2. Krønikebog 10:1-19

10  Rehaʹbeam+ tog nu til Siʹkem,+ for alle israelitterne var kommet til Siʹkem for at gøre ham til konge.  Og så snart Jeroʹboam,+ Neʹbats søn, hørte det — han var nemlig i Ægypten,+ som han var flygtet til på grund af kong Salomon — kom Jeroʹboam tilbage fra Ægypten.+  Da de sendte bud og tilkaldte ham, kom Jeroʹboam og hele Israel og talte til Rehaʹbeam, idet man sagde:+  „Din fader gjorde vort åg hårdt;+ men gør nu det hårde arbejde og det tunge åg+ som din fader lagde på os, lettere, så vil vi tjene dig.“+  Da sagde han til dem: „Om tre dage. Kom så tilbage til mig.“ Folket gik da bort.  Derpå rådførte+ kong Rehaʹbeam sig med de ældre mænd som havde stået i hans fader Salomons tjeneste mens han var i live, idet han sagde: „Hvordan råder I [mig] til at svare dette folk?“+  De talte da til ham og sagde: „Hvis du er venlig mod dette folk og vinder deres velvilje og taler til dem med venlige ord,+ så vil de være dine tjenere alle dage.“+  Han fulgte imidlertid ikke det råd+ som de ældre mænd gav ham, men rådførte sig med de unge der var vokset op sammen med ham+ og som nu stod i hans tjeneste,+  og han sagde til dem: „Hvilket råd giver I,+ så vi kan svare dette folk som har talt til mig og sagt: ’Gør det åg lettere som din fader lagde på os’?“+ 10  De unge som var vokset op sammen med ham, talte da til ham og sagde: „Således skal du sige til det folk som har talt til dig og sagt: ’Din fader gjorde vort åg tungt; men gør du det lettere for os!’ Således skal du tale til dem:+ ’Min lillefinger er tykkere end min faders hofter.+ 11  Min fader lod jer slæbe på et tungt åg; men jeg vil lægge mere til jeres åg.+ Min fader tugtede jer med pisk; men jeg vil [tugte jer] med skorpionsvøber.’“+ 12  Jeroʹboam og hele folket kom så til Rehaʹbeam på tredjedagen, sådan som kongen havde sagt: „Kom tilbage til mig på tredjedagen.“+ 13  Og kongen svarede dem hårdt,+ for kong Rehaʹbeam fulgte ikke de ældres råd,+ 14  men talte til dem i overensstemmelse med de unges råd,+ idet han sagde: „Jeg vil gøre jeres åg tungt, og jeg vil lægge mere til det. Min fader tugtede jer med pisk, men jeg vil [tugte jer] med skorpionsvøber.“+ 15  Og kongen hørte ikke på folket; for den vending sagen havde taget, var kommet fra den [sande] Gud,+ for at Jehova kunne opfylde det ord+ han havde talt til Jeroʹboam, Neʹbats søn, gennem Ahiʹja*+ fra Siʹlo.+ 16  Og hele Israel — for kongen hørte ikke på dem — ja, folket svarede kongen og sagde: „Hvad andel har vi i David?+ [Vi har] ingen arvelod i Iʹsajs søn.+ Hver til sine guder,*+ Israel! Se nu efter dit eget hus, David!“+ Derpå drog hele Israel til sine telte. 17  Men dem af Israels sønner der boede i Judas byer regerede Rehaʹbeam fortsat over.+ 18  Kong Rehaʹbeam sendte derpå Haʹdoram,*+ som var over dem der var udskrevet til tvangsarbejde, ud [til dem], men Israels sønner stenede+ ham til døde; kong Rehaʹbeam, derimod, nåede at komme op i sin stridsvogn og at flygte til Jerusalem.+ 19  Således gjorde Israel oprør+ mod Davids hus, [og sådan har det været] til den dag i dag.

Fodnoter

Betyder „Jehovas broder“. Hebr.: ’Achījaʹhu.
„til sine guder“. Ordr.: „til dine telte“. Hebr.: le’ohalǣʹkha. En af Soferims Atten Tekstrettelser. Ordlyden af den hebr. tekst menes oprindelig at have været le’lohǣʹkha, indeholdende ordet ’ælohīmʹ („guder“ el. „Gud“), som de jødiske soferim har rettet til ordet for „telte“ ved at bytte om på l og h, ordets anden og tredje konsonant. Se Till. 2B.
„Adoniram“ i 1Kg 4:6; i 1Kg 12:18: „Adoram“.