Ezra 6:1-22

6  Da udstedte kong Dariʹus en befaling, og man foretog en undersøgelse i arkivet+ hvor skattene er anbragt dér i Babylon.  Og i Ekbaʹtana,* i borgen som er i provinsen Medien,+ fandt man en rulle, og således lød det memorandum der stod skrevet i den:  „I kong Kyʹros’ første år+ udstedte kong Kyʹros en befaling angående Guds hus i Jerusalem: Lad huset blive genopbygget som et sted hvor man ofrer slagtofre,+ og dets grundvolde blive fastsat, idet højden skal være tres alen* og bredden tres alen,+  med tre lag stenblokke+ og ét lag tømmer;+ og lad omkostningerne blive dækket af kongens hus.+  Lad også guld- og sølvkarrene+ fra Guds hus, dem som Nebukadneʹzar+ fjernede fra templet i Jerusalem og bragte til Babylon, blive givet tilbage, så de kan komme til templet som er i Jerusalem på dets sted og blive anbragt i Guds hus.+  Derfor, Tatʹtenaj,+ landshøvding på den anden side af Floden,+ Sjeʹtar-Boʹzenaj+ og [I,] deres embedsfæller, amtmændene+ som er på den anden side af Floden: Hold jer borte derfra.+  Lad arbejdet på dette Guds hus være.+ Jødernes landshøvding og jødernes ældste skal bygge dette Guds hus på dets sted.  Og af mig er der udstedt befaling+ om hvad I skal gøre for jødernes ældste dér, så dette Guds hus kan genopbygges; og fra det kongelige skatkammer,+ fra skatten [som inddrives] på den anden side af Floden, skal omkostningerne omgående udredes+ til disse våbenføre mænd, uden afbrydelse.+  Og det der behøves, både unge tyre+ og væddere+ og lam+ til brændofre til himmelens Gud, hvede,+ salt,+ vin+ og olie+ — sådan som præsterne der er i Jerusalem siger — det skal man give dem dag for dag, uden ophør, 10  så de til stadighed+ kan frembære formildende ofre+ til himmelens Gud og bede for kongens og hans sønners liv.+ 11  Og af mig er der udstedt en befaling om at enhver som overtræder+ dette dekret,* skal have en bjælke+ revet ud af sit hus og pælfæstes+ på den,* og hans hus skal på grund af dette gøres til et offentligt nødtørftssted.+ 12  Og måtte den Gud som har ladet sit navn+ bo dér, omstyrte hver konge og hvert folk som rækker sin hånd ud for at overtræde [dette dekret] og ødelægge dette Guds hus,+ som er i Jerusalem. Jeg, Dariʹus, udsteder hermed en befaling. Lad den omgående blive bragt til udførelse.“ 13  Da gjorde Tatʹtenaj, landshøvdingen på den anden side af Floden,+ Sjeʹtar-Boʹzenaj+ og deres embedsfæller omgående sådan som kong Dariʹus havde sendt bud om [at gøre]. 14  Og jødernes ældste+ byggede+ og gjorde fremskridt, mens profeten Hagʹgaj+ og Idʹdos+ sønnesøn Zakariʹas+ profeterede, og de byggede og gjorde [huset] færdigt på Israels Guds befaling,+ og på Kyʹros’+ og Dariʹus’+ og kong Artaxerʹxes+ af Persiens befaling. 15  Og de fuldendte dette hus på den tredje dag i månemåneden aʹdar;+ det var i kong Dariʹus’ sjette regeringsår. 16  Og Israels sønner, præsterne og levitterne+ og resten af de tidligere landflygtige,*+ holdt indvielsen+ af dette Guds hus med glæde. 17  Og ved indvielsen af dette Guds hus frembar de hundrede tyre, to hundrede væddere, fire hundrede lam, og som et syndoffer for hele Israel: tolv gedebukke, svarende til tallet på Israels stammer.+ 18  Og de indsatte præsterne i deres afdelinger og levitterne i deres skifter+ til tjenesten for Gud i Jerusalem, som foreskrevet i Moses’ bog.*+ 19  Derpå fejrede de tidligere landflygtige påsken+ den fjortende [dag] i den første måned.+ 20  For præsterne og levitterne havde alle som én renset sig+ og var alle rene. De slagtede så påske[offeret]+ for alle de tidligere landflygtige og for deres brødre præsterne og for sig selv. 21  Derpå spiste Israels sønner som var vendt tilbage fra landflygtigheden,+ [påskemåltidet] sammen med alle der havde skilt sig ud fra nationerne i landet og deres urenhed+ [og var kommet] til dem for at søge Jehova, Israels Gud.+ 22  Og de fejrede de usyrede brøds højtid+ i syv dage med fryd, for Jehova gav dem grund til fryd, og han havde vendt+ assyrerkongens hjerte om til dem for at styrke deres hænder under arbejdet på den [sande] Guds, Israels Guds, hus.

Fodnoter

„Ekbatana“, Vg; MSy: „Achmetha“.
Svarer til 26,7 m. Se Till. 8A.
El.: „ord“.
Ordr.: „og, pælfæstet (ophængt), skal han fæstes på den“. Jf. Till. 5C.
Ordr.: „(af) landflygtighedens sønner“. Aram.: benē-ghalutha’ʹ.
Første del af Ezras Bog skrevet på aram. begynder i 4:8 og slutter her.