Efeserne 1:1-23

1  Paulus, en Kristi Jesu apostel+ ved Guds vilje,+ til de hellige som er i Eʹfesus,* troende og trofaste+ i samhørighed+ med Kristus Jesus:  Måtte I have ufortjent godhed+ og fred+ fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.  Velsignet være vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader,+ for han har velsignet os+ med enhver åndelig velsignelse i det himmelske+ i samhørighed med Kristus,  ligesom han har udvalgt+ os i samhørighed med ham før verdens grundlæggelse,*+ for at vi skulle være hellige og dadelfri+ for ham i kærlighed.+  For han har forudbestemt*+ os til ved Jesus Kristus at opnå antagelse+ som sønner+ hos sig, i overensstemmelse med sin viljes beslutning,+  til pris+ for sin herlige ufortjente godhed,+ som han har begunstiget os med ved hjælp af den elskede.+  Ved hjælp af ham har vi udfrielsen ved en løsesum, ved hans blod,+ ja, tilgivelsen+ af [vore] overtrædelser, efter hans ufortjente godheds rigdom.+  Denne har han ladet strømme over til os i form af al visdom+ og sund fornuft,  idet* han har gjort os bekendt med sin viljes hellige hemmelighed.+ Den er i overensstemmelse med det han har besluttet, det han selv har sat sig for+ 10  med henblik på en administration*+ ved udløbet af de fastsatte tider,+ nemlig at sammenfatte alt igen,*+ i Messias,+ det i himlene+ og det på jorden.+ [Ja,] i ham, 11  i samhørighed med hvem vi også er blevet udpeget som arvinger,+ idet vi var forudbestemt efter hans forsæt, han som udvirker alt i overensstemmelse med hvad hans vilje tilråder,+ 12  for at vi skulle tjene til pris for hans herlighed,+ vi som har været de første til at håbe* på Messias.+ 13  Men også I satte jeres håb til ham efter at I havde hørt sandhedens ord,+ den gode nyhed om jeres frelse.+ Ved hjælp af ham blev også I, efter at I havde fået tro,* beseglet+ med den lovede hellige ånd,+ 14  som* er et forskud*+ på vor arv,+ for at [Guds] ejendom*+ kan udfries ved hjælp af en løsesum,+ til hans herlige pris. 15  Det er grunden til at heller ikke jeg, efter at have hørt om den tro I har på Herren Jesus og til alle de hellige,+ 16  holder op med at takke for jer. Jeg nævner jer fortsat i mine bønner,+ 17  for at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, må give jer visdoms+ og åbenbarings* ånd i den nøjagtige kundskab om ham,+ 18  idet jeres hjertes øjne+ er blevet oplyst,+ så I kan vide hvad det håb+ er som han har kaldet jer til, hvad den herlige rigdom+ er som han har i beredskab som en arv til* de hellige,+ 19  og hvad hans magts+ overvældende storhed er over for os der tror. Den er i overensstemmelse med den virksomhed+ der udfoldes af hans styrkes vælde, 20  [den styrke] hvormed han virkede i Messias’ tilfælde da han oprejste ham fra de døde+ og gav ham sæde ved sin højre hånd+ i det himmelske,+ 21  højt over enhver regering og myndighed og magt og ethvert herredømme+ og ethvert navn der nævnes,+ ikke blot i denne tingenes ordning,*+ men også i den kommende.+ 22  Han lagde også alt under hans fødder,+ og han gav ham som hoved over alle ting+ til menigheden, 23  der er hans legeme,+ hans fylde,+ [han] som fylder alt i alle.+

Fodnoter

„i Efesus“, אcABcDVgSyh,p; mangler i P46א*B*.
Ordr.: „nedkastning (nedlæggelse) [af sæd]“. Gr.: katabolēsʹ.
El.: „dadelfri for ham. For i kærlighed (5) har han forudbestemt“.
El.: „og“.
Ordr.: „en husholdning“, „en husforvaltning“. Gr.: oikonomiʹan; lat.: dispensatioʹnem. Se Lu 12:42, fdn.
„at sammenfatte . . . igen“. If. G. H. Thayers Greek-English Lexicon of the New Testament, 4. udg. (1901), s. 39: „at samle . . . for (under) sig igen“.
El.: „vi som forud har håbet“.
El.: „Efter at I havde fået tro på ham blev I også“.
„som“, gr.: ho, ntr., P46AB; אDVg: „som“, gr.: hos, mask.
El.: „en forudbetaling“. Gr.: arrabōnʹ; J18,22(hebr.): ‛eravōnʹ. Se 2Kor 1:22, fdn.
Ordr.: „ejendommen“.
Ordr.: „afdæknings (afslørings)“. Gr.: apokalyʹpseōs.
El.: „som han arver i“.
„tingenes ordning“. El.: „tidsalder“. Gr.: aiōʹni; lat.: saeʹculo; J17,18,22(hebr.): ba‛ōlamʹ hazzæhʹ, „i denne tingenes ordning“.