Matthæus 16:1-28

16  Her kom farisæerne+ og saddukæerne hen til ham, og for at sætte ham på prøve bad de ham om at vise dem et tegn fra himmelen.+  Som svar sagde han til dem: „[[Når det bliver aften plejer I at sige: ’Det bliver godt vejr, for himmelen er ildrød’;  og om morgenen: ’Det bliver koldt og regnfuldt vejr i dag, for himmelen er ildrød og dyster.’ I ved hvordan himmelens udseende skal tydes, men I kan ikke tyde tidernes tegn.]]*+  En ond og utro* generation bliver ved med at søge efter et tegn, men der vil ikke blive givet den andet tegn+ end Jonas’ tegn.“+ Dermed forlod han dem og gik sin vej.+  Nu tog disciplene over til den anden side og glemte at tage brød med.+  Jesus sagde til dem: „Hold øjnene åbne og vær på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.“+  Så begyndte de at diskutere indbyrdes og sagde: „Vi tog ingen brød med.“  Da Jesus blev klar over dette, sagde han: „Hvorfor diskuterer I således indbyrdes fordi I ingen brød har, I småttroende?+  Ser I endnu ikke meningen, eller husker I ikke de fem brød til de fem tusind og hvor mange kurve I fik?+ 10  Eller de syv brød til de fire tusind og hvor mange proviantkurve I fik?+ 11  Hvordan kan det være at I ikke forstår at jeg ikke talte til jer om brød? Men vær på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.“+ 12  Så fattede de at han ikke sagde de skulle være på vagt over for surdejen i brødene, men over for farisæernes og saddukæernes lære.+ 13  Da Jesus nu var kommet til områderne ved Cæsareʹa Filipʹpi, gav han sig til at spørge sine disciple: „Hvem siger folk at Menneskesønnen er?“+ 14  De sagde: „Nogle siger Johannes Døber,+ andre Elias,+ andre igen Jeremias eller en af profeterne.“ 15  Han sagde til dem: „Men I, hvem siger I jeg er?“+ 16  Som svar sagde Simon Peter: „Du er Messias,+ den levende Guds søn.“+ 17  Jesus sagde som svar til ham: „Lykkelig er du, Simon, Jonas’ søn,* for det er ikke kød og blod der har åbenbaret [det] for dig, men min Fader som er i himlene.+ 18  Og jeg siger til dig: Du er Peter,+ og på denne klippe*+ vil jeg bygge min menighed,* og Haʹdes’*+ porte skal ikke få magt over den.+ 19  Jeg vil give dig himlenes riges nøgler, og hvad du end måtte binde på jorden vil være noget som er bundet* i himlene, og hvad du end måtte løse på jorden vil være noget som er løst* i himlene.“+ 20  Så pålagde han disciplene strengt ikke at sige til nogen at han var Messias.+ 21  Fra da af begyndte Jesus Kristus at vise sine disciple at han nødvendigvis måtte tage til Jerusalem og gennemgå mange lidelser fra de ældstes og de øverste præsters og de skriftlærdes side, og dræbes, og oprejses på den tredje dag.+ 22  Så tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham idet han sagde: „Vær god mod dig selv, Herre; det skal afgjort ikke gå dig sådan.“+ 23  Men idet han vendte ryggen til,* sagde han til Peter: „Forsvind om bag mig, Satan!+ Du er en snublesten for mig, for du tænker ikke Guds tanker,+ men menneskers.“* 24  Så sagde Jesus til sine disciple: „Hvis nogen ønsker at efterfølge mig, så lad ham sige nej til sig selv og tage sin marterpæl* op og følge mig til stadighed.+ 25  For enhver som ønsker at redde sin sjæl* vil miste den; men enhver som mister sin sjæl for min skyld vil finde den.+ 26  Hvad gavner det nemlig et menneske om han erhverver sig hele verden men sætter sin sjæl til?+ eller hvad vil et menneske give i bytte+ for sin sjæl? 27  For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighed med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans adfærd.+ 28  Jeg skal sige jer en sandhed: Der er nogle af dem som står her der slet ikke skal smage døden førend de ser Menneskesønnen komme i sit rige.“+

Fodnoter

If. CDWItVg; ordene i dobbelte klammer mangler i אBSyc,sArm.
„utro“, dvs. som en der bryder et ægteskab. Gr.: moichalisʹ; lat.: adulʹtera.
Ordr.: „Barjona“, der betyder „Jonas’ søn“. Gr.: Bariōnaʹ; J17,18,22(hebr.): Bar-Jōnahʹ. Bar er det aram. låneord for „søn“. Jf. Ezr 5:2, fdn.
„Du er Peter, og på denne klippe“. På græsk, latin og syrisk betyder ordet for „Peter“ „et klippestykke“ og er hankøn (gr.: Peʹtros, mask.; lat.: Peʹtrus, mask.; syr.: Ki’fa’, med det personlige pronomen i mask., hu, foran), mens ordet for „klippe“ er hunkøn (gr.: peʹtrai, dativ, fem. sing.; lat.: peʹtram, fem.; syr.: ki’fa’, med det demonstrative pronomen i fem., hade’, foran).
El.: „min forsamling“. Gr.: mou tēn ekklēsiʹan; J17,18,22(hebr.): qehillathīʹ.
„Hades’“. Gr.: haiʹdou; J7,8,10-14,16-18,22(hebr.): sje’ōlʹ. Se Till. 4B.
El.: „noget som allerede er blevet bundet“, perf. ptc. i passiv.
El.: „noget som allerede er blevet løst“, perf. ptc. i passiv.
El.: „vendte sig om“.
El.: „du har ikke Guds sind, men menneskers“.
Se Till. 5C.
El.: „sit liv“. Se Till. 4A.