5. Mosebog 14:1-29

14  I er sønner af Jehova jeres Gud.+ I må ikke rive flænger+ i jer eller rage jer skaldede+ på panden* for en død.  Du er nemlig et helligt folk+ for Jehova din Gud, og Jehova har udvalgt dig til at være hans folk, en særlig ejendom+ blandt alle de folk der er på jordens flade.  Du må ikke spise noget som helst der er en vederstyggelighed.+  Dette er de dyr du må spise:+ okse, får og ged,  hjort og gazelle, rådyr,+ vildged, antilope,* vildfår og gemse;*  og ethvert dyr der har spaltede klove og har en fuld kløft der deler klovene i to, [og som] tygger drøv* blandt dyrene.+ Det må I spise.  Kun disse må I ikke spise af dem der tygger drøv eller som har kløftede, spaltede klove: kamelen,+ haren+ og klippegrævlingen,+ for de tygger nok drøv, men har ikke spaltede klove. De er urene for jer.  Også svinet,+ for det har spaltede klove, men [tygger] ikke drøv. Det er urent for jer. I må ikke spise noget af deres kød, og I må ikke røre ved døde dyr af deres slags.+  Dette kan I spise af alt hvad der er i vandet: Alt hvad der har finner og skæl kan I spise.+ 10  Men alt hvad der ikke har finner og skæl, må I ikke spise.+ Det er urent for jer. 11  Alle rene fugle må I spise. 12  Men dette er dem I ikke må spise af: ørnen, fiskeørnen* og den grå grib,*+ 13  den røde glente,* den sorte glente+ og glenten* efter dens art;* 14  og alle ravne+ efter deres art; 15  samt strudsen,*+ uglen,* mågen og falken efter dens art; 16  den lille ugle,* skovhornuglen+ og svanen,* 17  pelikanen,+ ådselgribben og skarven, 18  storken og hejren efter dens art, hærfuglen og flagermusen.+ 19  Og alle vingede vrimlende smådyr er urene for jer.+ De må ikke spises. 20  Alle rene flyvende skabninger må I spise. 21  I må ikke spise noget som helst der er selvdødt.*+ Du kan give det til udlændingen der bor fast inden for dine porte, så han kan spise det, eller det kan sælges* til en fremmed; for du er et helligt folk for Jehova din Gud. Du må ikke koge et kid i dets moders mælk.+ 22  Du skal uden undtagelse give tiende* af hele udbyttet af din sæd, det som vokser frem på marken år efter år.+ 23  Og foran Jehova din Gud, på det sted han* udvælger for at lade sit navn bo dér, skal du spise tienden af dit korn,+ din nye vin og din olie og de førstefødte af dit hornkvæg og dit småkvæg,+ for at du kan lære at frygte Jehova din Gud alle dage.+ 24  Og hvis rejsen er for lang for dig,+ så du ikke kan tage det med, da det sted som Jehova din Gud udvælger for at knytte sit navn dertil,+ er for langt borte fra dig, (fordi Jehova din Gud velsigner dig,)+ 25  så skal du omsætte det i penge og pakke pengene ind [og tage dem med] i din hånd og rejse til det sted som Jehova din Gud udvælger. 26  Og du skal give pengene for hvad din sjæl end måtte ønske+ af hornkvæg og småkvæg og vin og stærke drikke+ og hvad din sjæl end måtte forlange af dig; og du skal spise dér foran Jehova din Gud og fryde dig,+ du og din husstand. 27  Og levitten som er inden for dine porte, ham må du ikke svigte,+ for han har ingen andel og arvelod sammen med dig.+ 28  Efter tre års forløb skal du bringe hele tienden af din afgrøde i det år ud+ og lægge den inden for dine porte. 29  Og levitten+ skal komme — for han har ingen andel og arvelod sammen med dig — og den fastboende udlænding+ og den faderløse og enken,+ som er inden for dine porte, og de skal spise og blive mætte, for at Jehova din Gud kan velsigne+ dig i alt+ hvad din hånd gør.

Fodnoter

Ordr.: „mellem jeres øjne“, dvs. ved at barbere øjenbrynene af.
Ordr.: „og antilope“. Hebr.: wedhīsjonʹ. Nogle mener der her er tale om bisonoksen.
„og gemse“. Hebr.: wazaʹmær, et dyr der bevæger sig i spring, sandsynligvis en gazelleart.
Ordr.: „bringer [gylper] drøv op“.
Ordr.: „den der sønderbryder“; en rovfugl.
El.: „munkegribben“.
„den røde glente“, SamLXX, i overensstemmelse med 3Mo 11:14; M: „seeren“, en rovfugl, kaldt således pga. sit skarpe syn.
„og glenten“. Hebr.: wehaddajjahʹ, en ikke nærmere bestemt, uren fugl.
„efter dens art“. Hebr.: lemīnahʹ. Se 1Mo 1:11, fdn.
„strudsen“. Hebr.: bath hajja‛anahʹ, som enten betyder „den grådiges datter“ eller „den golde jords datter“.
Måske: „dværghornuglen“; LXXVg: „natuglen“.
Hebr.: kōs. Menes at være „kirkeuglen“, Athene noctua.
„ibisen“, LXXVg.
„noget . . . der er selvdødt“. Ordr.: „et dødt legeme“, „en død krop“.
„det kan sælges“. På hebr. en infinitivus absolutus, som ikke indeholder noget tidsmoment.
El.: „en tiendedel“.
„han“, MSyVg; SamLXX: „Jehova din Gud“.