Josva 21:1-45

21  Overhovederne for levitternes fædrenehuse* trådte nu frem for præsten Eleaʹzar+ og Josua,+ Nuns søn, og overhovederne for Israels sønners stammers fædrenehuse*  og talte til dem i Siʹlo+ i Kaʹna’ans land idet de sagde: „Jehova gav ved Moses påbud om at der skulle gives os byer at bo i med tilhørende græsgange til vore husdyr.“+  Så gav Israels sønner, på Jehovas befaling, levitterne+ disse byer med tilhørende græsgange af deres arvelod.+  Så faldt loddet for kehatitternes slægter,+ og tretten byer fra Judas stamme+ og fra simeonitternes stamme+ og fra Benjamins stamme+ kom ved lodkastning til at tilhøre præsten Arons sønner blandt levitterne.  Og de øvrige af Keʹhats sønner+ tilfaldt der ved lodkastning ti byer af Eʹfraims stammes+ slægter* og af Dans stamme+ og af Manasʹses halve stamme.+  Og Gerʹsjons sønner+ tilfaldt der ved lodkastning tretten byer af Isʹsakars stammes slægter+ og af Aʹsers stamme+ og af Nafʹtalis stamme+ og af Manasʹses halve stamme i Baʹsan.+  Meraʹris sønner+ efter deres slægter tilfaldt der tolv byer af Rubens stamme+ og af Gads stamme+ og af Zeʹbulons stamme.+  Således gav Israels sønner levitterne disse byer og deres græsgange+ ved lodkastning,+ sådan som Jehova havde påbudt ved Moses.+  Af Judas sønners stamme og af Siʹmeons sønners stamme afgav de så følgende byer som nævnes ved navn,+ 10  og de tilfaldt Arons sønner af kehatitternes slægter, af Leʹvis sønner, for det første lod faldt for dem.+ 11  Og de gav dem Kirʹjat-Arʹba+ ([denne Arʹba var] Aʹnaks stamfader),+ det er Heʹbron,+ i Judas bjergland,+ og dens græsgange rundt om den; 12  men byens opland med dets fritliggende bebyggelser gav de Kaʹleb, Jefunʹnes søn, til ejendom.+ 13  Og præsten Arons sønner gav de tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ Heʹbron+ og dens græsgange, samt Libʹna+ og dens græsgange, 14  Jatʹtir+ og dens græsgange, og Esjtemoʹa+ og dens græsgange, 15  Hoʹlon*+ og dens græsgange, og Deʹbir+ og dens græsgange, 16  Aʹjin*+ og dens græsgange, og Jutʹta+ og dens græsgange, Bet-Sjeʹmesj+ og dens græsgange; ni byer fra disse to stammer. 17  Og fra Benjamins stamme: Giʹbeon+ og dens græsgange, Geʹba+ og dens græsgange, 18  Aʹnatot+ og dens græsgange, og Alʹmon*+ og dens græsgange; fire byer. 19  De byer som Arons sønner,+ præsterne, fik, udgjorde i alt tretten byer med tilhørende græsgange.+ 20  Og Keʹhats sønners slægter, [det vil sige] de øvrige levitter af Keʹhats sønner, tilfaldt der ved deres lod byer fra Eʹfraims stamme.+ 21  Og de gav dem tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ Siʹkem+ og dens græsgange+ i Eʹfraims bjergland, samt Geʹzer+ og dens græsgange, 22  Kibzaʹjim*+ og dens græsgange, og Bet-Hoʹron+ og dens græsgange; fire byer. 23  Og fra Dans stamme: Elʹteke og dens græsgange, Gibʹbeton+ og dens græsgange, 24  Ajʹjalon+ og dens græsgange, Gat-Rimʹmon+ og dens græsgange; fire byer. 25  Og fra Manasʹses halve stamme: Taʹanak+ og dens græsgange, og Gat-Rimʹmon og dens græsgange; to byer. 26  Det var i alt ti byer med tilhørende græsgange som tilfaldt de øvrige slægter af Keʹhats sønner. 27  Og Gerʹsjons sønner,+ af levitternes slægter, tilfaldt der fra Manasʹses halve stamme+ tilflugtsbyen for manddraberen: Goʹlan+ i Baʹsan og dens græsgange, samt Be’esjʹtera*+ og dens græsgange; to byer. 28  Og fra Isʹsakars stamme:+ Kisjʹjon+ og dens græsgange, Dabʹrat+ og dens græsgange, 29  Jarʹmut*+ og dens græsgange, En-Ganʹnim+ og dens græsgange; fire byer. 30  Og fra Aʹsers stamme:+ Miʹsjal+ og dens græsgange, Abʹdon+ og dens græsgange, 31  Helʹkat+ og dens græsgange, og Reʹhob+ og dens græsgange; fire byer. 32  Og fra Nafʹtalis stamme:+ tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ Keʹdesj+ i Galilæʹa* og dens græsgange, samt Hamʹmot-Dor+ og dens græsgange, og Karʹtan* og dens græsgange; tre byer. 33  Gersjonitternes byer efter deres slægter udgjorde i alt tretten byer med tilhørende græsgange. 34  Og Meraʹris sønners slægter,+ de øvrige levitter, tilfaldt der fra Zeʹbulons stamme:+ Jokʹneam+ og dens græsgange, Karʹta og dens græsgange, 35  Dimʹna*+ og dens græsgange, Naʹhalal+ og dens græsgange; fire byer. 36  Og fra Rubens stamme:+ Beʹzer+ og dens græsgange, og Jaʹhaz+ og dens græsgange, 37  Keʹdemot+ og dens græsgange, og Meʹfa’at+ og dens græsgange; fire byer.* 38  Og fra Gads stamme:+ tilflugtsbyen for manddraberen: Raʹmot i Giʹlead+ og dens græsgange, samt Mahanaʹjim+ og dens græsgange, 39  Hesjʹbon+ og dens græsgange, Jaʹzer+ og dens græsgange; i alt fire byer. 40  De byer der tilfaldt Meraʹris sønner+ som deres lod, efter deres slægter, de øvrige af levitternes slægter, udgjorde i alt tolv byer. 41  Alle levitternes byer midt i Israels sønners ejendom udgjorde otteogfyrre byer,+ med tilhørende græsgange.+ 42  Disse byer lå hver med deres græsgange rundt omkring sig — sådan forholdt det sig med alle disse byer.+ 43  Således gav Jehova Israel hele det land som han havde svoret at ville give deres forfædre,+ og de tog det i besiddelse+ og bosatte sig i det. 44  Desuden gav Jehova dem hvile+ hele vejen rundt, ganske som han havde tilsvoret+ deres forfædre, og ikke én af alle deres fjender holdt stand over for dem.+ Jehova gav alle deres fjender i deres hånd.+ 45  Ikke ét af alle de gode løfter som Jehova havde givet Israels hus slog fejl; alt gik i opfyldelse.+

Fodnoter

Ordr.: „fædre“.
Ordr.: „fædre“.
If. M; LXX(SyVg): „af Efraims stamme“.
„Hilen“ i 1Kr 6:58.
„Alemet“ i 1Kr 6:60.
„Jokmeam“ i 1Kr 6:68.
„Asjtarot“ i 1Kr 6:71.
„Remet“ i 19:21; i 1Kr 6:73 „Ramot“.
Se 20:7, fdn. til „Galilæa“.
„Kirjatajim“ i 1Kr 6:76.
„Rimmono“ i 1Kr 6:77.
V. 36, 37 if. nogle hebr. mss., LXXSyVgc og 1Kr 6:63, 78, 79 (Sy nævner disse fire byer fra v. 34a); v. 36, 37 mangler i Al, Ca og L, sandsynligvis pga. en afskriverfejl da både v. 35 og v. 37 ender med ordene „fire byer“.