1. Peter 5:1-14

5  De ældste* iblandt jer giver jeg derfor denne tilskyndelse, jeg, deres medældste*+ og vidne+ til Messias’ lidelser og delagtig i den herlighed som skal åbenbares:+  Vær hyrder+ for Guds hjord+ i jeres varetægt, ikke tvungent, men villigt;*+ heller ikke af kærlighed til uærlig vinding,+ men af iver;  heller ikke som nogle der spiller herrer+ over dem der udgør Guds arv,*+ men ved at være eksempler for hjorden.+  Og når overhyrden+ er blevet gjort kendt, vil I modtage* herlighedens uvisnelige+ krone.+  På samme måde skal I yngre mænd underordne jer+ de ældre. Men I skal alle iføre jer ydmyghed over for hinanden,+ for Gud står de hovmodige imod, men han skænker de ydmyge ufortjent godhed.+  Ydmyg jer derfor under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer;+  kast samtidig al jeres bekymring+ på ham, for han tager sig af jer.+  Vær ædru, hold jer vågne.+ Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger [nogen] at opsluge.*+  Stå ham imod,+ faste i troen, idet I ved at det samme i retning af lidelser fuldbyrdes på hele samfundet af jeres brødre* i verden.+ 10  Men efter at I har lidt en kort tid,+ vil al ufortjent godheds Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed+ i samhørighed+ med Kristus, selv fuldende jeres oplæring, han vil gøre jer faste,+ han vil gøre jer stærke.+ 11  Ham tilhører magten+ for evigt. Amen. 12  Gennem Silvaʹnus,*+ en trofast broder, hvad jeg regner ham for at være, har jeg skrevet til jer i få [ord]+ for at opmuntre [jer] og for at aflægge et indtrængende vidnesbyrd om at dette er den sande ufortjente godhed fra Gud; stå fast i den.+ 13  Hun som er i Babylon,*+ udvalgt ligesom [I], sender jer sine hilsener, og det gør også Markus,+ min søn. 14  Hils hinanden med et kærligt kys.+ Måtte alle I som er i samhørighed med Kristus have fred.+

Fodnoter

Gr.: presbyteʹrous.
Gr.: synpresbyʹteros.
El.: „frivilligt“.
„dem der udgør Guds arv“. Ordr.: „arvelodderne“. Gr.: tōn klēʹrōn. Kan også oversættes: „dem der er tilfaldet [jer] som arvelod [fra Gud]“. J13,14,17,18: „Jehovas arv (arvelod)“.
Ordr.: „bære hjem (som sejrspris)“.
Ordr.: „neddrikke“, „nedsvælge“.
„hele samfundet af . . . brødre“. Ordr.: „broderskabet“. Gr.: tēi . . . adelfoʹtēti.
El.: „Silas“.
„Babylon“. Gr.: Babylōʹni; J17,22(hebr.): beVavælʹ, „i Babylon“.