Lukas 3:1-38

3  I det femtende år af kejser Tibeʹrius’* regeringstid, da Ponʹtius Pilaʹtus var landshøvding i Judæa, og Herodes*+ var landsdelshersker* i Galilæʹa, og hans broder Filip var landsdelshersker i Ituræʹas og Trakoniʹtis’ land, og Lysaʹnias var landsdelshersker i Abileʹne,  i den overordnede præst Anʹnas’ og i Kajʹfas’+ dage, kom Guds erklæring til Johannes,+ Zakariʹas’ søn, i ørkenen.+  Han kom så til hele landet omkring Jordan og forkyndte en dåb der [som symbol] betegner sindsændring til synders tilgivelse,+  som der står skrevet i bogen med profeten Esajas’ ord: „Hør! Der er en som råber i ørkenen: ’I må berede Jehovas* vej, gøre hans veje lige.+  Hver kløft må fyldes op, og hvert bjerg og hver høj skal sænkes, krogede [veje] må gøres lige, og de knudrede veje gøres jævne;+  og alt kød skal se Guds frelsesmiddel.’“+  Derfor begyndte han at sige til de folkeskarer der kom ud for at blive døbt af ham: „Giftslangeyngel,+ hvem har givet jer et vink om at flygte fra den kommende vrede?+  Så frembring da frugter som stemmer med sindsændringen.*+ Og begynd ikke at sige til jer selv: ’Vi har Abraham til fader.’ For jeg siger jer at Gud er i stand til at oprejse Abraham børn af disse sten.  Ja, øksen ligger allerede ved roden af træerne; hvert træ som ikke frembringer god frugt vil altså blive hugget om og kastet i ilden.“+ 10  Og de mange mennesker spurgte ham: „Hvad skal vi da gøre?“+ 11  Som svar sagde han til dem: „Lad den der har to underklædninger dele med den der ingen har, og lad den der har noget at spise gøre det samme.“+ 12  Og selv skatteopkrævere kom for at blive døbt, og de sagde til ham: „Lærer, hvad skal vi gøre?“+ 13  Han sagde til dem: „Opkræv ikke mere end den fastsatte skat.“+ 14  Og mænd der gjorde militærtjeneste spurgte ham: „Og hvad skal vi gøre?“ Og han sagde til dem: „I må ikke terrorisere nogen eller rette falske anklager mod nogen,+ men vær tilfredse med jeres forplejning.“*+ 15  Da nu folket var i forventning og alle i deres hjerter spurgte angående Johannes: „Kunne han måske være Messias?“+ 16  svarede Johannes idet han sagde til alle: „Selv døber jeg jer med vand; men han der er stærkere end jeg, kommer — jeg er ikke god nok til at løse remmen på hans sandaler+ — han vil døbe jer med hellig ånd og ild.+ 17  Han har sin kasteskovl i hånden for at rense sin tærskeplads fuldstændigt og samle+ hveden i sit forrådshus, men avnerne+ vil han brænde med en ild+ der ikke kan slukkes.“ 18  Det var også derfor han gav mange andre tilskyndelser og blev ved at forkynde godt nyt for folket. 19  Men da Herodes, landsdelsherskeren,* var blevet retledt af ham angående sin broders hustru Heroʹdias og angående alt det onde Herodes gjorde,+ 20  føjede han til alle disse [gerninger] også dette: han spærrede Johannes inde i et fængsel.+ 21  Dengang hele folket blev døbt, blev også Jesus+ døbt,* og mens han bad, åbnedes himmelen+ 22  og den hellige ånd dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og en stemme lød fra himmelen: „Du er min søn, den elskede; jeg har godkendt dig.“+ 23  I øvrigt var Jesus selv omkring tredive+ år gammel da han begyndte [sin gerning],*+ og han var, sådan mente man,* søn+ afJosef,+[søn] af Eʹli, 24  [søn] af Matʹtat,[søn] af Leʹvi,[søn] af Melʹki,[søn] af Janʹnaj,[søn] af Josef, 25  [søn] af Mattatiʹas,[søn] af Aʹmos,[søn] af Naʹhum,[søn] af Esʹli,[søn] af Nagʹgaj, 26  [søn] af Maʹat,[søn] af Mattatiʹas,[søn] af Seʹmeïn,[søn] af Joʹsek,[søn] af Joʹda, 27  [søn] af Johaʹnan,[søn] af Reʹsa,[søn] af Zerubbaʹbel,+[søn] af Sjealʹtiel,*+[søn] af Neʹri, 28  [søn] af Melʹki,[søn] af Adʹdi,[søn] af Koʹsam,[søn] af Elmaʹdam,[søn] af Er, 29  [søn] af Jesus,*[søn] af Elieʹzer,[søn] af Joʹrim,[søn] af Matʹtat,[søn] af Leʹvi, 30  [søn] af Siʹmeon,[søn] af Juda,[søn] af Josef,[søn] af Joʹnam,[søn] af Elʹjakim, 31  [søn] af Meʹlea,[søn] af Menʹna,[søn] af Matʹtata,[søn] af Natan,+[søn] af David,+ 32  [søn] af Iʹsaj,+[søn] af Oʹbed,*+[søn] af Boʹaz,+[søn] af Salʹmon,*+[søn] af Nahʹsjon,+ 33  [søn] af Amminaʹdab,*+[søn] af Arʹni,*+[søn] af Hezʹron,+[søn] af Peʹrez,+[søn] af Juda,+ 34  [søn] af Jakob,+[søn] af Isak,+[søn] af Abraham,+[søn] af Taʹra,+[søn] af Naʹkor,+ 35  [søn] af Seʹrug,+[søn] af Reʹu,+[søn] af Peʹleg,+[søn] af Eʹber,+[søn] af Sjeʹla,+ 36  [søn] af Keʹnan,*[søn] af Arpakʹsjad,+[søn] af Sem,+[søn] af Noa,+[søn] af Leʹmek,+ 37  [søn] af Metuʹsalem,+[søn] af Eʹnok,+[søn] af Jeʹred,+[søn] af Mahalalʹel,+[søn] af Keʹnan,+ 38  [søn] af Eʹnosj,+[søn] af Set,+[søn] af Adam,+[søn] af Gud.

Fodnoter

El.: „Tiberius Cæsars“. Gr.: Tiberiʹou Kaiʹsaros; lat.: Tiberii Caeʹsaris.
Dvs. Herodes Antipas, søn af Herodes den Store.
„landsdelshersker“. Ordr.: „tetrark (fjerdingsfyrste)“, en vasalfyrste underlagt den romerske kejser. Lat.: tetrarʹcha.
Se Till. 1D.
El.: „angeren“. Gr.: tēs metanoiʹas.
El.: „løn“. Lat.: stipenʹdiis.
Se v. 1, fdn. til „landsdelshersker“.
El.: „nedsænket“, „dyppet“. Gr.: baptisthenʹtos.
El.: „begyndte [at undervise]“.
El.: „som det var juridisk fastslået“.
Ordr.: „Salathiel“.
„Jesus“, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: „Jose(s)“.
„Jobel“, א*BSys.
„Sala“, א*BSys.
„Amminadab“, AVgSyp; B: „Admein“.
„Aram“, ADVgSyp. El.: „Ram“. Se 1Kr 2:9; Mt 1:3, 4.
„søn af Kenan“. Mangler i P75D i overensstemmelse med 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Kr 1:18.