Apostlenes Gerninger 24:1-27

24  Fem dage senere kom ypperstepræsten Ananiʹas+ ned sammen med nogle ældste* og en offentlig taler, en vis Tertulʹlus, og de indgav anmeldelse+ til landshøvdingen+ imod Paulus.  Da Tertulʹlus blev kaldt ind begyndte han sin anklage idet han sagde: „Megen fred nyder vi ved dig, og reformer finder sted i denne nation ved din fremsynethed;+  det tager vi til alle tider og alle vegne imod, højtærede+ Felix, med største taknemmelighed.  Men for at jeg ikke skal sinke dig yderligere, bønfalder jeg dig om at du i din venlighed vil høre på os i korthed.  For vi har fundet at denne mand er en pest+ og en oprørsstifter+ blandt alle jøderne på hele den beboede jord, og anfører* for nazaræernes sekt,+*  en som også har forsøgt at vanhellige templet,+ og vi har pågrebet ham. 7 * ——   Du kan selv ved at forhøre ham finde ud af alt dette som vi anklager ham for.“  Så sluttede jøderne sig også til angrebet, idet de hævdede at dette forholdt sig således. 10  Og Paulus svarede, da landshøvdingen nikkede til ham at han skulle tale: „Da jeg udmærket ved at denne nation har haft dig som dommer i mange år, taler jeg trygt til mit forsvar+ om det der angår mig, 11  idet du er i stand til at finde ud af at det ikke er mere end tolv dage siden jeg gik op for at tilbede i Jerusalem;+ 12  og ingen har fundet mig i diskussion med nogen eller i færd med at få en skare til at danne opløb,+ hverken i templet+ eller i synagogerne eller noget sted i byen. 13  De kan heller ikke over for dig bevise+ det de anklager mig for nu. 14  Men jeg indrømmer dette over for dig: i overensstemmelse med den vej som de kalder en ’sekt’, således yder jeg mine forfædres Gud hellig tjeneste,*+ idet jeg tror på alt det der står i loven+ og det der er skrevet hos profeterne; 15  og jeg har håb+ til Gud, et håb som disse også selv nærer, at der vil finde en opstandelse*+ sted af både retfærdige+ og uretfærdige.+ 16  Derfor øver jeg mig netop altid i at have bevidstheden om ikke at støde an hos Gud og mennesker.+ 17  Efter flere år kom jeg så for at bringe barmhjertighedsgaver til min nation, og offergaver.+ 18  Mens jeg var i færd med dette, fandt de mig i templet, ceremonielt renset+ og ikke sammen med en folkemængde eller med i optøjer. Men der var nogle jøder fra [provinsen] Asien, 19  og de burde være til stede her hos dig og anklage mig hvis de skulle have noget imod mig.+ 20  Eller lad de [mænd] her selv sige hvad uret de fandt da jeg var stillet for Sanhedrinet, 21  bortset fra den ene ytring som jeg råbte da jeg stod iblandt dem: ’Det er for de dødes opstandelse jeg i dag står for jer og skal dømmes!’“+ 22  Men Felix,+ som vidste temmelig nøje besked med Vejen,+ begyndte at holde [mændene] hen, og han sagde: „Når Lyʹsias,+ militærtribunen,* kommer ned, skal jeg træffe afgørelse i disse sager vedrørende jer.“ 23  Og han gav centurionen* ordre til at [Paulus] skulle holdes i forvaring og have nogen lempelse, og at ingen af hans egne måtte hindres i at yde ham tjeneste.+ 24  Nogle dage senere kom Felix+ med sin hustru Drusilʹla, som var jødinde,+ og han lod Paulus hente og hørte på ham om troen på Kristus Jesus.+ 25  Men da han talte om retfærdighed+ og selvbeherskelse+ og den kommende dom,+ blev Felix forskrækket og svarede: „Foreløbig kan du gå, og når jeg får tid skal jeg tilkalde dig igen.“ 26  Samtidig håbede han også at Paulus ville give ham penge.+ Derfor lod han ham også hente hyppigere og talte med ham.+ 27  Men da der var gået to år blev Felix efterfulgt af Porʹkius Feʹstus; og da Felix gerne ville indynde sig+ hos jøderne, efterlod han Paulus bundet.

Fodnoter

El.: „ældre mænd“.
Ordr.: „en der står først (forrest)“.
„sekt“. Gr.: haireʹseōs; lat.: secʹtae.
I P74אABVg mangler det følgende fra v. 6-8, som if. VgcSyh,pArm lyder: „og ønsket at dømme ham efter vor lov. (7) Men militærtribunen Lysias kom op og tog ham med stor magtudfoldelse ud af vore hænder, (8) idet han befalede at hans anklagere skulle komme til dig.“
„yder jeg . . . hellig tjeneste“. Gr.: latreuʹō; J17,18(hebr.): ’anīʹ ‛ovedhʹ, „tjener (dyrker, tilbeder) jeg . . .“ Se 2Mo 3:12, fdn.
„opstandelse“. Gr.: anaʹstasin (af anaʹ, „op“, og staʹsis, „det at stå“); lat.: resurrectioʹnem.
El.: „chiliarken“, en befalingsmand med kommando over 1000 soldater.
„centurionen“, en befalingsmand med kommando over 100 soldater.