Esajas 59:1-21

59  Se! Jehovas hånd er ikke for kort til at frelse,+ og hans øre er ikke for tungt til at høre.+  Nej, men det er jeres misgerninger der har skilt jer fra jeres Gud,*+ og det er jeres synder der gør at [han] skjuler ansigtet for jer for ikke at høre.+  For jeres hænder er tilsølede med blod,+ og jeres fingre med brøde. Jeres læber har talt løgn.+ Jeres tunge er blevet ved med at mumle uretfærdighed.+  Der er ingen som råber [på ret] i retfærdighed,+ og der er ingen som går til retten i trofasthed. Man har stolet på tomhed+ og talt usandhed.+ Man har undfanget ufred og født ondskab.+  En giftsnogs æg har de udruget, og edderkoppespind væver de.+ Den der spiser af deres æg vil dø, og af det [æg] der knækkes, bryder en giftslange ud.+  Deres spind kan ikke tjene som klædning, og de kan ikke dække sig med deres gerninger.+ Deres gerninger er ondskabsfulde gerninger, og i deres hænder er der voldshandlinger.+  Deres fødder løber efter ondt,+ og de skynder sig for at udgyde uskyldigt blod.+ Deres tanker er ondskabsfulde tanker;+ der hærges og nedbrydes på deres veje.*+  Fredens vej+ har de ignoreret, og der er ingen ret i deres spor.+ Deres stier har de gjort krogede for sig selv.+ Ingen af dem der betræder dem,* kender til fred.+  Derfor er ret kommet langt bort fra os, og retfærdighed når os ikke. Vi håber på lys, men se! mørke; på klarhed, [men] i dybeste mulm vandrer vi omkring.+ 10  Vi famler efter væggen som blinde, ja som dem der ikke har øjne famler vi.+ Vi snubler ved middagstid som i skumringen; blandt de velnærede [er vi] som døde.+ 11  Vi bliver alle ved med at brumme som bjørne; og som duer kurrer vi sørgmodigt.+ Vi håber på ret,+ men der er ingen; på frelse, [men] den er langt borte fra os.+ 12  For vore overtrædelser mod dig er mange;+ og hver eneste af vore synder vidner imod os.+ For vore overtrædelser har vi [for øje]; og vore misgerninger kender vi jo.+ 13  Man har begået overtrædelser og fornægtet Jehova;+ og man har trukket sig tilbage fra at følge vor Gud,* opfordret til undertrykkelse og genstridighed,+ undfanget og mumlet løgneord fra hjertet.+ 14  Og ret blev trængt tilbage,+ og retfærdighed blev stående langt borte.+ For på torvet er sandheden snublet, og ærligheden kan ikke komme ind.+ 15  Og sandheden savnes,+ og den der vender sig fra det onde plyndres.+ Da så Jehova [det], og det var ondt i hans øjne at der ikke var nogen ret.+ 16  Og da han så at der ingen mand* var, undrede han sig meget over at der ikke var nogen der trådte mæglende ind.+ Da bragte hans arm ham frelse, og hans retfærdighed støttede ham.+ 17  Så iførte han sig retfærdighed som en brynje,+ og [satte] frelsens hjelm på sit hoved.+ Endvidere iførte han sig hævnens klæder som en dragt+ og hyllede sig i nidkærhed som en ærmeløs overklædning.+ 18  Efter [deres] gerninger vil han gengælde,+ sine modstandere med forbitrelse, sine fjender efter fortjeneste.+ Øerne* vil han gengælde efter fortjeneste.+ 19  Og de fra solnedgangen vil komme til at frygte Jehovas navn,+ og de fra solopgangen hans herlighed,+ for han kommer som en flod med trængsel* — Jehovas ånd* har drevet den frem.+ 20  „Og til Zion+ skal Genløseren+ komme, og til dem der vender sig fra overtrædelse* i Jakob,“+ lyder Jehovas udsagn. 21  „Og hvad mig angår, [så er] dette min pagt med dem,“+ har Jehova sagt. „Min ånd som er over dig,*+ og mine ord som jeg har lagt i din mund+ — de vil ikke vige fra din mund eller fra dit afkoms* mund eller fra dit afkoms afkoms mund,“ har Jehova sagt, „fra nu af og for stedse.“+

Fodnoter

„jeres Gud“. Hebr.: ’Ælohēkhæmʹ.
Ordr.: „der er hærgen og nedbrydning på deres veje“, M; LXX: „der er ødelæggelse og elendighed på deres veje“. Se Ro 3:16.
„dem“, TSyVgc og ét hebr. ms.; 1QIsaM: „den“.
„vor Gud“. Hebr.: ’Ælohēʹnu.
„mand“. Hebr.: ’īsj.
El.: „kystlandene“.
El.: „for trængsel vil komme som en flod“.
El.: „vind“, „storm“. Se 1Mo 1:2, fdn. til „virksomme kraft“.
„og til dem der vender sig fra overtrædelse“, MVg; LXX: „og han vil fjerne ugudeligheder“; Sy: „og til dem der fjerner uretfærdighed“.
„dig“, på hebr. mask. sing.
El.: „din sæds“.