Ezekiel 8:1-18

8  Og det var i det sjette år, i den sjette [måned], på den femte dag i måneden, da jeg sad i mit hus og Judas ældste* sad foran mig,+ at den suveræne Herre Jehovas hånd faldt på mig dér.+  Og jeg så, og se, noget der af udseende lignede ild;+ fra det der så ud som hans hofter og nedefter var der ild,+ og fra hans hofter og opefter var der noget der så ud som et lysskær, som glansen af elektrum.*+  Så rakte han ligesom en hånd frem+ og tog mig ved en tot af mit hovedhår, og en ånd*+ løftede mig op mellem jorden og himmelen og bragte mig i syner fra Gud til Jerusalem,+ til indgangen til den indre port+ der vender mod nord, dér hvor skinsygesymbolet der ægger til skinsyge har sin plads.+  Og se, dér var Israels Guds* herlighed,+ der så ud som det [syn] jeg havde set på sletten.  Da sagde han til mig: „Menneskesøn, løft nu dine øjne i retning mod nord.“ Så løftede jeg mine øjne i retning mod nord, og se, nord for alterporten,* ved indgangen, var der dette skinsygesymbol.*+  Og han sagde videre til mig: „Menneskesøn, ser du hvad de gør? Det er så store vederstyggeligheder Israels hus øver her,+ at [jeg må] fjerne [mig] langt fra min helligdom.+ Og du skal endda få endnu større vederstyggeligheder at se.“  Så bragte han mig hen til indgangen til forgården, og jeg så, og se, der var et hul i muren.  Så sagde han til mig: „Menneskesøn, bryd nu gennem muren.“+ Jeg gav mig da til at bryde gennem muren, og se, der var en indgang.  Han sagde videre til mig: „Gå ind og se de onde vederstyggeligheder som de øver her.“+ 10  Så gik jeg ind og så, og se, der var alle slags afbildninger+ af krybdyr og ækle dyr,+ og alle Israels hus’ uhumske guder,+ indristet hele vejen rundt om på muren. 11  Og halvfjerds mænd*+ af Israels hus’ ældste, med Sjaʹfans+ søn Ja’azanʹja* stående iblandt dem, stod foran dem, hver med sit røgelseskar i hånden, og røgelsesskyens vellugt steg op.+ 12  Så sagde han til mig: „Har du set, menneskesøn, hvad Israels hus’ ældste øver i mørket,+ i de inderste kamre hvor hver har sit afgudsbillede? De siger nemlig: ’Jehova ser os ikke.*+ Jehova har forladt landet.’“* 13  Og han sagde videre til mig: „Du skal endda se endnu større vederstyggeligheder som de øver.“+ 14  Så bragte han mig hen til den portindgang til Jehovas hus som vender mod nord, og se, dér sad der kvinder og græd over [guden] Tamʹmuz.* 15  Og han sagde videre til mig: „Har du set [dette], menneskesøn? Du skal endda få endnu større vederstyggeligheder+ at se end disse.“ 16  Så bragte han mig til den inderste forgård i Jehovas hus,+ og se, ved indgangen til Jehovas tempel, mellem forhallen og alteret,+ var der omkring femogtyve mænd*+ med ryggen til Jehovas tempel*+ og ansigtet mod øst, og de bøjede sig mod øst, for solen.+ 17  Og han sagde videre til mig: „Har du set [dette], menneskesøn? Er det for let for Judas hus at øve de vederstyggeligheder som de har øvet her, siden de må fylde landet* med vold+ og igen må krænke mig? Og se, de rækker skuddet* frem til min næse.* 18  Så vil jeg også gribe ind med forbitrelse.+ Mit øje vil ikke ynkes, og jeg vil ikke have medlidenhed.+ Og de skal råbe i mine ører med høj røst, men jeg hører dem ikke.“+

Fodnoter

Ordr.: „gamle (ældre) mænd“.
Se 1:4, fdn. til „elektrum“.
„en ånd“. Hebr.: ruʹach; gr.: pneuʹma; lat.: spiʹritus. Jf. 1Mo 1:2, fdn. til „virksomme kraft“.
„Guds“. Hebr.: ’Ælohēʹ, plur. konstruktform.
„alterporten“, M; ved en korrektion af M, i overensstemmelse med LXXSy: „porten mod solopgangen“.
„dette skinsygesymbol“. Hebr.: seʹmæl [„billede“, „symbol“] haqqin’ahʹ hazzæhʹ. Se 2Mo 34:14, fdnr. Ved en lille ændring af vokalisationen i M kan sidste del af verset også læses: „nord for porten, ved indgangen, var alteret for dette skinsygesymbol“.
„mænd“. Hebr.: ’īsj.
„med . . . Ja’azanja“. Hebr.: weJa’azanjaʹhu; navnet betyder „Jehova låner øre (lytter)“.
El.: „Der er ingen Jehova som ser os“.
El.: „jorden“. Hebr.: ha’aʹræts.
„[guden] Tammuz“. Hebr.: hatTammuzʹ; gr.: ton Thammouzʹ; lat.: Adoʹnidem, „Adonis“.
„mænd“. Hebr.: ’īsj.
Se 41:1, fdn. til „templet“.
El.: „jorden“. Hebr.: ha’aʹræts.
El.: „grenen (kvisten)“. Hebr.: hazzemōrahʹ; uden tvivl brugt i afgudsdyrkelsen. Skulle muligvis forestille det mandlige lem.
„min næse“, i den oprindelige hebr. tekst; M: „deres næse“. En af Soferims Atten Tekstrettelser, foretaget for at undgå en tilsyneladende nedværdigende omtale af Jehova. Se Till. 2B.