5. Mosebog 28:1-68

28  Og hvis du virkelig vil adlyde Jehova* din Guds røst og tage vare på at følge alle hans bud som jeg pålægger dig i dag,+ så vil Jehova* din Gud sætte dig højt over alle jordens nationer.+  Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig,+ fordi du adlyder Jehova din Guds røst:  Velsignet vil du være i byen,+ og velsignet vil du være på marken.+  Velsignet vil din livsfrugt+ være, og din jords frugt og dit husdyrs frugt,+ afkommet af dit hornkvæg og tilvæksten af dit småkvæg.+  Velsignet vil din kurv+ og dit dejtrug+ være.  Velsignet vil du være når du går ind, og velsignet vil du være når du går ud.+  Jehova* vil lade dine fjender som rejser sig imod dig, lide nederlag foran dig.+ Ad én vej vil de drage ud imod dig, men ad syv veje vil de flygte for dig.+  Jehova* vil give påbud om velsignelse for dig, i dine forrådslagre+ og i alt hvad du tager dig for,+ og han vil velsigne dig i det land som Jehova din Gud giver dig.  Jehova vil oprejse dig som sit hellige folk,+ sådan som han har tilsvoret dig,+ når du holder Jehova* din Guds bud+ og vandrer på hans veje. 10  Og alle jordens folk skal se at Jehovas navn er nævnt over dig,+ og de skal frygte dig.+ 11  Jehova vil også lade dig opnå velstand i overmål af din livsfrugt+ og af dine husdyrs frugt og af din jords frugt,+ på den jord som Jehova svor over for dine forfædre at ville give dig.+ 12  Jehova vil åbne sit gode forrådshus, himmelen, for dig, for at give regn over dit land til tiden+ og velsigne alt hvad din hånd gør;+ og du skal låne ud til mange nationer, men selv skal du ikke låne.+ 13  Og Jehova skal sætte dig til hoved og ikke til hale; og du skal udelukkende være oppe+ og ikke nede, fordi du adlyder Jehova* din Guds bud,+ som jeg i dag giver dig påbud om at holde og følge. 14  Og du må ikke vige fra nogen af de ord som jeg pålægger jer i dag, hverken til højre eller til venstre,+ for at vandre efter andre guder og dyrke dem.+ 15  Men hvis du ikke adlyder Jehova din Guds røst og tager vare på at følge alle hans bud og forskrifter som jeg pålægger dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og indhente dig:+ 16  Forbandet vil du være i byen,+ og forbandet vil du være på marken.+ 17  Forbandet vil din kurv+ og dit dejtrug+ være. 18  Forbandet vil din livsfrugt+ være og din jords frugt,+ afkommet af dit hornkvæg og tilvæksten af dit småkvæg.+ 19  Forbandet vil du være når du går ind, og forbandet vil du være når du går ud.+ 20  Jehova vil sende forbandelse over dig,+ forvirring+ og revselse+ i alt hvad du tager dig for [og] som du vil gøre, indtil du er blevet tilintetgjort og udryddet i hast, på grund af dine slette handlinger, eftersom du har forladt mig.+ 21  Jehova vil lade pesten hænge ved dig indtil han har udslettet dig fra den jord som du er på vej hen for at tage i besiddelse.+ 22  Jehova vil slå dig med tuberkulose+ og brændende feber og betændelse og feberhede og sværd*+ og afsvidning [af kornet]+ og meldug,+ og de vil forfølge dig indtil du er gået til grunde. 23  Og din himmel, der er over dit hoved, skal blive som kobber, og jorden, der er under dig, som jern.+ 24  Jehova vil som regn over dit land give fint sand og støv. Fra himmelen vil det komme ned over dig, indtil du er tilintetgjort. 25  Jehova vil lade dig lide nederlag foran dine fjender.+ Ad én vej vil du drage ud imod dem, men ad syv veje vil du flygte for dem; og du skal blive til noget skrækkeligt for alle jordens riger.+ 26  Og dit lig skal blive til føde for alle himmelens flyvende skabninger og jordens dyr uden at nogen skræmmer [dem] bort.+ 27  Jehova vil slå dig med Ægyptens bylder+ og med hæmorroider og eksem og hududslæt, som du ikke vil kunne helbredes for. 28  Jehova vil slå dig med vanvid+ og tab af synet+ og forvirring af hjertet[s tanker].+ 29  Og du skal famle om ved middag, som den blinde famler om i mulmet,+ og du vil ikke have lykken med dig på dine veje; og du skal kun være en der alle dage bliver udbyttet og udplyndret, og der vil ingen være til at frelse dig.+ 30  Du bliver forlovet med en kvinde, men en anden mand vil voldtage hende.+ Du bygger et hus, men du kommer ikke til at bo i det.+ Du planter en vingård, men du tager den ikke i brug.+ 31  Din okse vil blive slagtet for øjnene af dig, men du kommer ikke til at spise noget af den. Dit æsel vil blive røvet lige for dit ansigt, og det vender ikke tilbage til dig. Dine får vil blive givet til dine fjender, og der vil ingen være til at frelse dig.+ 32  Dine sønner og dine døtre vil blive givet til et andet folk,+ og dine øjne vil se det og længes efter dem dagen lang, men din hånd* er magtesløs.+ 33  Din jords frugt og alt hvad du har frembragt ved dit slid, vil et folk som du ikke kender, fortære,+ og du skal kun være en som alle dage bliver udbyttet og undertrykt.+ 34  Og du skal blive vanvittig over det syn som dine øjne får at se.+ 35  Jehova vil slå dig på begge knæ og begge ben med ondartede bylder som du ikke vil kunne helbredes for, fra fodsål til isse.+ 36  Jehova vil lade dig+ og din konge+ som du vil sætte over dig, vandre til en nation som du ikke kender, hverken du eller dine forfædre; og dér skal du dyrke andre guder, af træ og sten.+ 37  Og du skal blive til noget man forfærdes over,+ et mundheld+ og en spotteglose blandt alle de folk som Jehova fører dig bort til. 38  En mængde såsæd vil du bringe ud på marken, men kun lidt vil du samle ind,+ for græshopperne vil fortære den.+ 39  Vingårde vil du plante og dyrke, men du kommer ikke til at drikke vin eller indsamle [nogen frugt],+ for ormene vil opæde den.+ 40  Du vil få oliventræer i hele dit område, men du kommer ikke til at indgnide dig med olie, for dine oliven vil falde af.+ 41  Du vil blive fader til sønner og døtre, men de vil ikke forblive dine, for de vil gå i fangenskab.+ 42  Alle dine træer og din jords frugt vil surrende insekter* tage i besiddelse. 43  Den fastboende udlænding som er i din midte vil hæve sig højere og højere op over dig — mens du vil synke dybere og dybere.+ 44  Det vil være ham der låner ud til dig, og ikke dig der låner ud til ham.+ Han bliver hoved, mens du bliver hale.+ 45  Og alle disse forbandelser+ skal komme over dig og forfølge dig og indhente dig indtil du er blevet tilintetgjort,+ fordi du ikke har adlydt Jehova din Guds røst og holdt hans bud og hans forskrifter som han pålagde dig.+ 46  Og de skal forblive over dig og dit afkom som et tegn og et varsel til fjerne tider,+ 47  fordi du ikke har tjent Jehova din Gud med fryd og hjertets glæde*+ over [at have] en overflod af alt.+ 48  Og du skal tjene dine fjender+ som Jehova vil sende imod dig med sult+ og tørst og nøgenhed og mangel på alt; og han skal lægge et jernåg på din hals indtil han har tilintetgjort dig.+ 49  Jehova vil føre en nation imod dig fra det fjerne,+ fra jordens ende, som ørnen slår ned,+ en nation hvis tungemål du ikke forstår,+ 50  en nation med bistre ansigter,+ som ikke vil tage hensyn til en gammel mand eller vise en ung mand skånsel.+ 51  Og den skal fortære dine husdyrs frugt og din jords frugt indtil du er blevet tilintetgjort,+ og den vil ikke lade noget korn blive tilbage til dig, ingen ny vin eller olie, intet af dit hornkvægs afkom eller af dit småkvægs tilvækst, indtil den har udryddet dig.+ 52  Og den skal belejre dig i alle dine byer indtil dine høje og befæstede mure som du stoler på, styrter ned i hele dit land, ja den skal belejre dig i alle dine byer i hele dit land, som Jehova din Gud har givet dig.+ 53  Da skal du spise din livsfrugt, kødet af dine sønner og dine døtre,+ som Jehova din Gud har givet dig, på grund af den belejring og den trængsel hvormed din fjende sætter ind på dig. 54  Den mest forfinede og forvænte mand hos dig vil se med nærighed+ på sin broder og på sin hustru som han tager i favn, og på resten af sine sønner som han har tilbage, 55  så han ikke giver en eneste af dem noget af det kød af sine sønner som han vil spise, fordi han intet som helst har tilbage på grund af den belejring og den trængsel hvormed din fjende sætter ind på dig i alle dine byer.+ 56  Den forfinede og forvænte kvinde hos dig som aldrig har prøvet at sætte sin fod på jorden af forvænthed og forfinelse,+ vil se med nærighed på sin mand som hun tager i favn, og på sin søn og sin datter, 57  og på efterbyrden som kommer frem mellem hendes ben, og på sine sønner som hun føder,+ for hun vil spise dem i det skjulte af mangel på alt, på grund af den belejring og den trængsel hvormed din fjende sætter ind på dig i dine byer.+ 58  Hvis du ikke tager vare på at følge alle denne lovs ord som er skrevet i denne bog,+ så du frygter dette herlige+ og frygtindgydende+ navn, ja, Jehova,+ din Gud, 59  så vil Jehova gøre dine plager og dit afkoms plager særlig strenge, store og langvarige plager+ og ondartede og langvarige sygdomme.+ 60  Og han vil bringe alle Ægyptens lidelser som du gruede for, over dig igen, og de skal hænge ved dig.+ 61  Også enhver sygdom og enhver plage der ikke er skrevet om i denne lovbog, vil Jehova* bringe over dig indtil du er tilintetgjort. 62  Og I vil blive ladt tilbage meget få i antal,+ skønt I er blevet så talrige som himmelens stjerner,+ fordi du ikke har adlydt Jehova* din Guds røst. 63  Og det skal være sådan, at som Jehova glædede sig over jer ved at gøre godt mod jer og gøre jer talrige,+ således vil Jehova glæde sig over jer ved at ødelægge jer og tilintetgøre jer;+ og I vil blive revet bort fra den jord som I er på vej hen for at tage i besiddelse.+ 64  Og Jehova* vil sprede dig blandt alle folkene, fra den ene ende af jorden til den anden,+ og dér skal du dyrke andre guder som hverken du eller dine forfædre har kendt, træ og sten.+ 65  Og blandt de nationer får du ingen ro,+ og der vil intet sted være hvor din fod kan finde hvile; og Jehova* vil dér give dig et bævende hjerte+ og svigtende øjne+ og en fortvivlet sjæl. 66  Og dit liv skal være i den største fare,* og du skal nære rædsel nat og dag, og du vil ikke være sikker på dit liv.+ 67  Om morgenen vil du sige: ’Bare det var aften!’* og om aftenen vil du sige: ’Bare det var morgen!’* på grund af den hjertets rædsel som du nærer, og på grund af det syn som dine øjne får at se.+ 68  Og Jehova skal føre dig tilbage til Ægypten på skibe ad den vej om hvilken jeg sagde til dig: ’Du kommer aldrig til at se den igen,’+ og dér skal I byde jer til salg for jeres fjender som trælle og tjenestepiger,+ men der vil ingen køber være.“

Fodnoter

Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
„sværd“, MSy; med en anden vokalisation: „tørhed“, „tørke“; Vg: „hede“; mangler i LXXB.
„din hånd“, MSamLXXVg; Sy og 46 hebr. mss.: „dine hænder“.
El.: „raslende hære“. LXXVg: „rust“.
„hjertets glæde“. El.: „tilfredshed“.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
Ordr.: „Og dit liv skal være ophængt over for dig“.
Ordr.: „Hvem vil give aften?“
Ordr.: „Hvem vil give morgen?“