1. Korinther 7:1-40

7  Nu med hensyn til de ting I skrev om, da er det godt for en mand ikke at røre en kvinde;+  lad dog, på grund af den udbredte utugt,*+ hver mand have sin egen hustru,+ og lad hver kvinde have sin egen mand.  Lad manden yde hustruen hvad der tilkommer hende;+ og lad også hustruen gøre det samme mod manden.+  Hustruen har ikke myndighed over sit eget legeme, men det har hendes mand;+ og ligeledes har heller ikke manden myndighed over sit eget legeme, men det har hans hustru.+  I må ikke unddrage jer hinanden,+ undtagen efter gensidigt samtykke for en fastsat tid,+ for at I kan give jer tid til bønnen og så igen komme sammen, så at Satan ikke til stadighed skal friste+ jer på grund af jeres mangel på selvkontrol.+  Dette siger jeg imidlertid som en indrømmelse,*+ og ikke som en befaling.*+  Men jeg ønsker at alle mennesker var som jeg selv.+ Enhver har imidlertid sin egen gave+ fra Gud, én på én måde, en anden på en anden måde.  Nu siger jeg til de ugifte+ og til enkerne, at det er godt for dem at de forbliver som jeg.+  Men hvis ikke de har selvbeherskelse,+ så lad dem gifte sig, for det er bedre at gifte sig+ end at være optændt [af lidenskab].+ 10  De gifte befaler jeg, dog ikke jeg men Herren,+ at en hustru ikke må skille sig fra sin mand;+ 11  men hvis hun virkelig skiller sig fra ham, så lad hende forblive ugift eller også forlige sig med sin mand; og en mand må ikke forlade sin hustru. 12  Men til de andre siger jeg, ja, jeg, ikke Herren:+ Hvis en broder har en ikketroende hustru, og hun er indforstået med at bo sammen med ham, så lad ham ikke forlade hende; 13  og hvis en kvinde har en ikketroende mand, og han er indforstået med at bo sammen med hende, så lad hende ikke forlade sin mand. 14  For den ikketroende mand er helliget ved hustruen, og den ikketroende hustru er helliget ved broderen; ellers ville jeres børn jo være urene,+ men nu er de hellige.+ 15  Men hvis den ikketroende vil skilles,+ så lad ham skilles; en broder eller en søster er ikke trælbundet under sådanne omstændigheder, men Gud har kaldet jer til fred.+ 16  For, hustru, hvordan ved du om du kan frelse din mand?+ Eller, mand, hvordan ved du om du kan frelse din hustru?+ 17  Blot [dette]: lad enhver vandre som Jehova* har tildelt enhver,+ sådan som Gud* har kaldet ham.+ Og således forordner+ jeg det i alle menighederne. 18  Blev en kaldet som omskåren?+ Lad ham ikke blive uomskåren. Er en blevet kaldet som uomskåren?+ Lad ham ikke blive omskåret.+ 19  Omskærelse+ betyder intet, og ikke-omskærelse+ betyder intet, men overholdelse af Guds bud.+ 20  Lad enhver forblive+ i den stand* han blev kaldet i.+ 21  Blev du kaldet som træl? Så lad det ikke bekymre dig;+ men hvis du også kan blive fri, da benyt hellere lejligheden. 22  For enhver i Herren der blev kaldet som træl, er Herrens frigivne;+ ligeledes er den der blev kaldet som fri,+ en Kristi træl.+ 23  I blev købt for en pris;+ hold op med at være menneskers trælle.+ 24  Den stilling+ hver enkelt blev kaldet i, brødre, lad ham forblive i den i samfund med Gud. 25  Nu med hensyn til jomfruerne har jeg ingen befaling fra Herren, men jeg giver min mening+ til kende som en der af Herren er blevet vist den barmhjertighed+ at han kan være trofast.+ 26  Derfor mener jeg at dette er godt, i betragtning af den nuværende nød, [nemlig] at det er godt for en mand at forblive som han er.+ 27  Er du bundet til en hustru?+ Hold op med at søge at blive fri.+ Er du løst fra en hustru? Hold op med at søge en hustru. 28  Men selv om du også giftede dig, begik du ikke nogen synd.+ Og hvis en jomfru* giftede sig, begik en sådan ikke nogen synd. Men de der gør det, vil få trængsel i kødet.+ Men jeg søger at skåne jer. 29  Og dette siger jeg, brødre: den tid der er tilbage er begrænset.+ Lad herefter dem der har hustru, være som om de ingen havde,+ 30  og dem der græder, som dem der ikke græder, og dem der glæder sig, som dem der ikke glæder sig, og dem der køber, som dem der ikke ejer noget, 31  og dem der gør brug af verden,+ som dem der ikke bruger den fuldt ud; for denne verdens scene skifter.+ 32  Ja, jeg ønsker at I må være fri for bekymring.+ Den ugifte mand er bekymret for det der hører Herren til, hvordan han kan opnå Herrens godkendelse. 33  Men den gifte mand er bekymret+ for det der hører verden til, hvordan han kan opnå sin hustrus godkendelse,+ 34  og han er delt. Og den ugifte kvinde og jomfruen er bekymret for det der hører Herren til,+ for at hun kan være hellig både på sit legeme og på sin ånd. Men den gifte kvinde er bekymret for det der hører verden til, hvordan hun kan opnå sin mands godkendelse.+ 35  Men dette siger jeg til jeres eget bedste, ikke for at kaste et fangegarn over jer, men for at bevæge jer til det der er sømmeligt+ og til at I stadig står til tjeneste for Herren uden at lade jer distrahere.+ 36  Men hvis nogen mener at han bærer sig urigtigt ad over for sin jomfruelighed,*+ hvis den* er ude over ungdommens vår,* og det må ske således, så lad ham gøre hvad han vil; han synder ikke. Lad dem gifte sig.+ 37  Men hvis nogen står fast i sit hjerte, idet han ikke føler nogen nødvendighed men har myndighed over sin egen vilje og i sit hjerte har truffet den beslutning at han vil bevare sin jomfruelighed, han gør vel.+ 38  Altså, også den der giver sin jomfruelighed hen i ægteskab gør vel,+ men den der ikke giver den* hen i ægteskab gør bedre.+ 39  En hustru er bundet i al den tid hendes mand lever.+ Men hvis hendes mand skulle sove ind [i døden], er hun fri til at blive gift med hvem hun vil, [dog] kun i* Herren.+ 40  Men hun er lykkeligere hvis hun forbliver som hun er,+ efter min mening. Jeg mener nemlig at også jeg har Guds ånd.+

Fodnoter

„den udbredte utugt“. Ordr.: „tilfældene af utugt“. Gr.: tas porneiʹas, plur.
Ordr.: „samme (samstemmende) mening“.
El.: „et pålæg“, „et påbud“.
„Jehova“, i overensstemmelse med J28, Ro 12:3 og 2Kor 10:13; P46אABCD(gr.): ho kyʹrios; Syh og TR: „Gud“. Se Till. 1D.
„Gud“, P46אABCDVgSyp; Syh og TR: „Herren“; J7,8,10: „Jehova“.
El.: „den kaldelse“.
„en jomfru“, B. Gr.: partheʹnos.
El.: „jomfru“. Gr.: partheʹnon; lat.: virʹgine.
El.: „hun“.
El.: „ude over livets vår (fuldeste flor)“. Gr.: hyperʹakmos; lat.: superadulʹta.
„jomfruelighed . . . den“. El.: „jomfru . . . hende“.
El.: „hvis han er i samhørighed med“.