʹsjua,*+ Nehemʹja, Azarʹja,* Ra’amʹja,* Nahamaʹni, Morʹdokaj,+ Bilʹsjan, Misʹperet,* Bigʹvaj, Neʹhum,* Baʹana. Antallet af mænd i Israels folk:  Paʹrosj’ sønner:+ to tusind et hundrede og tooghalvfjerds;  Sjefatʹjas sønner:+ tre hundrede og tooghalvfjerds; 10  Aʹras sønner:+ seks hundrede og tooghalvtreds; 11  Paʹhat-Moʹabs sønner,+ af Jeʹsjuas og Joʹabs sønner:+ to tusind otte hundrede og atten; 12  Eʹlams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 13  Zatʹtus sønner:+ otte hundrede og femogfyrre; 14  Zakʹkajs sønner:+ syv hundrede og tres; 15  Binʹnujs sønner:+ seks hundrede og otteogfyrre; 16  Beʹbajs sønner:+ seks hundrede og otteogtyve; 17  Azʹgads sønner:+ to tusind tre hundrede og toogtyve; 18  Adoniʹkams sønner:+ seks hundrede og syvogtres; 19  Bigʹvajs sønner:+ to tusind og syvogtres; 20  Aʹdins sønner:+ seks hundrede og femoghalvtreds; 21  Aʹters sønner,+ Hizkiʹjas [sønner]: otteoghalvfems; 22  Haʹsjums sønner:+ tre hundrede og otteogtyve; 23  Beʹzajs sønner:+ tre hundrede og fireogtyve; 24  Haʹrifs sønner:+ et hundrede og tolv; 25  Giʹbeons sønner:+ femoghalvfems; 26  mændene fra Betlehem+ og Netoʹfa:+ et hundrede og otteogfirs; 27  mændene fra Aʹnatot:+ et hundrede og otteogtyve; 28  mændene fra Bet-Azʹmavet:+ toogfyrre; 29  mændene fra Kirʹjat-Jeʹarim,+ Kefiʹra+ og Beʹerot:+ syv hundrede og treogfyrre; 30  mændene fra Raʹma+ og Geʹba:+ seks hundrede og enogtyve; 31  mændene fra Mikʹmas:+ et hundrede og toogtyve; 32  mændene fra Beʹtel+ og Aj:+ et hundrede og treogtyve; 33  mændene fra det andet Neʹbo:+ tooghalvtreds; 34  den anden Eʹlams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 35  Haʹrims sønner:+ tre hundrede og tyve; 36  Jerikos sønner:+ tre hundrede og femogfyrre; 37  Lods,+ Haʹdids+ og Oʹnos+ sønner: syv hundrede og enogtyve; 38  Senaʹas sønner:+ tre tusind ni hundrede og tredive. 39  Præsterne: Jedaʹjas sønner+ af Jeʹsjuas hus: ni hundrede og treoghalvfjerds; 40  Imʹmers sønner:+ et tusind og tooghalvtreds; 41  Pasjʹhurs sønner:+ et tusind to hundrede og syvogfyrre; 42  Haʹrims sønner:+ et tusind og sytten. 43  Levitterne: Jeʹsjuas sønner, Kadʹmiels+ [sønner], af Hoʹdevas sønner:+ fireoghalvfjerds. 44  Sangerne,+ Aʹsafs+ sønner: et hundrede og otteogfyrre. 45  Portvagterne,+ Sjalʹlums sønner,+ Aʹters sønner, Talʹmons+ sønner, Akʹkubs+ sønner, Hatiʹtas sønner, Sjoʹbajs sønner:+ et hundrede og otteogtredive. 46  Neʹtinim-folkene:*+ Ziʹhas sønner, Hasuʹfas sønner, Tabʹbaots sønner,+ 47  Keʹros’ sønner, Siʹas* sønner, Paʹdons sønner,+ 48  Lebaʹnas sønner, Hagaʹbas sønner,+ Salʹmajs sønner, 49  Haʹnans sønner,+ Gidʹdels sønner, Gaʹhars sønner, 50  Reaʹjas sønner,+ Reʹzins sønner,+ Nekoʹdas sønner, 51  Gazʹzams sønner, Uzʹzas sønner, Paseʹas sønner, 52  Beʹsajs sønner,+ Meʹunims sønner, Nefuʹsjesims* sønner,+ 53  Bakʹbuks sønner, Hakuʹfas sønner, Harʹhurs sønner,+ 54  Bazʹlits* sønner, Mehiʹdas sønner, Harʹsjas sønner,+ 55  Barʹkos’ sønner, Siʹseras sønner, Teʹmas sønner,+ 56  Neziʹas sønner, Hatiʹfas sønner.+ 57  Salomons tjeneres sønner:+ Soʹtajs sønner, Soʹferets sønner, Periʹdas* sønner,+ 58  Jaʹalas sønner, Darʹkons sønner, Gidʹdels sønner,+ 59  Sjefatʹjas sønner, Hatʹtils sønner, Poʹkeret-Hazzebaʹjims sønner, Aʹmons* sønner.+ 60  Alle neʹtinim-folkene+ og Salomons tjeneres sønner udgjorde tre hundrede og tooghalvfems. 61  Og dette var dem der drog op fra Tel-Meʹla, Tel-Harʹsja, Keʹrub, Adʹdon og Imʹmer,+ men de kunne ikke gøre rede for deres fædrenehus og deres æt,* om de stammede fra Israel: 62  Delaʹjas sønner, Tobiʹjas sønner, Nekoʹdas sønner:+ seks hundrede og toogfyrre. 63  Og af præsterne:+ Habaʹjas sønner, Hakʹkoz’+ sønner, Barzilʹlajs sønner,+ han som tog en af gileaditten Barzilʹlajs+ døtre til hustru og blev kaldt med deres navn. 64  Disse søgte efter hvor deres [slægt] var indskrevet, så de kunne lade sig indregistrere, men det blev ikke fundet,+ så de blev udelukket fra præsteembedet som urene.+ 65  Tirsjaʹtaen*+ sagde derfor til dem at de ikke måtte spise af det højhellige+ før præsten med Uʹrim+ og Tumʹmim+ fremstod. 66  Hele menigheden under ét udgjorde toogfyrre tusind tre hundrede og tres,+ 67  foruden deres trælle+ og deres trælkvinder, som udgjorde syv tusind tre hundrede og syvogtredive;+ og de havde to hundrede og femogfyrre* sangere+ og sangerinder.+ [ 68  De havde syv hundrede og seksogtredive heste; de havde to hundrede og femogfyrre muldyr.]*+ 69  Der var fire hundrede og femogtredive kameler. Der var seks tusind syv hundrede og tyve+ æsler.+ 70  I øvrigt var der en del af overhovederne+ for fædrenehusene+ der gav noget til arbejdet.+ Tirsjaʹtaen+ selv gav tusind gulddrakmer,* halvtreds skåle [og] fem hundrede og tredive præstekjortler+ til skatkammeret. 71  Og nogle af overhovederne for fædrenehusene gav tyve tusind gulddrakmer og to tusind to hundrede sølvminer* til skatkammeret, der rummede hvad der skulle bruges til arbejdet.+ 72  Og det som resten af folket gav var tyve tusind gulddrakmer og to tusind sølvminer og syvogtres præstekjortler. 73  Præsterne+ og levitterne og portvagterne og sangerne+ og nogle af folket og neʹtinim-folkene,+ ja, hele Israel bosatte sig derpå i deres byer.+ Da den syvende måned indtraf,+ var Israels sønner i deres byer.+

Fodnoter

El.: „en sandhedens mand“.
„jeg“, MmargenLXXSyVg; M: „han“. Jf. 5:9, fdn.
„opstil“, MLXX; Vg og ét hebr. ms.: „jeg opstillede“.
Ordr.: „bred (udstrakt) til begge sider“.
El.: „retskredsens“, „jurisdiktionsområdets“. Hebr.: hammedhīnahʹ; lat.: provinʹciae.
„Babylon“, LXXVg; MSy: „Babel“.
„Jesus“, LXX.
„Seraja“ i Ezr 2:2.
„Re’elaja“ i Ezr 2:2.
„Mispar“ i Ezr 2:2.
„Rehum“ i Ezr 2:2.
El.: „Tempeltrællene“. Ordr.: „De givne“. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
„Siahas“ i Ezr 2:44.
„Nefusims“ i Ezr 2:50.
„Bazluts“ i Ezr 2:52.
„Perudas“ i Ezr 2:55.
„Amis“ i Ezr 2:57.
El.: „herkomst“, „oprindelse“. Ordr.: „sæd“, „afkom“.
Den persiske betegnelse for den øverste embedsmand, en landshøvding, over en provins. Her i bestemt form.
„to hundrede“ i Ezr 2:65.
LXXVgc og nogle hebr. mss. tilføjer de indklammede ord i overensstemmelse med Ezr 2:66.
En drakme regnes i almindelighed for at være af samme værdi som den persiske gulddarejk, der vejede 8,4 g. Må ikke forveksles med den græske drakme, der nævnes i De Græske Skrifter. Se Till. 8A.
En mine vejede 570 g. Må ikke forveksles med den mine der nævnes i De Græske Skrifter.