Efeserne 3:1-21

3  Det var af den grund at jeg, Paulus, Kristi Jesu fange+ for jeres skyld, I folk fra nationerne+ —   så sandt I da har hørt om den husholdergerning+ over* Guds ufortjente godhed der er givet mig med henblik på jer,  at den hellige hemmelighed ved en åbenbaring blev gjort kendt for mig,+ sådan som jeg før i korthed skrev.  Med dette foran jer kan I, når I læser det, fornemme den indsigt+ jeg har i den hellige hemmelighed+ om Messias.  I andre generationer blev denne [hemmelighed]+ ikke gjort kendt for menneskenes sønner, som den nu er blevet åbenbaret+ for hans hellige apostle og profeter+ ved ånden,  nemlig at folk fra nationerne skulle være arvinger med os og lemmer på legemet+ med os og parthavere med os i løftet+ i samhørighed med Kristus Jesus gennem den gode nyhed.  Jeg er blevet tjener+ for denne, ifølge Guds ufortjente godheds frie gave, som blev givet mig i overensstemmelse med den måde hans kraft virker på.+  Til mig, der er ringere end den ringeste+ af alle hellige, blev denne ufortjente godhed+ skænket, at forkynde den gode nyhed om Messias’ uudgrundelige rigdom+ for folk fra nationerne+  og lade mennesker se* hvordan den hellige hemmelighed+ administreres,*+ den som siden en ukendt fortid har været skjult i Gud, som har skabt alt.+ 10  [Dette] for at Guds alsidige visdom+ nu gennem menigheden+ kunne blive gjort kendt for regeringerne og myndighederne+ i det himmelske, 11  i overensstemmelse med det evige forsæt han havde fattet i forbindelse med Messias,+ Jesus, vor Herre, 12  ved hjælp af hvem vi har denne frimodighed i tale og adgang+ med tillid ved vor tro på ham. 13  Derfor beder jeg jer om ikke at give op på grund af disse mine trængsler+ for jeres skyld, for de betyder* herlighed for jer. 14  Af den grund bøjer jeg mine knæ+ for Faderen,+ 15  hvem enhver slægt+ i himmelen og på jorden skylder sit navn,+ 16  for at han i overensstemmelse med sin herligheds rigdom+ kan tillade jer at styrkes i det indre menneske,+ med kraft ved hans ånd,+ 17  at få Messias boende ved troen i jeres hjerter med* kærlighed,+ at blive rodfæstede+ og grundfæstede,+ 18  for at I fuldt ud må være i stand til, sammen med alle de hellige, at fatte+ hvad bredden og længden og højden og dybden er,+ 19  og kende Messias’ kærlighed,+ som overgår kundskab, for at I må fyldes med* hele den fylde+ som Gud giver. 20  Og ham som, i overensstemmelse med den kraft der er virksom+ i os, kan gøre mere end rigeligt, langt ud over hvad vi beder om eller fatter,+ 21  ham tilkommer herligheden ved menigheden og ved Kristus Jesus igennem alle generationerne i evighedernes evighed.+ Amen.

Fodnoter

El.: „administration (forvaltning) af“. Se 1:10, fdn. til „en administration“.
„og lade mennesker se“. El.: „og oplyse om (bringe frem i lyset)“.
Ordr.: „hvad den hellige hemmeligheds husholdergerning er“.
El.: „for det betyder“. Ordr.: „hvilket er“.
El.: „i“.
„med“. El.: „indtil [I rummer]“.