2. Mosebog 23:1-33

23  Du må ikke føre et usandt rygte videre.+ Gør ikke fælles sag med en der er ugudelig, ved at blive et vidne der planlægger vold.+  Du må ikke følge mængden* i slette forehavender;+ og du må ikke aflægge vidnesbyrd i en retstrætte således at du bøjer af efter mængden og bøjer retten.*+  Og den ringe må du ikke favorisere i hans retstrætte.+  I det tilfælde at du træffer på din fjendes okse eller hans æsel der flakker om, skal du ubetinget føre [dyret] tilbage til ham.+  I det tilfælde at du ser et æsel som tilhører en der hader dig, ligge [udmattet] under sin byrde, må du ikke lade ham i stikken. Sammen med ham skal du straks gøre det fri.+  Du må ikke bøje retten for den fattige hos dig i hans retstrætte.+  Du skal holde dig langt borte fra en falsk anklage.+ Og dræb ikke den uskyldige og den retfærdige, for jeg vil ikke erklære den ugudelige retfærdig.+  Du må ikke tage imod bestikkelse,* for bestikkelsen gør klartseende blinde og fordrejer retfærdiges ord.+  Og du må ikke undertrykke en fastboende udlænding,+ da I selv har kendt den fastboende udlændings* sjæl,* for I har selv været fastboende udlændinge i Ægyptens land.+ 10  Og i seks år skal du tilså dit land og indsamle dets afgrøde.+ 11  Men i det syvende år skal du lade det være uopdyrket og lade det ligge brak,+ og de fattige i dit folk skal spise af det; og det de levner, kan markens vilde dyr æde.+ Sådan skal du gøre med din vingård og din olivenlund. 12  I seks dage skal du gøre dit arbejde,+ men på den syvende dag skal du holde fri,* for at din okse og dit æsel kan hvile, og din trælkvindes søn og den fastboende udlænding kan få ny styrke.+ 13  Og I skal give agt på jer selv med hensyn til alt hvad jeg har sagt jer;+ og I må ikke nævne navnet på andre guder. Det bør ikke høres af din mund.+ 14  Tre gange om året skal du holde højtid for mig.+ 15  Du skal holde de usyrede brøds højtid.+ I syv dage skal du spise usyrede brød,+ sådan som jeg har givet dig påbud om, til den fastsatte tid i aʹbib måned,+ for i den gik du ud af Ægypten. Og man må ikke vise sig* for mig tomhændet.+ 16  Endvidere højtiden for indhøstningen af de første frugter+ af dit arbejde, af hvad du sår på marken;+ og indsamlingshøjtiden ved årets udgang, når du indsamler [frugten af] dit arbejde fra marken.+ 17  Tre gange om året skal enhver af mandkøn hos dig vise sig for den [sande] Herres,* Jehovas,* ansigt.+ 18  Du må ikke ofre blodet af mit slagtoffer sammen med noget der er syret. Og fedtet fra min højtid må ikke ligge natten over, til om morgenen.+ 19  Det bedste* af den første modne afgrøde af din agerjord skal du bringe til Jehova din Guds hus.+ Du må ikke koge et kid i dets moders mælk.+ 20  Se, jeg sender en engel+ foran dig for at vogte dig på vejen og føre dig til det sted som jeg har beredt.+ 21  Giv agt på dig selv på grund af ham og adlyd hans røst. Sæt jer ikke op imod ham, for han vil ikke tilgive jeres overtrædelse;+ for mit navn er i ham.* 22  Hvis du derimod nøje adlyder hans røst og gør alt hvad jeg siger,+ så vil jeg være en fjende af dine fjender og modstå dem der modstår dig.+ 23  For min engel vil gå foran dig og føre dig til amoritterne og hetitterne og perizzitterne og kana’anæerne, hivvitterne og jebusitterne, og jeg vil udslette dem.+ 24  Du må ikke bøje dig for deres guder eller lade dig forlede til at dyrke dem, og du må ikke lave noget der ligner deres værker,+ men du skal ubetinget rive dem ned og knuse deres hellige støtter.*+ 25  Og I skal tjene Jehova jeres Gud,+ og han vil velsigne dit brød og dit vand;+ og jeg vil fjerne sygdom fra din midte.+ 26  Der vil hverken være en aborterende* eller en ufrugtbar kvinde i dit land.+ Jeg vil gøre tallet på dine dage fuldt.+ 27  Skrækken for mig sender jeg foran dig,+ og jeg vil skabe forvirring blandt alle de folk som du kommer til, og jeg vil give dig alle dine fjenders nakke.*+ 28  Og jeg vil sende en følelse af mismod* foran dig,+ og den vil drive hivvitterne, kana’anæerne og hetitterne bort foran dig.+ 29  Jeg vil ikke drive dem bort foran dig i løbet af et enkelt år, for at landet ikke skal blive en ødemark og markens vilde dyr således blive for mange for dig.+ 30  Lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, indtil du bærer frugt og tager landet i eje.+ 31  Og jeg vil fastsætte din grænse fra Det Røde Hav til filistrenes hav og fra ørkenen til Floden;*+ for jeg vil give landets indbyggere i jeres hånd, og du* skal drive dem bort foran dig.+ 32  Du må ikke slutte pagt med dem eller deres guder.+ 33  De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal få dig til at synde imod mig. I det tilfælde at du dyrker* deres guder, vil det blive en snare for dig.“+

Fodnoter

„mængden“. Ordr.: „mange“.
„for at udelukke (hindre) ret(ten)“, LXX. „Ret(ten)“ mangler i M, men findes i 5Mo 24:17.
El.: „en gave“.
„den fastboende udlændings“. Gr.: tou prosēlyʹtou.
El.: „liv“, „tilværelse“. Hebr.: næʹfæsj; gr.: tēn psychēnʹ.
El.: „hvile“, „holde sabbat“.
Ordr.: „de må ikke vise sig“. LXXVg: „du må ikke vise dig“.
„den [sande] Herres“. Hebr.: ha’Adhonʹ; gr.: kyriʹou. Se Till. 1H.
„Jehovas“, MSam; LXXSyVgc: „din Guds“.
El.: „Det ypperste“, „Det første“. Ordr.: „Begyndelsen“.
Dvs. engelen, der handler på Jehovas vegne og taler i hans navn.
„deres hellige støtter“. Hebr.: matstsevothēhæmʹ; sing. matstsevahʹ, „masseba“, en opretstående stenstøtte brugt til kultisk formål.
El.: „en som føder i utide“.
El.: „lade alle dine fjender vende ryggen til (flygte) foran dig“.
„en følelse af mismod“. Gr.: tas sfēkiʹas, gedehamsene“; lat.: crabroʹnes, „gedehamse“. If. L. Koehlers Kleine Lichter (Zürich 1945) svarer det hebr. ord tsir‛ahʹ til et arabisk ord der betyder „nedslåethed“, „nedtrykthed“, „modløshed“. Tidligere har forskerne forstået ordet som et billedligt udtryk for „sygdomme og ulykker“. Se 5Mo 7:20 og Jos 24:12, de eneste andre steder hvor ordet forekommer i M.
LXX tilføjer „Eufrat“.
„du“, MSy; SamLXXVg: „jeg“.
El.: „du tjener (tilbeder)“. Hebr.: tha‛avodhʹ.