Lukas 12:1-59

12  I mellemtiden, da så mange tusind* mennesker havde samlet sig at de var ved at træde på hinanden, begyndte han med først at sige til sine disciple: „Vær på vagt over for farisæernes surdej,+ som er hykleri.+  Men der findes intet omhyggeligt tildækket som ikke vil blive åbenbaret, og intet hemmeligt som ikke vil blive kendt.+  Derfor: hvad I siger i mørket, vil blive hørt i lyset,* og hvad I hvisker* i de inderste rum, vil blive forkyndt fra tagene.+  Endvidere siger jeg jer, mine venner:+ Frygt ikke for dem som dræber legemet og derefter ikke evner at gøre mere.+  Men jeg vil vise jer hvem I skal frygte: Frygt ham+ der efter at have dræbt, har myndighed til at kaste i Gehenʹna.*+ Ja, jeg siger jer, frygt+ ham.  Sælges fem spurve ikke for to småmønter?* Dog er ikke én af dem glemt hos Gud.+  Men endog alle jeres hovedhår+ er talt. Vær ikke bange; I er mere værd end mange spurve.+  Jeg siger jer da: Enhver der vedgår+ samhørighed med mig over for menneskene, ham vil Menneskesønnen også vedgå samhørighed med over for Guds engle.+  Men den som fornægter+ mig over for menneskene, han vil blive fornægtet over for Guds engle.+ 10  Og enhver der siger et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den der taler bespotteligt imod den hellige ånd, ham vil det ikke blive tilgivet.+ 11  Men når de fører jer frem for offentlige forsamlinger* og øvrighedspersoner og myndigheder, så vær ikke bekymrede for hvordan eller hvormed* I skal svare for jer eller hvad I skal sige;+ 12  for den hellige ånd+ vil i selv samme time lære jer hvad I bør sige.“+ 13  Så sagde en fra folkemængden til ham: „Lærer, sig til min broder at han skal skifte arven med mig.“ 14  Han sagde til ham: „Menneske, hvem har sat mig til dommer+ eller skifteforvalter* over jer?“ 15  Så sagde han til dem: „Hold jeres øjne åbne og vogt jer for enhver form for havesyge,+ for selv om et menneske har overflod, hidrører hans liv ikke fra det han ejer.“+ 16  Så talte han til dem med en billedtale, idet han sagde: „En rig mands jord havde båret godt. 17  Og han begyndte at overveje ved sig selv, idet han sagde: ’Hvad skal jeg gøre nu da jeg ikke har noget sted at samle mine afgrøder?’ 18  Så sagde han: ’Jeg vil gøre dette:+ Jeg vil rive mine forrådshuse ned og bygge nogle større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alle mine gode ting;+ 19  og jeg vil sige til min sjæl:+ „Sjæl, du har mange gode ting liggende til mange år; gør dig det behageligt, spis, drik, vær glad.“’+ 20  Men Gud sagde til ham: ’Du ufornuftige, i denne nat kræves din sjæl* af dig.+ Hvem skal så have de ting du har oplagret?’+ 21  Således går det den der samler sig værdier men ikke er rig hos Gud.“+ 22  Så sagde han til sine disciple: „Af denne grund siger jeg jer: Hold op med at nære bekymring for jeres sjæl med hensyn til hvad I skal spise, eller for jeres legeme med hensyn til hvad I skal tage på.+ 23  For sjælen er mere værd end maden og legemet mere end tøjet. 24  Læg nøje mærke til at ravnene+ hverken sår eller høster, og de har hverken magasin eller forrådshus, og dog giver Gud dem føde. Hvor meget mere er I ikke værd end fuglene?+ 25  Hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin livslængde?+ 26  Derfor, hvis I ikke kan gøre den mindste ting, hvorfor så være bekymrede+ for de øvrige ting? 27  Læg nøje mærke til hvordan liljerne vokser;+ de hverken slider eller slæber, og de spinder ikke; men jeg siger jer: Ikke engang Salomon i al sin herlighed var klædt som en af dem.+ 28  Når Gud nu således klæder planterne på marken, som er her i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor langt snarere vil han da ikke sørge for tøj til jer, I småttroende!+ 29  Spørg derfor ikke efter hvad I skal spise og hvad I skal drikke, og vær ikke ængstelige;+ 30  det er jo alt sammen det folk fra nationerne i verden så ivrigt stræber efter, men jeres Fader ved at I behøver disse ting.+ 31  Men bliv ved med at søge hans rige, og disse ting vil blive givet jer i tilgift.+ 32  Vær ikke bange,+ du lille hjord,+ for jeres Fader har besluttet at give jer riget.+ 33  Sælg+ hvad I har og giv barmhjertighedsgaver.+ Lav jer pengepunge der ikke slides op, et uudtømmeligt forråd af værdier i himlene,+ hvor ingen tyv kommer nær og intet møl fortærer. 34  For dér hvor jeres værdier er, dér vil jeres hjerte også være.+ 35  Hav noget bundet om jeres lænd+ og lad jeres lamper+ brænde, 36  og vær I selv som mennesker der venter på deres herre+ når han vender tilbage* fra brylluppet,+ så de straks kan lukke op for ham når han kommer og banker på.+ 37  Lykkelige er de trælle som herren finder vågne når han kommer!+ Jeg skal sige jer som sandt er: Han vil binde noget om sig+ og lade dem lægge sig til bords, og han vil komme hen og varte dem op.+ 38  Og hvis han kommer i den anden* nattevagt, ja i den tredje,* og finder dem således, da er de lykkelige!+ 39  Men dette skal I være klar over, at hvis husets herre havde vidst i hvilken time tyven kom, ville han have holdt sig vågen og ikke tilladt at der blev brudt ind i hans hus.+ 40  Vær også I parate, for Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.“+ 41  Så sagde Peter: „Herre, taler du med dette billede til os eller til alle?“ 42  Og Herren sagde: „Hvem er egentlig den trofaste husholder,*+ den kloge,+ som hans herre vil sætte over sin tjenerstab til stadig at give dem deres madration i rette tid?+ 43  Lykkelig er den træl, hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således!+ 44  Jeg siger jer som sandt er: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.+ 45  Men hvis den træl i sit hjerte siger: ’Min herre er længe om at komme,’+ og begynder at slå tjenerne og tjenestepigerne, og at spise og drikke og blive beruset,+ 46  så vil den træls herre komme på en dag han ikke venter [ham], og i en time han ikke kender,+ og han vil straffe ham med største strenghed* og give ham hans lod hos de utro.+ 47  Den træl som har forstået sin herres vilje og dog ikke har gjort sig rede eller handlet i overensstemmelse med hans vilje, skal have mange prygl.+ 48  Men den som ikke har forstået+ og derfor har gjort ting der fortjener slag, skal have få prygl.+ Ja, enhver som har fået meget givet, af ham vil der blive krævet meget;+ og den man betror meget, af ham vil man kræve mere end sædvanlig.+ 49  Jeg er kommet for at stifte en brand+ på jorden, og hvad mere kunne jeg ønske end at den allerede var antændt? 50  Ja, jeg har en dåb jeg skal døbes med, og hvor jeg knuges indtil den er tilendebragt!+ 51  Mener I at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg jer, tværtimod splid.+ 52  Fra nu af vil nemlig fem i ét hus være i splid, tre mod to og to mod tre.+ 53  De vil være i splid, fader med søn og søn med fader, moder med datter og en datter med sin moder, en svigermoder med sin svigerdatter og en svigerdatter med sin svigermoder.“+ 54  Så fortsatte han med også at sige til skarerne: „Når I ser en sky stige op i vest, siger I straks: ’Der er regnvejr på vej,’ og det holder stik.+ 55  Og når I ser at det blæser fra syd, siger I: ’Der kommer en hedebølge,’ og den kommer. 56  Hyklere, jordens og himmelens udseende forstår I at bedømme, men hvordan kan det være at I ikke forstår at bedømme denne særlige tid?+ 57  Og hvorfor dømmer I ikke også af jer selv hvad der er ret?+ 58  Når du for eksempel er på vej hen til en øvrighedsperson med din modpart i en retssag, så gør dig flid for undervejs at frigøre dig for striden med ham, for at han ikke skal slæbe dig for dommeren, og dommeren overgive dig til retsbetjenten, og retsbetjenten kaste dig i fængsel.+ 59  Jeg siger dig: Du vil afgjort ikke komme ud derfra før du har betalt alt til sidste og mindste mønt.“*+

Fodnoter

Ordr.: „myriader (af)“.
El.: „offentligt“.
Ordr.: „talte til øret“.
Se Till. 4C.
Ordr.: „for to assarier“. En assarion var 1/16 denar. Se Till. 8A.
Ordr.: „for synagoger“.
„hvordan eller hvormed“, אABVg; DItSyc,p: „hvordan“; Sys: „hvormed“.
El.: „fordeler“.
El.: „dit liv“. Gr.: tēn psychēnʹ sou; J17,18,22(hebr.): nafsjækhaʹ (af næʹfæsj).
El.: „bryder op“. Se Till. 5D.
Fra omkring kl. 21 til midnat. Se Mr 13:35, fdnr.
Fra midnat til omkring kl. 3.
El.: „hushovmester“. Gr.: oikonoʹmos; lat.: dispensaʹtor; J17(hebr.): hassokhenʹ, husholderen“. Se 1Mo 24:2, fdn.; Ef 1:10, fdn. til „administration“.
El.: „vil hugge ham i to dele“.
Ordr.: „til sidste lepton“. Se Till. 8A.