Ezekiel 22:1-31

22  Og Jehovas ord fortsatte med at komme til mig og lød:  „Og du, menneskesøn, vil du dømme,+ vil du dømme den blodskyldige by*+ og gøre den bekendt med alle dens vederstyggeligheder?+  Da skal du sige: ’Således har den suveræne Herre Jehova sagt: „Du by der udgyder blod+ i din midte til din tid kommer,+ og som har lavet uhumske guder hos dig for at blive uren,+  du er blevet skyldig ved dit blod som du har udgydt,+ og du er blevet uren ved dine uhumske guder som du har lavet dig.+ Og du bringer dine dage nær, og du når dine år. Derfor vil jeg gøre dig til en [by] nationerne smæder, til en [by] alle lande håner.+  De der er nærved og de der er fjernt fra dig vil håne dig, du med det urene navn [og] den store forvirring.+  Se! Israels høvdinger+ er i dig, hver [i tillid] til sin arm, for at udgyde blod.+  Man behandler fader og moder med foragt i dig.+ Man udbytter den fastboende udlænding i din midte.+ Man behandler den faderløse dreng og enken dårligt i dig.“’“+  „’Mine helligdomme har du ringeagtet, og mine sabbatter har du vanhelliget.+  Der er bagvaskere* i dig, for at udgyde blod;+ og de har spist [offermåltid] hos dig på bjergene.+ De har øvet skamløshed i din midte.+ 10  En faders nøgenhed har man blottet i dig;+ en kvinde som er uren ved sin menstruation har man ydmyget i dig.+ 11  Og en mand har handlet vederstyggeligt med sin næstes hustru,+ og en mand har skamløst skændet sin egen svigerdatter;+ og en mand har i dig ydmyget sin søster, sin egen faders datter.+ 12  Man har taget imod bestikkelse i dig for at udgyde blod.+ Du har taget rente+ og åger,+ og med vold skaffer du dig uærlig vinding+ fra dine medmennesker ved udbytning,+ og mig har du glemt,’+ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova. 13  ’Og se, jeg slog hænderne sammen+ over den uærlige vinding som du har skaffet dig,+ og over de blodige gerninger som har fundet sted* i din midte.+ 14  Vil dit hjerte kunne holde stand,+ eller dine hænder være stærke nok i de dage da jeg griber ind mod dig?+ Jeg, Jehova, har talt og vil gribe ind.+ 15  Og jeg vil sprede dig blandt nationerne og strø dig ud i landene,+ og jeg vil fjerne* din urenhed* fra dig.+ 16  Ja, du skal vanhelliges ved dig selv for øjnene af nationerne, og du skal vide at jeg er Jehova.’“+ 17  Og Jehovas ord fortsatte med at komme til mig og lød: 18  „Menneskesøn, Israels hus er for mig blevet som afskummede slagger.+ Alle er de som kobber og tin og jern og bly inde i en ovn. Som afskummede sølvslagger er de blevet.+ 19  Derfor, således har den suveræne Herre Jehova sagt: ’Fordi I alle er blevet som afskummede slagger,+ derfor, se, samler jeg jer inde i Jerusalem.+ 20  Som man samler sølv og kobber og jern+ og bly og tin inde i en ovn for at blæse ild på det+ og smelte det,+ sådan vil jeg samle [jer] i min vrede og i min forbitrelse, og jeg vil blæse* og få jer til at smelte. 21  Ja, jeg vil samle jer sammen og blæse min heftige vredes ild på jer,+ og I skal smelte inde i den.*+ 22  Som når man smelter sølv inde i en ovn, sådan vil I blive smeltet inde i den; og I skal vide at jeg, Jehova, har udøst min forbitrelse over jer.’“+ 23  Og Jehovas ord fortsatte med at komme til mig og lød: 24  „Menneskesøn, sig til det: ’Du er et land som ikke er blevet renset, som ikke har fået regn på fordømmelsens dag.+ 25  Der er en sammensværgelse af dets profeter i dets midte;+ [de er] som brølende løver der sønderriver bytte.+ Sjæle fortærer de.+ Værdier og kostbarheder bliver de ved med at tage.+ De har gjort dets enker talrige i dets midte.+ 26  Dets præster har krænket min lov,+ og de bliver ved med at vanhellige mine helligdomme.+ De gør ikke forskel på helligt og ikke-helligt,*+ og [grænsen] mellem urent og rent har de ikke gjort kendt,+ og de har skjult deres øjne for mine sabbatter,+ og jeg vanhelliges i deres midte.+ 27  Dets fyrster i dets midte er som ulve der sønderriver bytte, ved at udgyde blod,+ ved at udrydde sjæle* for at opnå uærlig vinding.+ 28  Og dets profeter har pudset over med hvidtekalk for dem,+ idet de i syner har set usandhed+ og spået løgn for dem+ og sagt: „Således har den suveræne Herre Jehova sagt,“ når Jehova ikke har talt. 29  Selv folket i landet har øvet udbytning+ og røveri,+ og den nødstedte og fattige har de behandlet dårligt,+ og den fastboende udlænding har de udbyttet uden ret.’+ 30  ’Da søgte jeg iblandt dem efter en mand* som ville bygge en stenmur+ og stille sig i brechen+ foran mig til værn for landet, for at [jeg] ikke skulle ødelægge det;+ men jeg fandt ingen. 31  Jeg vil derfor udøse min fordømmelse+ over dem. Med min heftige vredes ild vil jeg udslette dem.+ Jeg vil bringe deres adfærd over deres eget hoved,’+ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova.“

Fodnoter

Ordr.: „blodbyen“; her er „blod“ på hebr. plur.
Ordr.: „bagvaskelsens mænd“. Hebr.: ’ansjēʹ rakhīlʹ.
Ordr.: „og over dit blod som har været“. „Dit blod“ er på hebr. sing., men verbet „har været“ er plur.
Ordr.: „gøre en ende på“.
„din urenhed“. Hebr.: tum’athekhʹ; gr.: akatharsiʹa. Se 2Kor 12:21 og Ga 5:19, fdnr. til „urenhed“.
„blæse“, ved en tekstrettelse; M: „lægge“, uden objekt.
„den“, på hebr. fem.; viser tilbage til byen Jerusalem.
El.: „almindeligt“.
„sjæle“. Hebr.: nefasjōthʹ; lat.: aʹnimas. Se Till. 4A.
„en mand“. Hebr.: ’īsj.