Job 19:1-29

19  Da svarede Job og sagde:   „Hvor længe vil I plage min sjæl+og knuse mig med ord?+   Nu har I skældt mig ud ti gange;I skammer jer ikke over at fare frem imod mig.+   Og har jeg virkelig begået en fejl,+er det mig min fejl hviler på.*   Hvis I virkelig vil hovere over mig+og foreholde mig min skændsel,+   så vid at det er Gud* der har ført mig på vildspor;hans garn har omsluttet mig.+   Se, jeg råber: ’Vold!’ men får intet svar;+jeg råber om hjælp, men der er ingen ret.+   Han har spærret min sti med en stenmur,+ og jeg kan ikke komme over den,og over mine veje lægger han mørke.+   Han har afklædt mig min herlighed,+og han fjerner kronen fra mit hoved. 10  Han bryder mig ned på alle sider, og jeg går bort;og han rykker mit håb op som et træ. 11  Ja, hans vrede blusser op imod mig,+og han regner mig som sin modstander. 12  Hans tropper kommer samlet og opkaster deres vej imod mig,+og de lejrer sig omkring mit telt. 13  Mine brødre har han jaget langt bort fra mig,+og de som kender mig, har vendt sig fra mig. 14  Mine nærmeste* er forsvundet,+og de som jeg kender, har glemt mig, 15  de som opholder sig i mit hus;+ og mine trælkvinder regner mig for en fremmed;en udlænding er jeg blevet i deres øjne. 16  Jeg har kaldt på min tjener, men han svarer ikke;med min egen mund beder jeg ham om at have medlidenhed. 17  Min ånde* virker frastødende på min kone;+jeg er en stank for de sønner der er fra samme moderliv som jeg. 18  Også smådrengene foragter mig;+rejser jeg mig, så taler de imod mig. 19  Alle de mænd som havde min fortrolighed afskyr mig,+og de som jeg elsker, har vendt sig imod mig.+ 20  Mine knogler klæber til min hud og mit kød,+og jeg undslipper kun med mine tænders hud [i behold].* 21  Hav medlidenhed med mig, hav medlidenhed med mig, mine venner,+for det er Guds* hånd som har rørt mig.+ 22  Hvorfor forfølger I mig ligesom Gud,*+og bliver ikke mætte af mit kød. 23  Gid dog mine ord var skrevet op!Gid de endog var optegnet i en bog! 24  Med jerngriffel+ og bly,for evigt indhugget i klippen! 25  Og jeg ved at min genløser*+ lever,og at han bagefter vil fremstå over støvet.+ 26  Og efter at min hud er flået af — dette!Dog, med hentæret kød* skal jeg skue Gud,* 27  som jeg selv skal skue på min side,+og [som] jeg, og ingen fremmed, skal se med egne øjne.Mine nyrer svigter dybt i mit indre. 28  For I siger: ’Hvorfor bliver vi ved med at forfølge ham?’+når roden til sagen findes hos mig.* 29  I skal selv nære gru for sværdet,+for sværdet betyder forbitrelse over misgerninger —at I kan vide: der findes en dommer.“*+

Fodnoter

LXX tilføjer: „ved at jeg har sagt noget som ikke var nødvendigt, og mine ord (udtalelser) er fejlagtige og ikke betimelige“.
„Gud“. Hebr.: ’Ælōʹah, sing. af ’Ælohīmʹ.
El.: „mine slægtninge“.
„min ånde (ånd)“. Hebr.: ruchīʹ; lat.: haʹlitum meʹum.
„Og mit kød bliver hårløst (bart) i (ved) mine tænder“, ved en anden afledning af verbet og korrektion af M. Jf. 13:14.
„Guds“. Hebr.: ’Ælōʹah.
„Gud“. Hebr.: ’El.
„min genløser“. I udvidet betydning: „min hævner (forsvarer, retfærdiggører, den som giver mig oprejsning)“. Hebr.: goʹ’alī; lat.: redempʹtor meʹus. Se 4Mo 35:21; Sl 19:14; Ord 23:11; Es 63:16; Jer 50:34.
Ordr.: „Og fra mit kød“, el.: „Og borte fra (uden) mit kød“.
„Gud“. Hebr.: ’Ælōʹah.
„findes hos mig“, M; LXX: „vi vil finde . . . hos ham“.
„der findes en dommer“, T og ved en anden vokalisation af M (se 1Sa 24:15); andre læser: „der findes en Almægtig“.