3. Mosebog 23:1-44

23  Og Jehova fortsatte med at tale til Moses idet han sagde:  „Tal til Israels sønner og sig til dem: ’Jehovas festtider+ som I skal udråbe,+ er hellige stævner. Dette er mine festtider:  I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag er det sabbat med fuldstændig hvile,+ et helligt stævne. I må ikke udføre noget som helst arbejde. Det er sabbat for Jehova overalt hvor I bor.+  Dette er Jehovas festtider,+ hellige stævner,+ som I skal udråbe til deres fastsatte+ tid:  I den første måned, på den fjortende [dag] i måneden,+ mellem de to aftener,* er det påske+ for Jehova.  Og på den femtende dag i denne måned er det de usyrede brøds højtid for Jehova.+ I syv dage skal I spise usyrede brød.+  På den første dag skal I holde et helligt stævne.+ I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde.  Men I skal frembære et ildoffer til Jehova i syv dage. På den syvende dag skal der være et helligt stævne. I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde.’“  Og Jehova fortsatte med at tale til Moses idet han sagde: 10  „Tal til Israels sønner og sig til dem: ’Når I kommer ind i det land som jeg giver jer, og I har høstet dets høst, så skal I bringe et neg* af førstegrøden+ af jeres høst til præsten. 11  Og han skal svinge neget frem og tilbage+ for Jehovas ansigt for at opnå godkendelse for jer. Dagen efter sabbatten skal præsten svinge det frem og tilbage. 12  Og på den dag I svinger neget frem og tilbage, skal I ofre et sundt vædderlam, i dets første år, som et brændoffer til Jehova; 13  og som dets kornoffer to tiendedele efa fint mel tilsat olie, som et ildoffer til Jehova, en formildende duft; og som dets drikoffer en fjerdedel hin* vin. 14  Og I må intet brød eller ristet korn eller nymodent korn spise før denne samme dag,+ før I bringer jeres Guds offergave. Det er en varig ordning, i denne og kommende generationer, overalt hvor I bor. 15  Og I skal tælle jer syv sabbatter* frem fra dagen efter sabbatten, fra den dag I bringer svingningsneget.+ Det skal være hele [uger]. 16  Til dagen efter den syvende sabbat skal I tælle, halvtreds dage,+ og I skal frembære et nyt kornoffer+ for Jehova. 17  Fra jeres boliger skal I bringe to brød+ som et svingningsoffer. Af to tiendedele efa fint mel skal de være. De skal bages syrede,+ som den første modne afgrøde til Jehova.+ 18  Og sammen med brødene skal I frembære syv sunde vædderlam,+ et år gamle, og en ung tyr og to væddere. De skal tjene som et brændoffer til Jehova sammen med deres kornoffer og deres drikofre, som et ildoffer til en formildende duft for Jehova. 19  Og I skal ofre en gedebuk+ som et syndoffer og to vædderlam, et år gamle, som et fællesskabsoffer.+ 20  Og præsten skal svinge dem frem og tilbage+ med brødene af den første modne afgrøde, som et svingningsoffer for Jehovas ansigt, sammen med de to vædderlam. De skal være hellige for Jehova [og] tilfalde præsten.+ 21  Og på denne samme dag skal I udråbe+ at der vil være et helligt stævne for jer. I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde. Det er en varig ordning overalt hvor I bor, i denne og kommende generationer. 22  Og når I høster jeres lands høst, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og de efterladte aks efter din høst må du ikke opsamle.+ Du skal efterlade dem til den nødstedte+ og den fastboende udlænding.+ Jeg er Jehova jeres Gud.’“ 23  Og Jehova fortsatte med at tale til Moses idet han sagde: 24  „Tal til Israels sønner og sig: ’I den syvende måned,+ på den første [dag] i måneden, skal der være fuldstændig hvile for jer, en minde[dag] med trompetblæsning,+ et helligt stævne.+ 25  I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde, og I skal frembære et ildoffer for Jehova.’“ 26  Og Jehova talte videre til Moses idet han sagde: 27  „Men på den tiende [dag] i denne syvende måned er det forsoningsdag.+ Der skal være et helligt stævne for jer, og I skal spæge jeres sjæle+ og frembære et ildoffer+ for Jehova. 28  Og I må intet som helst arbejde udføre på denne samme dag, for det er en forsoningsdag hvor der skaffes jer soning+ for Jehova jeres Guds ansigt; 29  for enhver sjæl der ikke vil spæge sig på denne samme dag, skal udryddes af sit folk.+ 30  Med hensyn til enhver sjæl der udfører noget som helst arbejde på denne samme dag, da skal jeg udrydde den sjæl af hans folks midte.+ 31  I må intet som helst arbejde udføre.+ Det er en ordning der skal vare ved i denne og kommende generationer, overalt hvor I bor. 32  Det er en sabbat med fuldstændig hvile for jer,+ og I skal spæge jeres sjæle+ på den niende [dag] i måneden, om aftenen. Fra aften til aften skal I holde jeres sabbat.“ 33  Og Jehova fortsatte med at tale til Moses idet han sagde: 34  „Tal til Israels sønner og sig: ’På den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest i syv dage for Jehova.*+ 35  På den første dag er der et helligt stævne. I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde. 36  I syv dage skal I frembære et ildoffer for Jehova. På den ottende dag skal der være et helligt stævne for jer,+ og I skal frembære et ildoffer for Jehova. Det er et højtidsstævne.* I må ikke udføre noget som helst slidsomt arbejde. 37  Dette er Jehovas festtider+ som I skal udråbe som hellige stævner+ hvor der skal frembæres ildoffer+ for Jehova: brændofferet+ og slagtofferets kornoffer+ og drikofrene,+ efter hvad der daglig kræves,* 38  foruden Jehovas sabbatter+ og foruden jeres gaver+ og alle jeres løfteofre+ og alle jeres frivillige gaver,+ som I giver Jehova. 39  Men på den femtende dag i den syvende måned, når I har indsamlet landets afgrøde, skal I holde Jehovas højtid+ i syv dage.+ På den første dag er der fuldstændig hvile og på den ottende dag fuldstændig hvile.+ 40  Og på den første dag skal I hente jer frugt af prægtige træer, blade af palmetræer+ og grene af træer med tætte grene og popler fra regnflodsdalen, og I skal fryde jer+ for Jehova jeres Guds ansigt i syv dage. 41  Og I skal fejre den som en højtid for Jehova syv dage om året.+ Som en varig ordning, i denne og kommende generationer, skal I fejre den i den syvende måned. 42  I skal bo i løvhytter i syv dage.+ Alle de indfødte i Israel skal bo i løvhytter,+ 43  for at [de kommende] generationer hos jer kan vide+ at jeg lod Israels sønner bo i løvhytter da jeg førte dem ud af Ægyptens land.+ Jeg er Jehova jeres Gud.’“ 44  Så talte Moses til Israels sønner om Jehovas festtider.+

Fodnoter

Se 2Mo 12:6, fdn.
El.: „en omer“, der svarer til 2,2 l.
En hin svarer til 3,67 l.
El.: „uger“. Hebr.: sjabbathōthʹ. Jf. Mt 28:1.
„for Jehova“. Hebr.: laJhowahʹ. Se Till. 1A.
„et højtidsstævne“. Hebr.: ‛atsæʹræth; gr.: exoʹdion, dvs. en højtid til minde om udgangen af Ægypten.
„efter hvad der daglig kræves“. Ordr.: „en dags ting (arbejde) på dens (dets) dag“.