4. Mosebog 4:1-49

4  Så talte Jehova til Moses og Aron og sagde:  „Foretag* en optælling af Keʹhats sønner+ blandt Leʹvis sønner, efter deres slægter, i deres fædrenehuse,  fra trediveårsalderen*+ og opefter, indtil halvtredsårsalderen,+ alle som indtræder i tjenestestyrken*+ for at udføre arbejde i mødeteltet.  Dette er Keʹhats sønners tjeneste i mødeteltet.+ Det er noget højhelligt:  Og Aron og hans sønner skal gå derind når lejren bryder op, og de skal tage det skærmende forhæng+ ned og tildække Vidnesbyrdets ark+ med det.  Og de skal lægge et dække af sælskind+ over den og brede et ensfarvet blåt klæde ud derover og sætte dens bærestænger+ i.  Og over skuebrødsbordet+ skal de brede et blåt klæde og sætte fadene+ og bægrene og skålene+ og kanderne til drikofferet på det; og det stadige brød+ skal blive liggende på det.  Og de skal brede et karmoisinrødt+ klæde ud over dem og dække det til med et dække af sælskind+ og sætte dets bærestænger+ i.  Og de skal tage et blåt klæde og tildække lampestanderen+ til belysningen og dens lamper+ og dens lampesakse+ og dens ildbækkener+ og alle dens oliekar+ hvormed de forretter tjenesten ved den. 10  Og de skal anbringe den og alle dens redskaber i et dække af sælskind+ og lægge den på et bærestativ. 11  Og over det gyldne alter+ skal de brede et blåt klæde og dække det til med et dække af sælskind+ og sætte dets bærestænger+ i. 12  Og de skal tage alle tjenesteredskaberne+ hvormed de forretter tjenesten i helligdommen, og lægge dem i et blåt klæde og dække dem til med et dække af sælskind+ og lægge dem på et bærestativ. 13  Og de skal fjerne fedtasken fra alteret+ og brede et klæde af purpurfarvet uld ud over det. 14  Og de skal lægge alle dets redskaber hvormed de forretter tjenesten ved det, oven på det, ildbækkenerne, gaflerne og skovlene og skålene, alle alterets redskaber;+ og de skal brede et dække af sælskind ud over det og sætte dets bærestænger* i.+ 15  Og Aron og hans sønner skal være færdige med at tildække helligdommen+ og alle helligdommens redskaber+ når lejren bryder op, og derefter kan Keʹhats sønner gå ind for at bære dem,+ men de må ikke røre+ ved helligdommen; i så fald skal de dø. Dette er hvad Keʹhats sønner skal bære ved mødeteltet.+ 16  Og Eleaʹzar, præsten Arons søn, har tilsyn+ med olien+ til belysningen og den vellugtende røgelse+ og det stadige kornoffer+ og salveolien,+ tilsyn med hele teltboligen og alt hvad der er i den, nemlig helligdommen og dens redskaber.“ 17  Og Jehova talte videre til Moses og Aron idet han sagde: 18  „Lad ikke kehatitternes slægters+ stamme blive udryddet af levitternes midte. 19  Men gør dette for dem; så skal de blive i live og ikke dø fordi de nærmer sig de højhellige ting.+ Aron og hans sønner skal gå derind, og de skal tildele dem hver sin tjeneste og sin byrde. 20  Og de må ikke gå ind for at se de hellige ting det mindste øjeblik;* i så fald skal de dø.“+ 21  Så talte Jehova til Moses og sagde: 22  „Foretag* også en optælling af Gerʹsjons sønner+ efter deres fædrenehuse, efter deres slægter. 23  Fra trediveårsalderen og opefter, indtil halvtredsårsalderen, skal du mønstre dem,+ alle som indtræder i tjenestestyrken for at udføre tjeneste ved mødeteltet. 24  Dette er den tjeneste gersjonitternes slægter har med at tjene og at bære.+ 25  Og de skal bære teltboligens teltduge+ og mødeteltet,+ dets dække+ og sælskindsdækket+ som ligger oven på det, og afskærmningen+ til mødeteltets indgang, 26  og forgårdens omhæng+ og afskærmningen+ for indgangen, porten til forgården som er rundt om teltboligen og alteret, og deres teltreb og alle redskaberne til deres tjeneste, og alle de ting hvormed* arbejdet almindeligvis udføres. Sådan skal de tjene. 27  Hele den tjeneste som gersjonitternes sønner+ har, alt hvad de skal bære og alt hvad de skal tjene med, skal foregå på Arons og hans sønners+ befaling, og I skal tildele dem alle de ting som de skal bære, som [deres] pligt.* 28  Dette er gersjonitternes sønners slægters+ tjeneste i mødeteltet; og deres pligter hører under præsten Arons søn Iʹtamars+ ledelse. 29  Meraʹris sønner+ skal du mønstre efter deres slægter, i deres fædrenehuse. 30  Fra trediveårsalderen og opefter, indtil halvtredsårsalderen, skal du mønstre dem, alle som indtræder i tjenestestyrken for at udføre tjeneste ved mødeteltet.+ 31  Og dette er deres pligter, det de skal bære,+ i forbindelse med hele deres tjeneste i mødeteltet: teltboligens panelrammer+ og dens tværstænger,+ søjler+ og fodstykker,+ 32  og søjlerne+ til forgården hele vejen rundt, med deres fodstykker,+ teltpløkke+ og teltreb, samt alle redskaberne dertil og hvad der hører til hele tjenesten dermed. Og med navns nævnelse skal I tildele [dem] det udstyr som de har pligt til at tage vare på, det de skal bære.+ 33  Dette er den tjeneste som påhviler Meraʹris sønners slægter+ i forbindelse med hele deres tjeneste i mødeteltet, under præsten Arons søn Iʹtamars ledelse.“+ 34  Derpå mønstrede Moses og Aron og forsamlingens høvdinger+ kehatitternes sønner+ efter deres slægter og efter deres fædrenehuse, 35  fra trediveårsalderen+ og opefter, indtil halvtredsårsalderen,+ alle som indtrådte i tjenestestyrken til tjenesten i mødeteltet.+ 36  Og de som mønstredes af dem efter deres slægter udgjorde to tusind syv hundrede og halvtreds.+ 37  Det er dem der mønstredes+ af kehatitternes slægter, alle som tjente i mødeteltet, som Moses og Aron mønstrede på Jehovas befaling ved Moses. 38  Og de som mønstredes af Gerʹsjons sønner+ efter deres slægter og efter deres fædrenehuse, 39  fra trediveårsalderen og opefter, indtil halvtredsårsalderen, alle som indtrådte i tjenestestyrken til tjenesten i mødeteltet,+ 40  de som mønstredes af dem efter deres slægter, efter deres fædrenehuse, udgjorde to tusind seks hundrede og tredive.+ 41  Det var dem der mønstredes af Gerʹsjons sønners slægter, alle som tjente i mødeteltet, som Moses og Aron mønstrede på Jehovas befaling.+ 42  Og de som mønstredes af Meraʹris sønners slægter, slægt for slægt, efter deres fædrenehuse, 43  fra trediveårsalderen og opefter, indtil halvtredsårsalderen, alle som indtrådte i tjenestestyrken til tjenesten i mødeteltet,+ 44  de som mønstredes af dem efter deres slægter udgjorde tre tusind og to hundrede.+ 45  Det var dem der mønstredes af Meraʹris sønners slægter, som Moses og Aron mønstrede på Jehovas befaling ved Moses.+ 46  Alle som blev mønstret, som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstrede af levitterne efter deres slægter og efter deres fædrenehuse, 47  fra trediveårsalderen og opefter, indtil halvtredsårsalderen,+ alle som kom for at udføre arbejdet med at tjene og arbejdet med at bære byrder ved mødeteltet,+ 48  de som mønstredes af dem udgjorde otte tusind fem hundrede og firs.+ 49  På Jehovas befaling blev de mønstret af Moses,* hver især efter sin tjeneste og sin byrde; og de blev mønstret sådan som Jehova havde påbudt Moses.+

Fodnoter

På hebr. er verbet en infinitivus absolutus der er brugt som bydemåde.
„trediveårsalderen“, MSamSyVg; LXX: „femogtyveårsalderen“. Jf. 8:24.
„enhver som indtræder for at udføre offentlig tjeneste“, LXX.
SamLXX tilføjer: „Og de skal tage et purpurfarvet klæde og tildække bækkenet og dets stel og anbringe dem i et blåt dække af skind og sætte [dem] på bærestænger.“
„det mindste øjeblik“. Ordr.: „som at synke [spyttet]“. Se Job 7:19, fdn.
Se v. 2, fdn.
„hvormed“, LXX; MSam: „for (med henblik på) hvilke“.
„som [deres] pligt“, MSam; LXX: „ved navne (med navns nævnelse)“, som i v. 32.
Ordr.: „Ved Jehovas mund mønstrede han (man) dem ved Moses“, MSam.