Matthæus 1:1-25

1  Bogen med den historiske beretning+ om Jesus Kristus,* Davids søn,+ Abrahams søn:+   Abraham blev fader til* Isak;+Isak blev fader til Jakob;+Jakob blev fader til Juda+ og hans brødre;   Juda blev fader til Peʹrez+ og Zeʹra med Taʹmar;Peʹrez blev fader til Hezʹron;+Hezʹron blev fader til Ram;+   Ram blev fader til Amminaʹdab;Amminaʹdab blev fader til Nahʹsjon;+Nahʹsjon blev fader til Salʹmon;+   Salʹmon blev fader til Boʹaz med Raʹhab;+Boʹaz blev fader til Oʹbed med Rut;+Oʹbed blev fader til Iʹsaj;+   Iʹsaj blev fader til David,+ kongen.+ David blev fader til Salomon+ med Uʹrias’ hustru;*   Salomon blev fader til Rehaʹbeam;+Rehaʹbeam blev fader til Abiʹja;Abiʹja+ blev fader til Aʹsa;+   Aʹsa blev fader til Joʹsafat;+Joʹsafat blev fader til Joʹram;+Joʹram blev fader til* Uzziʹja;   Uzziʹja blev fader til Joʹtam;Joʹtam+ blev fader til Aʹkaz;+Aʹkaz blev fader til Ezekiʹas;+ 10  Ezekiʹas blev fader til Manasʹse;+Manasʹse+ blev fader til Aʹmon;+Aʹmon+ blev fader til Josiʹas; 11  Josiʹas+ blev fader til Jekonʹja+ og hans brødre på den tid da deportationen til Babylon* fandt sted.+ 12  Efter deportationen til Babylon blev Jekonʹja fader til Sjealʹtiel;+Sjealʹtiel blev fader til Zerubbaʹbel;+ 13  Zerubbaʹbel blev fader til Aʹbiud;Aʹbiud blev fader til Elʹjakim;Elʹjakim blev fader til Aʹzor; 14  Aʹzor blev fader til Zaʹdok;Zaʹdok blev fader til Aʹkim;Aʹkim blev fader til Eʹliud; 15  Eʹliud blev fader til Eleaʹzar;Eleaʹzar blev fader til Matʹtan;Matʹtan blev fader til Jakob; 16  Jakob blev fader til Josef, Marias mand; af hende fødtes Jesus,+ som kaldes Kristus.+ 17  Alle generationerne var da fra Abraham indtil David fjorten generationer, og fra David indtil deportationen til Babylon fjorten generationer, og fra deportationen til Babylon indtil Messias* fjorten generationer. 18  Men med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Mens hans moder Maria var lovet bort til ægteskab med Josef,+ viste det sig, før de var blevet forenet, at hun var gravid ved hellig ånd.+ 19  Da Josef, hendes mand, imidlertid var retfærdig og ikke ville stille hende offentligt til skue,+ havde han i sinde hemmeligt at skille sig fra hende.*+ 20  Men efter at han havde tænkt over disse ting, se, da viste Jehovas* engel sig for ham i en drøm og sagde: „Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria, din hustru, til dig, for det der er avlet i hende skyldes hellig ånd.+ 21  Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus,*+ for han vil frelse+ sit folk+ fra dets synder.“+ 22  Men alt dette skete for at dét kunne opfyldes som var udtalt af Jehova*+ gennem profeten,+ der sagde: 23  „Se, jomfruen*+ bliver gravid og føder en søn, og de giver ham navnet Immaʹnuel,“*+ der oversat betyder „Med os er Gud“.+ 24  Så vågnede Josef op af søvnen og gjorde som Jehovas* engel havde pålagt ham, og han tog sin hustru til sig. 25  Men han havde ikke omgang+ med hende* før hun havde født en søn;+ og han gav ham navnet Jesus.+

Fodnoter

El.: „Jesu Kristi slægtslinje (oprindelse)“. Gr.: geneʹseōs, „oprindelse“; lat.: generatioʹnis, „tilblivelse (herkomst, generation)“; J17,18(hebr.): tōledhothʹ, „oprindelseshistorie (slægtshistorie)“. Se 1Mo 2:4, fdn. til „historisk beretning“ og 1Mo 5:1, fdn.
El.: „avlede“. Gr.: egenʹnēsen; lat.: geʹnuit.
El.: „med hende som havde tilhørt Urias“.
WH har ikke Ahazja, Joasj, Amazja. Men se 1Kr 3:11, 12.
Gr.: Babylōʹnos; J17,22(hebr.): Bavælʹ. Se 2Kg 17:24, fdn.
Se 2:4, fdn.
El.: „at give hende fri“. Ordr.: „at løse hende“.
„Jehovas“. J3,4,7-14,16-18,22-24,28(hebr.): יהוה (Jehowahʹ); gr.: Κυρίου (Kyriʹou), uden den bestemte artikel, „Herre[n]s“. The Holy Scriptures, af J. N. Darby, 1920, har (ligesom den tyske Elberfelder Bibel, 1891) i en fodnote til Mt 1:20: „’Herre’ uden artikel; betegner her, som mange andre steder, ’Jehova’.“ Dette er det første af 237 steder i De Kristne Græske Skrifter hvor Guds navn „Jehova“ forekommer i NV’s hovedtekst. Desuden forekommer det 72 gange i fodnoterne. Se Till. 1D.
„Jesus“. Gr.: ’Ιησοῦν (Iēsounʹ); J1-14,16-18,22(hebr.): ישוע (Jesjuʹa‛, „Jesjua“, der betyder „Jehova er frelse“).
Se Till. 1D.
jomfruen“. Gr.: partheʹnos; J22(hebr.): ha‛almahʹ.
Gr.: Emmanouēlʹ; J17,18,22(hebr.): ‛Immanu’elʹ.
Se Till. 1D.
Ordr.: „han kendte hende ikke“.