2. Mosebog 38:1-31

38  Derpå lavede han brændofferalteret af akacietræ. Det var fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og tre alen højt.+  Endvidere lavede han hornene+ på dets fire hjørner. Hornene var ud i ét med det. Derpå overtrak han det med kobber.+  Så lavede han alle redskaberne til alteret, spandene og skovlene og skålene, gaflerne og ildbækkenerne. Alle dets redskaber lavede han af kobber.+  Endvidere lavede han en rist til alteret, et netværk af kobber, under dets kant, forneden, [og det nåede] til midt på det.+  Så støbte han fire ringe i de fire hjørner, nær kobberristen, som holdere for bærestængerne.  Derpå lavede han bærestængerne af akacietræ og overtrak dem med kobber.+  Så førte han stængerne ind i ringene på alterets sider, så man kunne bære det med dem.+ Som en hul kasse af planker lavede han det.+  Så lavede han kobberbækkenet*+ og dets kobberstel ved at bruge spejlene* fra de tjenende kvinder, som gjorde tjeneste* ved indgangen til mødeteltet.+  Derpå gik han i gang med at lave forgården.+ På siden mod Neʹgeb, mod syd, var forgårdens omhæng af fint tvundet linnedgarn, et hundrede alen.+ 10  De tyve søjler dertil og deres tyve fodstykker var af kobber. Søjlernes knager og forbindelsesstykker* var af sølv.+ 11  Og på nordsiden var der et hundrede alen. De tyve søjler dertil og deres tyve fodstykker var af kobber. Søjlernes knager og forbindelsesstykker var af sølv.+ 12  Men på vestsiden var der halvtreds alen omhæng, med tilhørende ti søjler og deres ti fodstykker.+ Søjlernes knager og forbindelsesstykker var af sølv. 13  Og på østsiden, mod solopgangen, var der halvtreds alen.+ 14  Der var femten alen omhæng på den ene fløj,* med tilhørende tre søjler og deres tre fodstykker.+ 15  Og på den anden fløj, på den ene såvel som på den anden side af forgårdens port, var der femten alen omhæng, med tilhørende tre søjler og deres tre fodstykker.+ 16  Alle forgårdens omhæng hele vejen rundt var af fint tvundet linnedgarn. 17  Og fodstykkerne til søjlerne var af kobber. Søjlernes knager og forbindelsesstykker var af sølv, og overtrækket på deres hoveder var af sølv, og der var forbindelsesstykker af sølv til alle forgårdens søjler.+ 18  Og afskærmningen til forgårdens port var i kunstvævning, af blåt garn og purpurfarvet uld og karmoisinrødt garn og fint tvundet linnedgarn,+ og længden var tyve alen, og højden i hele dens udstrækning var fem alen, svarende til forgårdens omhæng.+ 19  Og de tilhørende fire søjler og deres fire fodstykker var af kobber. Deres knager var af sølv, og overtrækket på deres hoveder og deres forbindelsesstykker var af sølv. 20  Og alle pløkkene til teltboligen og til forgården hele vejen rundt var af kobber.+ 21  Følgende er de opgjorte materialer til teltboligen, Vidnesbyrdets teltbolig,+ som man lavede en opgørelse over på Moses’ bud, som led i levitternes tjeneste+ under ledelse af Iʹtamar,+ søn af præsten Aron. 22  Og Beʹzalel,+ søn af Hurs søn Uʹri, af Judas stamme, gjorde alt hvad Jehova havde påbudt Moses. 23  Og sammen med ham var Ohoʹliab,+ Ahisaʹmaks søn, af Dans stamme, en kunsthåndværker og kunstbroderer og kunstvæver som arbejdede med blåt garn og purpurfarvet uld og karmoisinrødt garn og fint linnedgarn. 24  Alt det guld* der blev brugt til arbejdet med hele udførelsen af helligdommen, var det guld der blev bragt som svingningsoffer,+ niogtyve talenter og syv hundrede og tredive sekel efter helligdommens sekel.+ 25  Og sølvet fra de mønstrede i forsamlingen udgjorde et hundrede talenter og et tusind syv hundrede og femoghalvfjerds sekel efter helligdommens sekel. 26  Den halve sekel* for hver person* var en halv sekel efter helligdommens sekel, for enhver der overgik til de mønstrede fra tyveårsalderen og opefter,+ i alt seks hundrede og tre tusind fem hundrede og halvtreds.+ 27  Og der medgik et hundrede talenter sølv til støbningen af fodstykkerne til helligdommen og fodstykkerne til forhænget. Et hundrede fodstykker svarede til et hundrede talenter, en talent til et fodstykke.+ 28  Og de et tusind syv hundrede og femoghalvfjerds sekel* brugte han til knager til søjlerne og til at overtrække deres hoveder med og lave deres forbindelsesstykker af. 29  Og det kobber der blev bragt som svingningsoffer udgjorde halvfjerds talenter og to tusind fire hundrede sekel. 30  Og af dette gik han i gang med at lave fodstykkerne til mødeteltets indgang og kobberalteret og den dertil hørende kobberrist og alle redskaberne til alteret, 31  og fodstykkerne til forgården hele vejen rundt, og fodstykkerne til forgårdens port og alle pløkkene til teltboligen og alle pløkkene+ til forgården hele vejen rundt.

Fodnoter

„-bækkenet“. El.: „-vaskekummen“.
Metalspejle der var højpolerede så man kunne spejle sig i dem.
„de tjenende kvinder, som gjorde tjeneste“. Ordr.: „de tjenstgørende (fem.), som gjorde tjeneste“. Begge verbalformer på hebr. er afledt af roden tsava’ʹ, der bruges om at gøre tjeneste i hæren, hvilket antyder at disse kvinder var organiseret i hold.
El.: „ringe“, „bånd“, „stænger“, til at fastgøre el. forbinde dem med.
Ordr.: „skulder“.
Alene guldet der blev brugt til teltboligen havde en værdi af ca. kr. 80.000.000 (US$ 11.269.000), idet guldværdien regnes til ca. kr. 80 pr. g (US$ 350 pr. ounce troy-vægt). Jf. 1Kr 29:7, fdn. til „talenter“.
Ordr.: „Bekaen“, af sølv. LXX: „én drakme“.
Ordr.: „for hovedskallen“, dvs. for hvert hoved, idet hver mandlig israelit på 20 år og derover blev talt med henblik på at betale en kopskat.
„sekel“, LXX.