Judas 1:1-25

 Judas,* en Jesu Kristi træl, men Jakobs broder,+ til de kaldede+ som er elskede i forholdet til Gud, Faderen,+ og bevarede+ for Jesus Kristus:  Måtte barmhjertighed+ og fred+ og kærlighed+ blive jer stadig rigeligere til del.+  I elskede,+ skønt jeg gjorde enhver bestræbelse for at skrive til jer om vor fælles frelse,+ fandt jeg det nødvendigt at skrive til jer for at tilskynde* jer til at kæmpe en hård kamp* for den tro+ som én gang er blevet overgivet de hellige.+  Grunden er at der har sneget sig nogle mennesker ind+ som af Skriften for længe siden har fået denne dom:+ ugudelige,*+ der forvandler vor Guds ufortjente godhed til en undskyldning for skamløshed*+ og som fornægter+ vor eneste Ejer+ og Herre,+ Jesus Kristus.  Til trods for at I én gang har fået det hele at vide,+ ønsker jeg at minde jer om at Jehova,* skønt han reddede et folk ud af Ægyptens land,+ senere udryddede dem som ikke troede.+  Og de engle som ikke bevarede deres oprindelige stilling men forlod deres egen bolig,+ har han holdt forvaret med evige lænker+ under tæt mørke til dommen på den store dag.+  Således er også Soʹdoma og Gomorʹra og byerne omkring dem,+ efter at de på samme måde som de førnævnte [engle] havde begået utugt i stort omfang og var gået efter kød til unaturlig brug,+ sat frem for [os] som et [advarende] eksempel+ ved at lide en evig ilds retslige straf.+  Ikke desto mindre besmitter også disse drømmere+ på samme måde kødet og lader hånt om herredømme+ og spotter* sådanne som er herlige.*+  Men da ærkeengelen+ Mikael+ havde en uoverensstemmelse*+ med Djævelen og sagde ham imod* vedrørende Moses’ legeme,+ vovede han ikke at fremføre en spottende dom imod ham,+ men sagde: „Måtte Jehova* irettesætte dig.“+ 10  Alligevel spotter disse [mennesker] alt det som de egentlig ikke kender;+ og alt det som de naturligt, ligesom de fornuftløse dyr,+ ved besked med, det bliver de ved med at fordærve sig selv med.+ 11  Ve dem, for de er slået ind på Kains vej+ og har styrtet sig i Biʹleams vildfarelse+ for løn og er gået til grunde ved Koʹras+ oprørske tale!+ 12  Disse er de skjulte klippeskær ved jeres kærlighedsmåltider,+ når de fester sammen med jer, hyrder som uden frygt sørger for sig selv;+ vandløse skyer som føres hid og did af vinden;+ træer i det sene efterår, [men] uden frugt, to gange døde, rykket op med rode;+ 13  vilde havbølger som skummer med deres egne årsager til skam;+ vildfarende stjerner for hvilke mørkets mulm holdes rede for evigt.+ 14  Ja, den syvende [i rækken] fra Adam, Eʹnok,+ profeterede også om dem da han sagde: „Se! Jehova* kom med sine hellige titusinder*+ 15  for at eksekvere dom over alle+ og bevise at alle de ugudelige var skyldige i alle deres ugudelige gerninger som de havde øvet på en ugudelig måde, og i alle de chokerende ord som ugudelige syndere havde udtalt imod ham.“+ 16  Det er dem der knurrer,+ dem der klager over deres lod i livet,* idet de vandrer efter deres egne ønsker,+ og deres mund taler overmodige ord,+ mens de beundrer personligheder*+ for [egen] fordels skyld. 17  Men I, [mine] elskede, husk de udtalelser som tidligere er blevet fremsat af vor Herre Jesu Kristi apostle;+ 18  de plejede at sige til jer: „I den sidste tid vil der være folk som latterliggør* og som vandrer i overensstemmelse med deres ugudelige ønsker.“+ 19  Det er dem der laver adskillelser,+ [de er] sjælelige*+ og har ikke åndelighed.*+ 20  Men I, [mine] elskede, idet I opbygger jer selv+ på jeres allerhelligste tro+ og beder med hellig ånd,+ 21  skal I bevare jer selv i Guds kærlighed,+ mens I venter på vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed+ [som fører] til evigt liv.+ 22  Der er nogle som tvivler,+ og dem må I fortsat vise barmhjertighed;+ 23  frels dem+ ved at rive dem ud af ilden.+ Men der er andre som I fortsat må vise barmhjertighed — med frygt, idet I hader endog underklædningen som er blevet plettet af kødet.+ 24  Men ham som er i stand til at beskytte+ jer så I ikke snubler, og at fremstille jer dadelfri+ for sin herlighed* med stor glæde, 25  den eneste Gud, vor Frelser*+ gennem Jesus Kristus,+ vor Herre, ham tilkommer herlighed,+ majestæt, magt+ og myndighed+ i al forgangen evighed*+ og nu og ud i alle evigheder.+ Amen.+

Fodnoter

Gr.: Iouʹdas; betyder „priset“.
El.: „opmuntre“.
El.: „til at blive ved med at kæmpe hårdt (nidkært)“.
El.: „uærbødige“.
El.: „for tøjlesløshed (letfærdighed, løsagtighed)“. Gr.: eis aselʹgeian; J17,22(hebr.): lezimmahʹ.
„Jehova“, J7,8,11-14,16-18,22,23; א(gr.): Kyʹrios; Cc: „Gud“; ABVg: „Jesus“. Se Till. 1D.
„spotter“. Gr.: blasfēmouʹsin.
„sådanne som er herlige“. Ordr.: „herligheder“.
„havde en uoverensstemmelse“. El.: „kom i strid“.
El.: „og diskuterede med ham“.
„Jehova“, J7,8,11-14,16-18,22-24,28; AB(gr.): Kyʹrios; א*: „Gud“. Se Till. 1D.
Se Till. 1D.
El.: „myriader“.
Ordr.: „dem der klager over deres skæbne“.
Ordr.: „ansigter“.
Ordr.: „latterliggørere (spottere, egentlig nogle der leger el. driver løjer)“.
El.: „fysiske“, „dyriske“. Gr.: psychikoiʹ; lat.: animaʹles; J17(hebr.): nafsjījīmʹ.
Ordr.: „ånd“. Gr.: pneuʹma; lat.: Spiʹritum; J17,18,22(hebr.): weruʹach, „og ånd“.
El.: „foran sin herlige person“.
Gr.: moʹnōi theōiʹ sōtēʹri hēmōnʹ; lat.: soʹli Deʹo salvatoʹri noʹstro.
El.: „før al tid“.