2. Samuel 22:1-51

22  David talte derpå til Jehova med denne sangs ord,+ den dag Jehova havde udfriet ham af alle hans fjenders+ hånd og af Sauls hånd.+  Han sagde da: „Jehova er mit klippebjerg+ og min borg+ og den der bringer mig i sikkerhed.+   Min Gud er min klippe.+ Jeg vil søge tilflugt hos ham,mit skjold+ og mit frelseshorn,+ mit tilflugtsbjerg,+og mit tilflugtssted,+ min Frelser;+ du frelser mig fra vold.+   Den der bør lovsynges+ [er] Jehova; ham kalder jeg på,og fra mine fjender bliver jeg frelst.+   Dødens brodsøer omslyngede mig;+regnfloder af uslinge blev ved med at skræmme mig.+   Sheʹols* reb omsluttede mig;+dødens snarer kom imod mig.+   I min kval blev jeg ved med at kalde på Jehova,+og til min Gud blev jeg ved med at råbe.+Da hørte han fra sit tempel min stemme,+og mit råb om hjælp var i hans ører.+   Da svajede og rystede jorden;+himmelens grundvolde bævede,+og de svajede frem og tilbage fordi han var optændt af vrede.+   Røg steg op fra hans næsebor, og fra hans mund blev en ild ved med at fortære;+der kom brændende gløder fra ham.+ 10  Så bøjede han himmelen og steg ned;+og tykt mulm var under hans fødder;+ 11  og han blev båret af sted af keruber*+ og kom flyvende,ja, kom til syne* på ånders* vinger.+ 12  Da lagde han mørket om sig som hytter,+mørke* vande, tætte skyer.+ 13  Ud af det klare lys foran ham brændte glødende kul.+ 14  Da tordnede Jehova fra himmelen,+ja, den Højeste lod sin stemme lyde.+ 15  Og han udsendte pile, og spredte dem,+lyn, og skabte forvirring iblandt dem.+ 16  Og havets lejer kom til syne,+det frugtbare lands*+ grundvolde blev blottetved Jehovas revsende tale, ved hans næsebors+ åndepust.* 17  Han rakte ud fra det høje, tog mig,+trak mig op af store vande.+ 18  Han udfriede mig fra min stærke fjende,+fra dem der hader mig; for de var stærkere end jeg.+ 19  De blev ved med at komme imod mig på min undergangs dag,+men Jehova blev min støtte+ 20  og førte mig ud til et sted med rigelig plads;+han reddede mig fordi han havde behag i mig.+ 21  Jehova lønner mig min retfærdighed;+mine hænders renhed gengælder han mig.+ 22  For jeg har holdt mig til Jehovas veje,+og jeg har ikke ved ugudelighed fjernet mig fra min Gud.+ 23  For alle hans lovbud+ er foran mig,og hans forskrifter, dem* vender jeg mig ikke fra.+ 24  Da bliver jeg uangribelig+ for ham,og jeg vogter mig for brøde.+ 25  Måtte Jehova derfor gengælde mig min retfærdighed,+min renhed [som er] for hans øjne.+ 26  Mod den loyale handler du loyalt;+mod den uangribelige kriger handler du uangribeligt;+ 27  mod den der forbliver ren, handler du rent,+men mod den uredelige handler du uberegneligt.+ 28  Og det nødstedte folk frelser du,+men dine øjne er imod de stolte; du ydmyger [dem].*+ 29  For du er min lampe, Jehova,+og det er Jehova som gør mit mørke lyst.+ 30  For ved dig kan jeg løbe mod en røverbande;+ved min Gud kan jeg bestige en mur.+ 31  Den [sande] Gud, fuldkommen er hans vej;+Jehovas ord er lutret.+Et skjold er han for alle som søger tilflugt hos ham.+ 32  For hvem er Gud* bortset fra Jehova?+Og hvem er en klippe undtagen vor Gud?*+ 33  Den [sande] Gud er min stærke fæstning,*+og han lader min vej blive fuldkommen;+ 34  han lader mine fødder være* som hindernes,+og han lader mig stå fast på mine høje.+ 35  Han oplærer mine hænder til krig,+og mine arme bøjer en bue af kobber.+ 36  Da giver du mig dit frelsesskjold,+og din ydmyghed gør mig stor.+ 37  Du skaffer rigelig plads til mine skridt under mig;+og mine ankler skal ikke vakle.+ 38  Jeg forfølger mine fjender og tilintetgør dem,og jeg vender ikke om før de er udslettet.+ 39  Og jeg udsletter dem og slår dem sønder og sammen,+ så de ikke kan rejse sig;+og de falder under mine fødder.+ 40  Ja, du binder handlekraft til krig omkring mig;+du får dem der rejser sig mod mig til at bryde sammen under mig.+ 41  Og mine fjenders nakke giver du mig;+dem der hader mig, ja, dem gør jeg tavse.+ 42  De råber om hjælp, men der er ingen som frelser,+til Jehova, men han svarer dem ikke.+ 43  Og jeg finmaler dem som jordens støv;jeg knuser dem som gadesnavs,+tramper på dem. 44  Og du bringer mig i sikkerhed for mit folks dømmesyge;+du vil vogte mig som hoved for nationerne;+et folk jeg ikke har kendt, vil tjene mig.+ 45  Fremmede* vil komme krybende til mig;+så snart øret hører, adlyder man mig.+ 46  Fremmede vil sygne hen,og de vil komme skælvende ud af deres forskansninger.+ 47  Jehova lever,+ og velsignet være min Klippe,+og lad min frelses klippes Gud være ophøjet.+ 48  Den [sande] Gud er den der giver mig grundig hævn,+og den der lægger folkeslagene under mig,+ 49  og den der bringer mig bort fra mine fjender.+Du løfter mig op fra dem der rejser sig imod mig;+du udfrier mig fra voldsmanden.+ 50  Derfor priser jeg dig blandt nationerne, Jehova;+jeg synger og spiller til pris for dit navn.+ 51  Han gør store frelsesgerninger for sin konge+og viser loyal hengivenhed mod sin salvede,*+mod David og mod hans afkom* evindelig.“+

Fodnoter

Sheols“. Hebr.: sje’ōlʹ; syr.: dasjiul; Vgc(lat): inferʹni; gr.: thanaʹtou, „dødens“. Se Till. 4B.
Ordr.: „han red på en kerub“.
Måske: „kom susende“ ved en lille korrektion af M, og som i Sl 18:10 og mange hebr. mss.
Ordr.: „en ånds (sing.)“. El.: „en vinds“.
„mørke“, ved en tekstrettelse; if. KB3: „(vandenes) si“.
„det frugtbare lands“. Hebr.: tevelʹ; gr.: tēs oikoumeʹnēs, „den beboede jords“, det samme ord som i Mt 24:14; lat.: orʹbis, „(jordens) kreds’“.
„ved . . . åndepust“. Hebr.: minnisjmathʹ ruʹach; gr.: apoʹ pnoēsʹ pneuʹmatos.
Ordr.: „den (fem.)“.
Ordr.: „men dine øjne sænker (ydmyger) du mod de stolte“.
„hvem er Gud“, M(hebr.: mī-’Elʹ)Vg; LXX: „hvem er stærk (mægtig)“.
„vor Gud“. Hebr.: ’Ælohēʹnu; gr.: tou theouʹ hēmōnʹ; lat.: Deʹum noʹstrum.
I overensstemmelse med Sl 18:32 kunne ordlyden af denne sætning rettes til: „Det er den [sande] Gud der binder handlekraft omkring mig“.
El.: „han sætter mine fødder“.
Ordr.: „sønner af et fremmed land“.
„mod sin salvede“. Hebr.: limsjīchōʹ; gr.: tōi christōiʹ autouʹ; syr.: lamsjicheh; lat.: chriʹsto suʹo.
El.: „sæd“, „efterkommere“.