Ezra 2:1-70

2  Og dette er provinsens*+ sønner som drog op fra de landflygtiges+ fangenskab, dem som kong Nebukadneʹzar af Babylon havde ført i landflygtighed+ til Babylon og som siden vendte tilbage+ til Jerusalem og Juda,+ hver til sin by,  dem som kom sammen med Zerubbaʹbel,+ Jeʹsjua,*+ Nehemʹja, Seraʹja,*+ Re’elaʹja,* Morʹdokaj, Bilʹsjan, Misʹpar,* Bigʹvaj, Reʹhum,* Baʹana. Antallet af mænd i Israels folk:  Paʹrosj’ sønner:+ to tusind et hundrede og tooghalvfjerds;  Sjefatʹjas sønner:+ tre hundrede og tooghalvfjerds;  Aʹras sønner:+ syv hundrede og femoghalvfjerds;  Paʹhat-Moʹabs* sønner,+ af Jeʹsjuas [og] Joʹabs sønner:+ to tusind otte hundrede og tolv;  Eʹlams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds;  Zatʹtus sønner:+ ni hundrede og femogfyrre;  Zakʹkajs sønner:+ syv hundrede og tres; 10  Baʹnis* sønner:+ seks hundrede og toogfyrre; 11  Beʹbajs sønner:+ seks hundrede og treogtyve; 12  Azʹgads sønner:+ et tusind to hundrede og toogtyve; 13  Adoniʹkams sønner:+ seks hundrede og seksogtres; 14  Bigʹvajs sønner:+ to tusind og seksoghalvtreds; 15  Aʹdins sønner:+ fire hundrede og fireoghalvtreds; 16  Aʹters sønner,+ Hizkiʹjas [sønner]: otteoghalvfems; 17  Beʹzajs sønner:+ tre hundrede og treogtyve; 18  Joʹras* sønner: et hundrede og tolv; 19  Haʹsjums sønner:+ to hundrede og treogtyve; 20  Gibʹbars* sønner:+ femoghalvfems; 21  Betlehems sønner:+ et hundrede og treogtyve; 22  mændene fra Netoʹfa:+ seksoghalvtreds; 23  mændene fra Aʹnatot:+ et hundrede og otteogtyve; 24  Azʹmavets sønner:+ toogfyrre; 25  Kirʹjat-Jeʹarims,+ Kefiʹras og Beʹerots sønner: syv hundrede og treogfyrre; 26  Raʹmas+ og Geʹbas+ sønner: seks hundrede og enogtyve; 27  mændene fra Mikʹmas:+ et hundrede og toogtyve; 28  mændene fra Beʹtel+ og Aj:+ to hundrede og treogtyve; 29  Neʹbos sønner:*+ tooghalvtreds; 30  Magʹbisj’ sønner: et hundrede og seksoghalvtreds; 31  den anden Eʹlams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 32  Haʹrims sønner:+ tre hundrede og tyve; 33  Lods,+ Haʹdids+ og Oʹnos+ sønner: syv hundrede og femogtyve; 34  Jerikos sønner:+ tre hundrede og femogfyrre; 35  Senaʹas sønner:+ tre tusind seks hundrede og tredive. 36  Præsterne:+ Jedaʹjas+ sønner af Jeʹsjuas+ hus: ni hundrede og treoghalvfjerds; 37  Imʹmers sønner:+ et tusind og tooghalvtreds; 38  Pasjʹhurs sønner:+ et tusind to hundrede og syvogfyrre; 39  Haʹrims sønner:+ et tusind og sytten. 40  Levitterne:+ Jeʹsjuas+ og Kadʹmiels+ sønner, af Hodavʹjas sønner:+ fireoghalvfjerds. 41  Sangerne, Aʹsafs sønner:+ et hundrede og otteogtyve. 42  Portvagternes sønner, Sjalʹlums sønner,+ Aʹters sønner,+ Talʹmons+ sønner, Akʹkubs+ sønner, Hatiʹtas sønner,+ Sjoʹbajs sønner, dem alle: et hundrede og niogtredive. 43  Neʹtinim-folkene:*+ Ziʹhas sønner, Hasuʹfas sønner, Tabʹbaots sønner,+ 44  Keʹros’ sønner, Siʹahas sønner, Paʹdons sønner,+ 45  Lebaʹnas sønner, Hagaʹbas sønner, Akʹkubs sønner, 46  Haʹgabs sønner, Salʹmajs sønner,+ Haʹnans sønner, 47  Gidʹdels sønner, Gaʹhars sønner,+ Reaʹjas sønner, 48  Reʹzins sønner,+ Nekoʹdas sønner, Gazʹzams sønner, 49  Uzʹzas sønner, Paseʹas sønner,+ Beʹsajs sønner, 50  Asʹnas sønner, Meʹunims sønner, Nefuʹsims sønner,+ 51  Bakʹbuks sønner, Hakuʹfas sønner, Harʹhurs sønner,+ 52  Bazʹluts sønner, Mehiʹdas sønner, Harʹsjas sønner,+ 53  Barʹkos’ sønner, Siʹseras sønner, Teʹmas sønner,+ 54  Neziʹas sønner, Hatiʹfas sønner.+ 55  Salomons tjeneres sønner:+ Soʹtajs sønner, Soʹferets sønner, Peruʹdas sønner,+ 56  Jaʹalas sønner, Darʹkons sønner, Gidʹdels sønner,+ 57  Sjefatʹjas sønner, Hatʹtils sønner, Poʹkeret-Hazzebaʹjims sønner, Aʹmis sønner.+ 58  Alle neʹtinim-folkene+ og Salomons tjeneres sønner udgjorde tre hundrede og tooghalvfems.+ 59  Og dette var dem der drog op fra Tel-Meʹla, Tel-Harʹsja, Keʹrub, Adʹdon [og] Imʹmer, men de kunne ikke gøre rede for deres fædrenehus og deres æt,*+ om de stammede fra Israel: 60  Delaʹjas sønner, Tobiʹjas sønner, Nekoʹdas sønner:+ seks hundrede og tooghalvtreds. 61  Og af præsternes sønner:+ Habaʹjas sønner, Hakʹkoz’+ sønner, Barzilʹlajs sønner,+ han som tog en af gileaditten Barzilʹlajs+ døtre til hustru og blev kaldt med deres navn. 62  Disse søgte efter hvor deres [slægt] var indskrevet, så de kunne lade sig indregistrere, men de fandtes ikke, så de blev udelukket fra præsteembedet som urene.+ 63  Tirsjaʹtaen*+ sagde derfor til dem at de ikke måtte spise af det højhellige+ før der fremstod en præst med Uʹrim+ og Tumʹmim.* 64  Hele menigheden* under ét+ udgjorde toogfyrre tusind tre hundrede og tres,+ 65  foruden deres trælle og trælkvinder, som udgjorde syv tusind tre hundrede og syvogtredive; og de havde to hundrede sangere+ og sangerinder. 66  Deres heste udgjorde syv hundrede og seksogtredive; deres muldyr, to hundrede og femogfyrre;+ 67  deres kameler, fire hundrede og femogtredive; æslerne, seks tusind syv hundrede og tyve.+ 68  Og nogle af overhovederne+ for fædrenehusene+ gav frivillige+ gaver til den [sande] Guds hus da de kom til Jehovas hus,+ som var i Jerusalem,+ sådan at det kunne blive rejst på sit sted.+ 69  Efter hvad de magtede gav de enogtres tusind gulddrakmer*+ og fem tusind sølvminer*+ og et hundrede præstekjortler+ til skatkammeret der rummede hvad der skulle bruges til arbejdet. 70  Og præsterne og levitterne og nogle af folket,+ og sangerne og portvagterne og neʹtinim-folkene bosatte sig derpå i deres byer, og hele Israel i sine byer.+

Fodnoter

„provinsens“. Lat.: provinʹciae.
„Jesjua“. Hebr.: Jesjuʹa‛; Hag 1:1 og Zak 3:1: „Josua“; LXX: „Jesus“.
„Azarja“ i Ne 7:7.
„Ra’amja“ i Ne 7:7.
„Misperet“ i Ne 7:7.
„Nehum“ i Ne 7:7.
Betyder „Moabs landshøvding“.
„Binnujs“ i Ne 7:15.
„Harifs“ i Ne 7:24.
„Gibeons“ i Ne 7:25.
„mændene fra det andet Nebo“ i Ne 7:33.
„Netinim-folkene“. El.: „Tempeltrællene“. Ordr.: „De givne“. Hebr.: hanNethīnīmʹ. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
Ordr.: „sæd“.
„Tirsjataen“. Hebr.: hatTirsjaʹtha’, den persiske betegnelse for en landshøvding over en provins.
Se 2Mo 28:30, fdn. til „Urim og Tummim“.
„Hele menigheden“. Hebr.: kål-haqqahalʹ; gr.: paʹsa . . . ekklēsiʹa.
En drakme regnes i almindelighed for at være af samme værdi som den persiske gulddarejk, der vejede 8,4 g. Må ikke forveksles med den drakme der nævnes i De Græske Skrifter.
En mine vejede 570 g. Må ikke forveksles med den mine der nævnes i De Græske Skrifter.