Jakob 2:1-26

2  Mine brødre, I har vel ikke troen på vor Herre Jesus Kristus, vor herlighed,+ sammen med gerninger der udspringer af partiskhed?*+  For når en mand med guldringe på fingrene og i en flot dragt kommer ind i en af jeres forsamlinger,*+ og en fattig i en snavset dragt også kommer ind,+  og I ser velvilligt+ på ham der bærer den flotte dragt og siger: „Du kan sidde her på en god plads,“ og til den fattige siger: „Du kan blive stående,“ eller: „Du kan sidde dér, neden for min fodskammel,“  har I så ikke klasseskel iblandt jer+ og er blevet dommere+ der afsiger onde kendelser?+  Hør her, mine elskede brødre. Har Gud ikke valgt dem som er fattige+ hvad verden angår, til at være rige+ i tro og arvinger til det rige som han har lovet dem der elsker ham?+  Men I har vanæret den fattige. Undertrykker de rige jer ikke,+ og slæber de jer ikke for domstolene?+  Spotter+ de ikke det smukke navn I er blevet benævnt med?+  Hvis I nu gennemfører den kongelige lov+ efter skriftstedet: „Du skal elske din næste som dig selv,“+ gør I vel.  Men hvis I fortsat viser partiskhed,+ øver I synd, idet I afsløres af loven+ som overtrædere. 10  For enhver som holder hele loven men fejler* på ét punkt, er blevet skyldig i alle.+ 11  For den der sagde: „Du må ikke begå ægteskabsbrud,“+ sagde også: „Du må ikke myrde.“+ Hvis nu du ikke begår ægteskabsbrud men myrder, er du blevet lovovertræder. 12  Bliv ved med at tale således og bliv ved med at handle således som de der skal dømmes efter et frit folks lov.*+ 13  For dommen vil være ubarmhjertig mod den der ikke har øvet barmhjertighed.+ Barmhjertigheden triumferer over dommen.* 14  Hvad gavner det, mine brødre, hvis en siger han har tro,+ men han ikke har gerninger?+ Den tro kan ikke frelse ham, vel?+ 15  Hvis en broder eller en søster er nøgen og mangler den daglige føde,+ 16  og en af jer siger til dem: „Gå bort i fred, hold jer varme og mætte,“ men I ikke giver dem det fornødne til legemet, hvad gavner det så?+ 17  Således er også troen, hvis den ikke har gerninger,+ i sig selv død. 18  Dog vil en sige: „Du har tro og jeg har gerninger. Vis mig din tro uden gerningerne, og jeg skal vise dig min tro af mine gerninger.“+ 19  Du tror der er én Gud, ikke sandt?+ Det gør du vel i. Dog, dæmonerne tror også — og gyser.*+ 20  Men vil du gerne vide, du tomme menneske, at tro uden gerninger er uvirksom? 21  Blev ikke Abraham, vor fader,+ erklæret retfærdig som følge af gerninger, efter at han havde anbragt sin søn Isak som offer på alteret?+ 22  Du ser at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved [hans] gerninger blev troen gjort fuldkommen,+ 23  og det skriftsted blev opfyldt som siger: „Abraham troede på Jehova,* og det blev tilregnet ham som retfærdighed,“+ og han blev kaldt „Jehovas* ven“.+ 24  I ser at et menneske bliver erklæret retfærdigt+ som følge af gerninger,+ og ikke som følge af tro alene.+ 25  Blev ikke også skøgen Raʹhab+ på samme måde erklæret retfærdig som følge af gerninger, efter at hun havde taget gæstfrit imod sendebudene og sendt dem bort ad en anden vej?+ 26  Ja, ligesom legemet er dødt uden ånd,*+ således er også troen død uden gerninger.+

Fodnoter

El.: „Mine brødre, hold op med at have troen . . . af partiskhed.“
Ordr.: „(ind i) jeres forsamling“. Gr.: synagōgēnʹ hymōnʹ.
Ordr.: „træder forkert“, „snubler“.
El.: „en lov der hører sammen med frihed“, „en frihedens lov“.
„triumferer over dommen“. El.: „triumferer som værende dommen overlegen“.
Ordr.: „og hårene rejser sig på dem“.
Se Till. 1D.
Se Till. 1D.
El.: „åndedræt“.