Nehemias 10:1-39

10  De der satte deres segl+ på,* var: tirsjaʹtaen+ Nehemiʹas,+ Hakalʹjas+ søn, og Zidkiʹja,  Seraʹja,+ Azarʹja, Jirmeʹja,  Pasjʹhur, Amarʹja, Malkiʹja,  Hatʹtusj, Sjebanʹja, Malʹluk,  Haʹrim,+ Meʹremot, Obadʹja,  Daniel,+ Ginʹneton, Baʹruk,  Mesjulʹlam, Abiʹja, Mijʹjamin,  Ma’azʹja, Bilʹgaj [og] Sjemaʹja; det var præsterne.  Og levitterne: Jeʹsjua,+ Azanʹjas søn, Binʹnuj, en af Heʹnadads+ sønner, Kadʹmiel, 10  og deres brødre Sjebanʹja,+ Hodiʹja, Keliʹta, Pelaʹja, Haʹnan, 11  Miʹka, Reʹhob, Hasjabʹja, 12  Zakʹkur, Sjerebʹja,+ Sjebanʹja, 13  Hodiʹja, Baʹni [og] Beniʹnu. 14  Folkets overhoveder: Paʹrosj, Paʹhat-Moʹab,+ Eʹlam, Zatʹtu, Baʹni, 15  Bunʹni, Azʹgad, Beʹbaj, 16  Adoniʹja,* Bigʹvaj, Aʹdin, 17  Aʹter, Hizkiʹja, Azʹzur, 18  Hodiʹja, Haʹsjum, Beʹzaj, 19  Haʹrif,* Aʹnatot, Neʹbaj, 20  Magʹpiasj, Mesjulʹlam, Heʹzir, 21  Mesjeʹzab’el, Zaʹdok, Jadduʹa, 22  Pelatʹja, Haʹnan, Anaʹja, 23  Hosjeʹa, Hananʹja, Hasʹsjub, 24  Halʹlohesj, Pilʹha, Sjoʹbek, 25  Reʹhum, Hasjabʹna, Ma’aseʹja 26  og Ahiʹja, Haʹnan, Aʹnan, 27  Malʹluk, Haʹrim, Baʹana. 28  Og resten af folket, præsterne,+ levitterne,+ portvagterne,+ sangerne,+ neʹtinim-folkene*+ og alle der havde skilt sig ud fra landenes folkeslag+ til den [sande] Guds lov,+ deres hustruer, deres sønner og deres døtre, alle der kunne vide [og] forstå det+ —  29  de tilsluttede sig deres brødre,+ deres stormænd,+ og gik ind på [at være underkastet] en forbandelse+ og en ed+ om at vandre efter den [sande] Guds lov, som var blevet givet gennem den [sande] Guds tjener Moses,+ og om at overholde+ og følge alle vor Herre Jehovas bud+ og hans lovbud og hans forordninger,+ 30  og om at vi ikke skulle give vore døtre til [nogen fra] landets folkeslag og ikke skulle tage deres døtre til vore sønner.+ 31  Med hensyn til landets folkeslag+ der kom ind med varer og al slags korn på sabbatsdagen for at sælge det, skulle vi ikke tage imod noget fra dem på sabbatten+ eller nogen [anden] helligdag,+ og vi skulle give afkald på [høstudbytte] det syvende år+ samt ethvert gældskrav.+ 32  Desuden påtog vi os nogle forpligtelser: det påhvilede os hver især at give en tredjedel sekel* om året til tjenesten ved vor Guds hus,+ 33  til de stablede brød+ og til det stadige kornoffer+ og til det stadige brændoffer på sabbatterne,+ nymånerne,+ til festtiderne+ og til helliggaverne+ og til syndofrene+ som skulle skaffe Israel soning, og [til] hele arbejdet ved vor Guds hus.+ 34  Og vi kastede lod+ om leveringen* af det træ+ som præsterne, levitterne og folket skulle komme med til vor Guds hus, i henhold til vore fædrenehuse, på faste tider, år efter år, til at brænde på Jehova vor Guds alter,+ ifølge det som står skrevet i loven;+ 35  og om at komme med vor jords første modne afgrøde+ og med den første modne afgrøde af al frugten på alle slags træer,+ år efter år, til Jehovas hus; 36  og om de førstefødte+ af vore sønner og af vore husdyr,+ i henhold til det der står skrevet i loven,+ og om de førstefødte [dyr] af vort hornkvæg og vort småkvæg,+ om at komme med [dem] til vor Guds hus, til præsterne der gjorde tjeneste i vor Guds hus.+ 37  Og førstegrøden af vort groftmalede mel,+ samt vore bidrag,+ og af frugten på alle slags træer,+ af ny vin+ og olie+ skulle vi komme med til præsterne, til spiserummene+ i vor Guds hus, foruden tienden* af [udbyttet af] vor jord til levitterne,+ idet de, levitterne, tager imod tiende i alle vore landbrugsbyer. 38  Desuden skulle præsten, Arons søn, være sammen med levitterne når levitterne modtog tiende; og levitterne selv skulle komme op med en tiendedel af tienden til vor Guds hus,+ til forrådshusets spiserum.+ 39  For det er til spiserummene Israels sønner og Leʹvis sønner skal komme med bidraget+ af korn, ny vin+ og olie, og dér skal helligdommens redskaber og de tjenstgørende+ præster og portvagterne+ og sangerne+ være; og vi måtte ikke forsømme vor Guds hus.+

Fodnoter

Ordr.: „Og på de beseglede“.
Adonikam“ i Ezr 2:13.
„Jora“ i Ezr 2:18.
El.: „tempeltrællene“. Ordr.: „de givne“. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
En sekel vejede 11,4 g. Se Till. 8A.
El.: „offergaven“. Hebr.: qurbanʹ. Se „korban“ i Mr 7:11.
El.: „tiendedelen“.