5. Mosebog 17:1-20

17  Du må ikke til Jehova din Gud ofre en okse eller et får som har en legemsfejl, noget som helst der er dårligt, for det er en vederstyggelighed for Jehova din Gud.+  Såfremt der i din midte, i en af dine byer som Jehova din Gud giver dig, findes en mand eller en kvinde som øver hvad der er ondt i Jehova din Guds øjne og derved overtræder hans pagt,+  og vedkommende går hen og dyrker andre guder og bøjer sig for dem eller for solen eller månen eller hele himmelens hær,+ noget som jeg ikke har påbudt,+  og det bliver fortalt dig og du hører det og undersøger sagen omhyggeligt, og se, den står fast som sandhed+ — denne vederstyggelighed er øvet i Israel! —  så skal du føre den mand eller den kvinde som har øvet denne ugerning, ud til dine porte, ja, manden eller kvinden, og dænge dem til med sten, og de skal dø.+  På to eller tre vidners udsagn*+ skal den dødsdømte lide døden. Han skal ikke lide døden på ét vidnes udsagn.+  Vidnernes hånd skal først af alle løftes imod ham for at lade ham lide døden, og bagefter hele folkets hånd;+ og du skal fjerne det onde fra din midte.+  Såfremt en sag der bringes for retten er for usædvanlig for dig,+ en hvori der er udgydt blod,+ hvori der er rejst et retskrav+ eller som drejer sig om vold* — sager der er strid om+ inden for dine porte — så skal du bryde op og drage op til det sted som Jehova din Gud udvælger,+  og du skal gå til præsterne,+ levitterne, og til den der virker som dommer+ i de dage, og rådspørge [dem], og de skal meddele dig retskendelsens ord.+ 10  Derpå skal du handle i overensstemmelse med det ord som de meddeler dig fra det sted som Jehova udvælger; og du må tage vare på at handle nøjagtig som de giver dig besked om. 11  Du skal handle i overensstemmelse med den lov som de påpeger over for dig, og efter den dom som de afsiger over for dig.+ Du må ikke afvige fra det ord som de meddeler dig, hverken til højre eller til venstre.+ 12  Og den mand der handler formasteligt og ikke hører på præsten som står dér og forretter tjeneste for Jehova din Gud, eller på dommeren+ — den mand skal dø;+ og du skal fjerne det onde fra Israel.+ 13  Og hele folket vil høre det og frygte,+ og de vil ikke handle formasteligt mere. 14  Når du kommer ind i det land som Jehova din Gud giver dig, og du tager det i besiddelse og bosætter dig i det,+ og du så siger: ’Jeg vil sætte en konge over mig, ligesom alle nationerne der er rundt om mig,’+ 15  da må du kun sætte den konge over dig som Jehova din Gud udvælger.+ En ud af dine brødres midte skal du sætte til konge over dig. Du har ikke lov til at sætte en fremmed som ikke er din broder, over dig. 16  Blot må han ikke skaffe sig mange heste+ eller lade folket vende tilbage til Ægypten for at skaffe sig mange heste,+ da Jehova har sagt til jer: ’I må aldrig mere vende tilbage ad denne vej.’ 17  Han må heller ikke tage sig mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal vende sig bort,+ og han må ikke skaffe sig sølv og guld i stor mængde.+ 18  Og når han sætter sig på sit riges trone, skal han i en bog skrive en afskrift til sig selv af denne lov efter den der er i præsternes, levitternes, varetægt.*+ 19  Og den skal forblive hos ham, og han skal læse i den alle sine levedage,+ for at han kan lære at frygte Jehova sin Gud, så han overholder alle denne lovs ord og disse forordninger og følger dem,+ 20  så hans hjerte ikke skal ophøje sig over hans brødre+ og han ikke skal afvige fra budet, hverken til højre eller til venstre,+ for at han kan have en lang række dage i sit kongedømme+ — han og hans sønner — i Israel.

Fodnoter

Ordr.: „mund“.
„en hvori . . . vold“. Ordr.: „mellem blod og blod, mellem retskrav og retskrav, og mellem voldshandling og voldshandling“.
Ordr.: „en afskrift . . . af denne lov fra foran præsterne, levitterne“, M; LXX: „denne deuteronoʹmion (anden lov) [som kommer] fra præsterne, levitterne“; Vg: „en deuteronoʹmium af denne lov, idet han modtager forlægget fra præsterne af Levis stamme“. Jf. 1:1, fdn. til „Dette er de ord“.