Esajas 14:1-32

14  For Jehova vil vise Jakob barmhjertighed,+ og han vælger Israel igen,+ og han giver dem hvile på deres jord,+ og den fastboende udlænding* skal slutte sig til dem, ja, knytte sig til Jakobs hus.+  Og folkeslag skal tage dem og bringe dem til deres eget sted, og Israels hus skal tage dem til sig som sit eje på Jehovas jord som tjenere og som tjenestepiger;+ således skal de tage dem til fange som holdt dem fangne,+ og de skal byde over dem som drev dem til arbejdet.+  Og på den dag da Jehova giver dig* hvile fra din smerte og fra din uro og fra det hårde arbejde der blev pålagt dig som træl,+  da vil du fremføre dette fyndige udsagn mod Babylons konge og sige: „Hvor er den der drev [andre] til arbejdet dog blevet stille,* undertrykkelsen* stilnet af!*+  Jehova har knækket de ugudeliges stav, de herskendes kæp,+  den der i raseri slog folkeslag med uophørlige slag,+ den der i vrede bød over nationer med hæmningsløs forfølgelse.+  Hele jorden har fået hvile,+ er faldet til ro. Folk bryder ud i glædesråb.+  Endog enebærtræerne+ fryder sig over dig,* [også] Libanons cedre, [idet de siger]: ’Lige siden du har lagt dig til hvile, kommer ingen skovhugger+ op imod os.’  Selv Sheʹol*+ nedenunder bæver for din skyld for at møde dig når du kommer. For din skyld har det opvakt de livløse,*+ alle jordens bukkeagtige ledere.*+ Det har fået alle nationernes konger til at rejse sig fra deres troner.+ 10  Alle svarer de og siger til dig: ’Er endog du blevet gjort svag* ligesom vi?+ Er det os du er bragt til at ligne?+ 11  Ned til Sheʹol er din stolthed bragt, bruset af dine harper.+ Under dig er maddiker bredt ud som et leje; og orme er dit dække.’+ 12  Tænk, at du er faldet fra himmelen,+ du lysende,* daggryets søn! At du er blevet omhugget [og kastet] til jorden,+ du som satte nationerne ud af spillet.+ 13  Og det var dig der sagde i dit hjerte: ’Til himmelen vil jeg stige op.+ Op over Guds* stjerner+ hæver jeg min trone,+ og jeg sætter mig på mødebjerget+ i de fjerneste egne mod nord.+ 14  Jeg stiger op over skyernes højder;+ jeg gør mig selv den Højeste lig.’+ 15  Dog, ned til Sheʹol* vil du blive bragt,+ til det fjerneste sted i gravens dyb.+ 16  De der ser dig, stirrer på dig; de ser dig nøjere an [og siger]: ’Er det den mand* som fik jorden til at bæve, som rystede rigerne,+ 17  som gjorde det frugtbare land* til ørken og som nedrev dets* byer,+ som ikke åbnede sine fanger en vej mod hjemmet?’+ 18  Alle nationernes andre konger, ja, de har alle lagt sig til hvile i herlighed, hver i sit hus.+ 19  Men du, derimod, er kastet bort uden at der er et gravsted til dig,*+ som et afskyet skud,* dækket af dræbte mænd der, gennemstukket med sværd, stiger ned til gravdybets sten+ som et nedtrådt ådsel.+ 20  Du bliver ikke forenet med dem i en grav,* for dit land har du ødelagt, dit folk har du dræbt. Aldrig mere vil de ondes afkom* blive nævnt.*+ 21  Gør en slagterbænk rede til hans sønner på grund af deres forfædres misgerning,+ at de ikke skal rejse sig og tage jorden* i besiddelse og fylde det frugtbare lands* overflade med byer.“+ 22  „Og jeg skal rejse mig imod dem,“+ lyder Hærstyrkers Jehovas udsagn. „Og jeg skal udrydde navn+ og rest* og afkom og efterslægt+ af Babylon,“* lyder Jehovas udsagn. 23  „Og jeg skal gøre det til hulepindsvins eje og til rørbevoksede damme, og jeg skal feje det bort med tilintetgørelsens kost,“+ lyder Hærstyrkers Jehovas udsagn. 24  Hærstyrkers Jehova har svoret+ og sagt: „Visselig, som jeg har tænkt det, sådan skal det ske; og det som jeg har besluttet, det står fast:+ 25  at jeg vil knække assyreren* i mit land+ så jeg kan nedtræde ham på mine bjerge;+ således skal hans åg forsvinde fra dem og hans byrde forsvinde fra deres* skulder.“+ 26  Dette er den beslutning der er truffet mod hele jorden, og dette er den hånd der er rakt ud mod alle nationerne. 27  For har Hærstyrkers Jehova truffet en beslutning,+ hvem kan så forpurre [den]?+ Og er hans hånd rakt ud, hvem kan så føre den tilbage?+ 28  I det år kong Aʹkaz+ døde kom dette budskab: 29  „Lad ingen i dig fryde sig,+ Filisterland,+ fordi kæppen hos den der slår dig er blevet knækket.+ For af slangens rod+ kommer der en giftsnog,+ og dens frugt er en flyvende ildslange.+ 30  Og de førstefødte af de ringe skal græsse, og de fattige vil lægge sig trygt til hvile.+ Men med hungersnød vil jeg bringe død over din rod, og de der er tilbage af dig* vil blive dræbt.*+ 31  Hyl, port! Skrig, by! Mist modet, hele Filisterland! For nordfra kommer en røg, og der er ingen [i den hær] der kommer bort fra sit geled.“+ 32  Og hvad vil man svare nationens sendebud?+ At Jehova har grundlagt Zion,+ og de nødstedte af hans folk vil søge tilflugt i det.

Fodnoter

El.: „den midlertidige indbygger“. Hebr.: haggerʹ.
„dig“. På hebr. mask.
„er . . . blevet stille“. Ordr.: „er . . . holdt op (hørt op)“. Hebr.: sjavathʹ.
El.: „magten“, „kraften“. Se VT, bd. VII, 1957, s. 202, 203. 1QIsa(hebr.): marhevahʹ, „angrebet“, „stormløbet“; LXXSy: „fogeden“; Vg: „tributten“.
„stilnet af“. Ordr.: „holdt op (hørt op)“.
„dig“. På hebr. mask.
„Sheol“, 1QIsaM(hebr.: sje’ōlʹ)T; gr.: haiʹdēs; lat.: inferʹnus.
„de livløse“. Hebr.: refa’īmʹ; LXXSyVg: „kæmperne“. Jf. Job 26:5, fdn.; Sl 88:10, fdn.
„bukkeagtige ledere“. Ordr.: „bukke“.
El.: „syg“.
„du lysende“, BDB, s. 237; hebr.: hēlelʹ. Gr.: ho heōsfoʹros, „den der bringer (bærer) morgenrøden“; lat.: luʹcifer, „lysbærer“. Jf. Job 38:32, fdn. til „Mazzarot“.
„Guds“. Hebr.: ’El; lat.: Deʹi; LXX: „himmelens“.
„Sheol“, 1QIsaM(hebr.: sje’ōlʹ)T; gr.: haiʹdou; lat.: inferʹnum.
„den mand“. Hebr.: ha’īsjʹ; gr.: ho anʹthrōpos; syr.: gabra’; lat.: vir.
Se 13:11, fdn. til „det frugtbare land“.
El.: „dens“, på hebr. mask. sing., som kan vise tilbage til „ørken“, på hebr. mask.
Ordr.: „bort fra dit gravsted (din grav)“.
„som et . . . skud“. Hebr.: keneʹtsær.
El.: „i en begravelse“.
El.: „sæd“.
Ordr.: „blive råbt ud (op)“.
El.: „landet“.
Se 13:11, fdn. til „det frugtbare land“.
El.: „tilbageblevne“.
„Babylon“, Vg; MTSy: „Babel“.
„assyreren“. Hebr.: ’Asjsjurʹ; LXX: „assyrerne“.
„deres“, TVg; M: „hans“.
„og de der er tilbage af dig“. El.: „og din rest“. Hebr.: usje’erīthekhʹ.
Ordr.: „vil man dræbe“.