Ezekiel 43:1-27

43  Så lod han mig gå til porten, den port der vender mod øst.+  Og se, Israels Guds herlighed*+ kom fra østlig retning,+ og hans stemme var som lyden af store vandmasser;+ og jorden lyste på grund af hans herlighed.+  Og det syn jeg så,+ var at se til som det syn jeg havde set da jeg kom* for at ødelægge byen;+ og synerne* var som det syn jeg så ved floden Keʹbar,+ og jeg faldt på mit ansigt.  Og Jehovas herlighed+ kom ind i Huset ad vejen gennem den port hvis forside vendte mod øst.+  Og en ånd* rejste mig op+ og førte mig ind i den indre forgård, og se, Huset var fyldt med Jehovas herlighed.*+  Så hørte jeg nogen tale til mig fra Huset,+ mens manden* blev stående ved siden af mig.+  Og Han sagde til mig: „Menneskesøn,* [dette er]* min trones+ sted og mine fodsålers+ sted, hvor jeg skal bo midt iblandt Israels sønner til fjerne tider;+ og Israels hus skal ikke mere besmitte mit hellige navn,+ de og deres konger,+ med deres utugt og med deres kongers døde kroppe+ når de dør,*  ved at de anbringer deres dørtærskel ved min dørtærskel og deres dørstolpe ved siden af min dørstolpe, med kun muren mellem mig og dem.+ Ja, de har besmittet mit hellige navn med deres vederstyggeligheder som de har øvet,+ så jeg var ved at udslette dem i min vrede.+  Nu skal de fjerne deres utugt+ og deres kongers døde kroppe fra mig,+ så vil jeg bo midt iblandt dem til fjerne tider.+ 10  Du, menneskesøn, underret Israels hus om Huset,+ så de kan skamme sig over deres misgerninger,+ og de skal måle mønsteret. 11  Og hvis de skammer sig over alt hvad de har gjort, [så] gør dem bekendt med Husets plan+ og dets indretning og dets udgange og dets indgange, ja, alle planerne til det og alle forskrifterne for det, ja, alle planerne til det og alle lovene for det, og skriv dem op for deres øjne, så de kan tage vare på hele planen til det og alle forskrifterne for det og handle efter dem.+ 12  Dette er loven om Huset. På toppen af bjerget er hele dets område højhelligt, hele vejen rundt om det.+ Se, dette er loven om Huset. 13  Og dette er målene på alteret i alen+ — hver alen er en [almindelig] alen og en håndsbred.*+ Og [dets] bund* er én alen [høj] og én alen bred. Og den ophøjede kant rundt om den er ét spand. Og dette er alterets sokkel. 14  Og fra bunden på jorden op til den nederste afsats er der to alen, og [afsatsens] bredde er én alen. Og fra den lille afsats op til den store afsats er der fire alen, og [afsatsens] bredde er én alen. 15  Og ildstedet er fire alen [højt], og fra ildstedet og opefter er der de fire horn.+ 16  Og ildstedet er tolv [alen] langt [og] tolv [alen] bredt,+ firkantet med dets fire sider [lige lange].+ 17  Og afsatsen er fjorten [alen] lang, [og] fjorten [alen] bred, med dens fire sider [lige lange]; og den ophøjede kant rundt om den er en halv alen; og bunden til det er én alen hele vejen rundt. Og dets* trappetrin vender mod øst.“ 18  Så sagde han til mig: „Menneskesøn, således har den suveræne Herre Jehova sagt: ’Dette er forskrifterne for alteret på den dag det laves, så der kan ofres brændofre på det+ og stænkes blod på det.’+ 19  ’Og du skal give de levitpræster+ som er Zaʹdoks afkom,*+ dem der nærmer sig mig+ for at tjene mig,’ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova, ’en ung tyr af hornkvæget som syndoffer.+ 20  Og du skal tage noget af dens blod og komme det på [alterets] fire horn og på de fire hjørner af afsatsen og på den ophøjede kant rundt om og rense det for synd+ og skaffe det soning.+ 21  Og du skal tage syndoffertyren, og man skal brænde den på Husets fastsatte sted, uden for helligdommen.+ 22  Og den næste dag skal du frembære en sund gedebuk som syndoffer; og man skal rense alteret for synd på samme måde som man rensede det for synd med tyren.’ 23  ’Når du har fuldendt renselsen for synd, skal du frembære en sund ung tyr af hornkvæget og en sund vædder af småkvæget. 24  Og du skal frembære dem for Jehova, og præsterne skal kaste salt på dem og bringe dem som et brændoffer til Jehova.+ 25  I syv dage skal du hver dag ofre en buk som syndoffer;+ og de skal ofre en ung tyr af hornkvæget og en vædder af småkvæget, sunde dyr. 26  I syv dage skal de skaffe alteret soning,+ og de skal rense det og indvi det.* 27  Og når de fuldender dagene, så vil præsterne på den ottende dag+ og fra da af ofre jeres brændofre og jeres fællesskabsofre på alteret; og jeg vil vise jer velvilje,’+ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova.“

Fodnoter

„Israels Guds herlighed“. Hebr.: kevōdhʹ ’Ælohēʹ Jisra’elʹ.
„da jeg kom“, M; ThVg og 6 hebr. mss.: „da han kom“; T: „da jeg profeterede (for at få [byen] til at forfalde)“.
„og synerne“, M; LXX: „og synet af stridsvognen som jeg så“.
„en ånd“. Hebr.: ruʹach; gr.: pneuʹma; lat.: spiʹritus.
El.: „Jehovas herlighed fyldte Huset“.
Ordr.: „og (mens) en mand“. Hebr.: we’īsjʹ.
„Menneskesøn“. El.: „Søn af et jordisk menneske“. Hebr.: bæn-’adhamʹ.
„dette er“, T; LXX: „du har set“; M har kun, på det følgende ord, den partikel der betegner akkusativ.
„når de dør“. TTh og ca. 20 hebr. mss. og udg.: „ved deres død“; M: „deres offerhøje“; LXX: „i deres midte“.
Se 40:5, fdn. til „en [almindelig] alen og en håndsbred“.
El.: „blodrende“; el.: „gesims“.
„dets“, på hebr. mask.; viser tilbage til alteret.
El.: „sæd“.
Ordr.: „fylde dets hånd“. Jf. 2Kr 13:9, fdn. til „fylder sin hånd med myndighed“.