Jeremias 29:1-32

29  Og dette er ordlyden af det brev som profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til resten af de ældste blandt det landflygtige folk og til præsterne og til profeterne og til hele den befolkning som Nebukadneʹzar havde ført i landflygtighed fra Jerusalem til Babylon+ —   det var efter at kong Jekonʹja+ og enkedronningen+ og hofmændene, Judas og Jerusalems fyrster,+ og håndværkerne og skansebyggerne+ var draget bort fra Jerusalem.  [Det blev overbragt] ved hjælp af El’aʹsa, Sjaʹfans+ søn, og Gemarʹja, Hilkiʹjas søn, som Zedekiʹas,+ Judas konge, sendte til Babylon, til Nebukadneʹzar, Babylons konge, og [det] lød:  „Således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt til hele det landflygtige folk, som jeg har ladet gå i landflygtighed+ fra Jerusalem til Babylon:  ’Byg huse og bo [i dem], og plant haver og spis deres frugt.+  Tag jer hustruer og bliv fædre til sønner og døtre;+ og tag hustruer til jeres sønner, og giv jeres døtre til mænd, at de kan føde sønner og døtre; og bliv mange dér, og bliv ikke færre.  Endvidere, søg fred for den by hvortil jeg har ladet jer gå i landflygtighed, og bed for den til Jehova, for i dens fred vil I få fred.+  For således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt: „Lad ikke jeres profeter, som er iblandt jer, og jeres spåmænd bedrage jer,+ og hør ikke efter de drømme som de* drømmer.+  For ’det er løgn de profeterer for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem,’+ lyder Jehovas udsagn.“’“ 10  „For således har Jehova sagt: ’Først når halvfjerds år er udløbet for Babylon vil jeg vende min opmærksomhed mod jer,+ og jeg vil over for jer stadfæste mit gode ord ved at føre jer tilbage til dette sted.’+ 11  ’For jeg kender selv de tanker jeg tænker om jer,’+ lyder Jehovas udsagn, ’tanker om fred, og ikke om ulykke,+ for at give jer en fremtid og et håb.+ 12  For I skal kalde på mig og komme og bede til mig, og jeg vil høre på jer.’+ 13  ’Og I skal opsøge mig og finde [mig],+ for I vil søge mig af hele jeres hjerte.+ 14  Og jeg vil lade mig finde af jer,’+ lyder Jehovas udsagn. ’Og jeg vil lade jeres flok af fanger vende tilbage og samle jer fra alle de nationer og fra alle de steder hvortil jeg har fordrevet jer,’+ lyder Jehovas udsagn. ’Og jeg vil føre jer tilbage til det sted hvorfra jeg lod jer gå i landflygtighed.’+ 15  Men I har sagt: ’Jehova har oprejst profeter for os i Babylon.’ 16  For således har Jehova sagt til kongen der sidder på Davids trone,+ og til hele folket som bor i denne by, jeres brødre som ikke er draget med jer i landflygtighed:+ 17  ’Således har Hærstyrkers Jehova sagt: „Se, jeg sender sværd,+ hungersnød+ og pest+ imod dem, og jeg vil gøre med dem som med de revnede figner der var så dårlige at de ikke kunne spises.“’+ 18  ’Og jeg vil forfølge dem med sværd, med hungersnød og med pest, og jeg vil lade dem blive årsag til skælven for alle jordens riger,+ til et forbandelsesord og til noget man forfærdes over og til noget man fløjter [undrende] ad og til forsmædelse blandt alle de nationer som jeg vil fordrive dem til,+ 19  fordi de ikke har hørt efter mine ord,’ lyder Jehovas udsagn, ’som jeg har sendt til dem med mine tjenere profeterne, idet jeg har sendt dem igen og igen.’+ ’Men I har ikke hørt efter,’+ lyder Jehovas udsagn. 20  Og I, hør Jehovas ord, hele du landflygtige folk,+ som jeg har sendt fra Jerusalem til Babylon.+ 21  Således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt om Aʹkab, Kolaʹjas søn, og om Zidkiʹja, Ma’aseʹjas søn, som profeterer løgn for jer i mit navn:+ ’Se, jeg giver dem i Nebukadreʹzars, Babylons konges, hånd, og han skal slå dem ned for jeres øjne.+ 22  Og blandt alle Judas landflygtige som er i Babylon, skal man bruge dem i en forbandelse, idet man vil sige: „Måtte Jehova gøre med dig som med Zidkiʹja og Aʹkab,+ som Babylons konge stegte i ilden!“+ 23  fordi de øvede uforstand i Israel+ og blev ved med at begå ægteskabsbrud med deres næstes hustruer+ og at tale løgnagtigt i mit navn, med ord som jeg ikke havde påbudt dem.+ „Og jeg ved besked og er vidne,“+ lyder Jehovas udsagn.’“ 24  „Og til Sjemaʹja*+ fra Neʹhelam skal du sige: 25  ’Således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt: „Fordi du i dit eget navn har sendt breve+ til hele folket som er i Jerusalem, og til præsten Zefanʹja,+ Ma’aseʹjas søn, og til alle præsterne og sagt: 26  ’Jehova har gjort dig til præst i stedet for præsten Joʹjada, til at være den øverste tilsynsmand* i Jehovas hus+ over enhver* der er vanvittig+ og optræder som profet, og du skal sætte en sådan i blokken og i gabestokken;+ 27  og nu, hvorfor har du ikke irettesat Jeremias fra Aʹnatot,+ der optræder som profet over for jer?+ 28  Det er jo derfor han har sendt bud til os i Babylon og sagt: „Det* trækker længe ud! Byg huse og bo [i dem], og plant haver og spis deres frugt, —“’“’“+ 29  Derpå læste præsten Zefanʹja+ dette brev op i profeten Jeremias’ påhør. 30  Da kom Jehovas ord til Jeremias, idet der blev sagt: 31  „Send bud til hele det landflygtige folk+ og sig: ’Således har Jehova sagt om Sjemaʹja fra Neʹhelam: „Fordi Sjemaʹja har profeteret for jer, skønt jeg ikke har sendt ham, og han derved har prøvet at få jer til at stole på løgn,+ 32  derfor, således har Jehova sagt: ’Se, jeg hjemsøger Sjemaʹja+ fra Neʹhelam og hans afkom.’+ ’Han kommer ikke til at have nogen der bor iblandt dette folk;+ og han kommer ikke til at se det gode som jeg vil gøre for mit folk,’+ lyder Jehovas udsagn, ’for han har opfordret til genstridighed mod Jehova.’“’“+

Fodnoter

MTLXXSyVg: „jeres drømme som I“. Jf. 27:9.
Betyder „Jehova har hørt“. Hebr.: Sjema‛jaʹhu.
„den øverste tilsynsmand“. Ordr.: „tilsynsmænd“. Hebr.: peqidhīmʹ, majestætsflertal.
El.: „en mand“. Hebr.: ’īsj.
El.: „Den“, fem. sing., viser åbenbart tilbage til „landflygtighed“ i v. 16.