3. Mosebog 16:1-34

16  Og Jehova fortsatte med at tale til Moses efter Arons to sønners død da de trådte frem* for Jehova og derpå døde.+  Og Jehova sagde til Moses: „Tal til din broder Aron [og sig] at han ikke til hver en tid må gå ind på det hellige sted*+ inden for forhænget,+ foran låget* som er på arken, at han ikke skal dø;+ for jeg viser mig i en sky+ over låget.+  Med følgende skal Aron gå ind på det hellige sted:+ med en ung tyr til syndoffer+ og en vædder til brændoffer.+  Han skal tage den hellige linnedkjortel+ på, og linnedbenklæderne+ skal han have på sit legeme, og han skal binde linnedskærfet+ om sig og vikle linnedturbanen+ om sig. Det er hellige klæder.+ Og han skal bade sit legeme i vand+ og tage dem på.  Og fra Israels sønners forsamling+ skal han tage to gedebukke til syndoffer+ og en vædder til brændoffer.+  Og Aron skal frembære tyren som er syndoffer for ham,+ og han skal skaffe sig+ og sit hus+ soning.*+  Og han skal tage de to bukke og stille dem foran Jehova ved indgangen til mødeteltet.  Og Aron skal trække lod+ om de to bukke, det ene lod for Jehova og det andet lod for Azaʹzel.*+  Og Aron skal frembære bukken som loddet+ for Jehova faldt på, og han skal ofre den som et syndoffer.+ 10  Men bukken som loddet for Azaʹzel faldt på, stilles levende for Jehovas ansigt for at der kan skaffes soning for den, [og] for at den kan sendes+ ud i ørkenen+ til Azaʹzel. 11  Og Aron skal frembære tyren som er syndoffer for ham,* og skaffe soning for sig selv og sit hus; og han skal slagte syndoffertyren, som er for ham.+ 12  Og han skal tage ildbækkenet+ fuldt af glødende kul fra alteret+ foran Jehova, og begge sine hænder+ fulde af finstødt, vellugtende røgelse,*+ og han skal bringe det inden for forhænget.+ 13  Og han skal lægge røgelsen på ilden foran Jehova,+ og røgelsesskyen skal dække låget,+ som er på Vidnesbyrdet,*+ for at han ikke skal dø. 14  Og han skal tage noget af tyrens blod+ og med sin finger stænke det foran låget,* på østsiden, og han skal med sin finger stænke+ noget af blodet syv gange foran låget.+ 15  Og han skal slagte bukken som er syndoffer for folket,+ og bringe dens blod inden for forhænget+ og gøre med dens blod+ som han gjorde med tyrens blod; og han skal stænke det hen imod låget* og foran låget. 16  Og han skal skaffe det hellige sted soning for* Israels sønners urenheder+ og for deres overtrædelser, ja alle deres synder;+ og sådan skal han gøre med mødeteltet, som befinder sig hos dem midt blandt deres urenheder. 17  Og intet andet menneske* må være i mødeteltet fra han går ind for at skaffe soning på det hellige sted, til han kommer ud; og han skal skaffe soning for sig selv+ og for sit hus og for hele Israels menighed.*+ 18  Og han skal gå ud til alteret,+ som er foran Jehova, og skaffe soning* for det, og han skal tage noget af tyrens blod og noget af bukkens blod og komme det på alterets horn hele vejen rundt.+ 19  Han skal også med sin finger stænke+ noget af blodet på det syv gange og rense det og hellige det for Israels sønners urenheder. 20  Når han er færdig med at skaffe det hellige sted og mødeteltet og alteret soning,+ skal han fremstille den levende buk.+ 21  Og Aron skal lægge begge sine hænder+ på hovedet af den levende buk og over den bekende+ alle Israels sønners misgerninger+ og alle deres overtrædelser, ja alle deres synder,+ og han skal lægge dem på bukkens hoved+ og sende den ud i ørkenen+ ved en mand der står rede dertil.+ 22  Og bukken skal på sig bære alle deres misgerninger+ til et øde land,+ og han skal sende bukken ud i ørkenen.+ 23  Og Aron skal gå ind i mødeteltet og tage linnedklæderne af som han tog på da han gik ind på det hellige sted, og lægge dem dér.+ 24  Og han skal bade sit legeme i vand+ på et helligt sted+ og tage sine klæder+ på og komme ud og ofre sit brændoffer+ og folkets brændoffer+ og skaffe soning for sig selv og folket.*+ 25  Og han skal bringe fedtet fra syndofferet som røgoffer på alteret.+ 26  Og den+ der sendte bukken bort til Azaʹzel+ skal vaske sine klæder og bade sit legeme i vand,+ og derefter kan han komme ind i lejren. 27  Og syndoffertyren og syndofferbukken, hvis blod blev bragt ind for at skaffe soning på det hellige sted, skal man bringe uden for lejren; og man skal brænde deres hud og deres kød og deres skarn i ild.+ 28  Og den der brænder det, skal vaske sine klæder og bade sit legeme i vand, og derefter kan han komme ind i lejren. 29  Og det skal tjene som en varig* ordning for jer:+ I den syvende måned,* på den tiende i måneden,+ skal I spæge jeres sjæle,+ og I må ikke udføre noget som helst arbejde,+ hverken den indfødte* eller den fastboende udlænding* der opholder sig iblandt jer. 30  For på denne dag skaffes der jer soning*+ for at I kan erklæres rene. I vil være rene for alle jeres synder for Jehovas ansigt.+ 31  Det er en sabbat+ med fuldstændig hvile* for jer, og I skal spæge jeres sjæle. Det er en varig ordning. 32  Og den præst som salves*+ og hvis hånd fyldes med myndighed* så han kan virke som præst+ i sin faders sted,+ skal skaffe soning og iføre sig linnedklæderne,+ de hellige klæder.+ 33  Og han skal skaffe soning for den hellige helligdom,+ og for mødeteltet+ og for alteret+ vil han skaffe soning; og for præsterne og for hele folket i menigheden vil han skaffe soning.+ 34  Og dette skal være en varig ordning for jer,+ for at der kan skaffes Israels sønner soning for alle deres synder én gang om året.“+ Derpå gjorde han sådan som Jehova havde påbudt Moses.

Fodnoter

„da (el. fordi) de trådte frem“, MSam; LXXSyVg: „da (el. fordi) de frembar fremmed (ulovlig) ild“. Se 10:1; 4Mo 3:4.
„det hellige sted“. Hebr.: haqqoʹdhæsj.
låget (sonedækket; nådestolen)“. Hebr.: hakkappoʹræth; gr.: tou hilastēriʹou; lat.: propitiatoʹrio. Se He 9:5, fdn.
„og han skal skaffe . . . soning“. Hebr.: wekhippærʹ.
„for Azazel“, M(hebr.: la‛Aza’zelʹ)Sam; LXX: „for den der bortfører (afvender) ondt“; lat.: caʹpro emissaʹrio, „for den buk der sendes bort“, „for syndebukken“.
LXX tilføjer: „og for hans hus alene“.
„røgelse“. Hebr.: qetoʹræth; lat.: incenʹsum.
Vidnesbyrdet“. Hebr.: ha‛edhuthʹ; gr.: tōn martyriʹōn, plur.; lat.: testimoʹnium.
foran låget (sonedækket, nådestolen)“. Hebr.: ‛al-penēʹ hakkappoʹræth; LXX: „på sonedækket“; Vg: „hen imod sonedækket“. Se v. 2.
hen imod () låget (sonedækket, nådestolen)“. Hebr.: ‛al-hakkappoʹræth; gr.: epiʹ to hilastēʹrion, sonedækket (nådestolen)“; lat.: e regioʹne oraʹculi, imod (lige over for) oraklet“.
„for“. El.: „på grund af“. Hebr.: min, „fra“.
Hebr.: ’adhamʹ, „jordisk menneske“.
„hele . . . menighed“. Hebr.: kål-qehalʹ.
„og skaffe soning“. Hebr.: wekhippærʹ.
„for sig selv og for sit hus og for folket såvel som for præsterne“, LXX.
„varig“. El.: „(en ordning) til fjerne tider“. Hebr.: ‛ōlamʹ, „et tidsrum af lang og ukendt varighed“.
Se Till. 8B.
„hverken den indfødte“. Hebr.: ha’æzrachʹ; lat.: siʹve indiʹgena.
„eller den fastboende udlænding“. Hebr.: wehaggerʹ; lat.: siʹve adʹvena.
Ordr.: „For på denne dag vil han skaffe soning“. Således også LXX.
El.: „med højtideligholdelse af sabbatten“.
If. SyVg; M: „som han (man) vil salve“; LXX: „som de vil salve“.
If. Vg; M: „han (man) vil fylde med myndighed“; LXX: „hvis hænder de vil gøre fuldkomne (fylde med myndighed)“.