1. Kongebog 7:1-51

7  Og på sit eget hus byggede Salomon i tretten år,+ og han gjorde hele sit hus færdigt.+  Således byggede han Libanonskovhuset,+ der var hundrede alen* langt og halvtreds alen bredt og tredive alen højt, på fire rækker cedertræssøjler, og oven på søjlerne var der bjælker+ af cedertræ.  Og det var dækket med cedertræ+ foroven, over bærebjælkerne, der lå på de femogfyrre søjler. Der var femten i hver række.  Og vinduerne med rammer sad i tre rækker, med lysåbning+ over for lysåbning i tre planer.  Og alle indgangene og dørstolperne var firkantede* [med hensyn til] rammen,*+ og lysåbning sad lige over for lysåbning i tre planer.  Og han lavede Søjlehallen, halvtreds alen lang og tredive alen bred, og en hal foran den, med søjler og baldakin foran.  Og han lavede Tronhallen+ hvor han skulle dømme, domshallen,+ og den var dækket med cedertræ fra gulvet op til bjælkerne.*+  Og hans hus, hvor han selv skulle bo, i den anden forgård,+ var adskilt fra huset som udgjorde Hallen; det var lavet på samme måde som denne. Og han lavede et hus som denne hal til Faraos datter,+ hende Salomon havde taget til ægte.  Alle disse var af kostbare+ sten, hugget til efter mål, savet ud med stensav på indersiden og ydersiden fra grundvolden op til murkransen, og udenfor indtil den store forgård.+ 10  Og grundvolden var lagt med kostbare sten, store sten, sten på ti alen og sten på otte alen. 11  Og ovenpå var der kostbare sten, hugget til efter mål, og cedertræ. 12  Og uden om den store forgård var der tre rækker+ kvadersten og en række cedertræsbjælker; det gjaldt også den indre+ forgård til Jehovas hus+ og forhallen+ til huset. 13  Og kong Salomon sendte bud og hentede Hiʹram+ fra Tyʹrus. 14  Han var søn af en enke fra Nafʹtalis stamme, og hans fader var en mand fra Tyʹrus+ der var kobbersmed;+ og han var fyldt med visdom og forstand+ og kundskab så han kunne udføre al slags arbejde i kobber. Han kom så til kong Salomon og udførte alt hans arbejde. 15  Han støbte nu de to kobbersøjler.+ Hver søjle var atten alen høj, og en snor på tolv alen kunne nå omkring hver af de to søjler.+ 16  Og han lavede to søjlehoveder, støbt i kobber, til at anbringe oven på søjlerne.+ Det ene søjlehoved var fem alen højt, og det andet søjlehoved var fem alen højt. 17  Der var net i netværksarbejde, snoninger lavet som kæder,+ til søjlehovederne som var oven på søjlerne;+ syv* til det ene søjlehoved, og syv til det andet søjlehoved. 18  Endvidere lavede han granatæblerne:* to rækker rundt om på det ene netværk, til at dække søjlehovederne som var oven på søjlerne;* og det lavede han også til det andet søjlehoved.+ 19  Og søjlehovederne som var oven på søjlerne ved forhallen, var i liljeformet arbejde,+ fire alen. 20  Og søjlehovederne på de to søjler [havde] også foroven, tæt ved udbugningen som stødte op til netværket, to hundrede granatæbler+ i rækker rundt om hvert søjlehoved. 21  Han rejste derpå søjlerne+ som hørte til templets forhal.+ Da han rejste den højre* søjle, gav han den navnet Jaʹkin,* og da han rejste den venstre* søjle, gav han den navnet Boʹaz.* 22  Og oven på søjlerne var der liljeformet arbejde. Således blev arbejdet med søjlerne færdigt. 23  Derpå lavede han det støbte hav,+ ti alen fra den ene rand til den anden, cirkelformet i omkreds; og det var fem alen højt, og der skulle en målesnor på tredive alen til at nå rundt om det.+ 24  Og uden om det var der græskarformede+ ornamenter+ under randen hele vejen rundt; ti for hver alen omsluttede havet hele vejen rundt,+ med to rækker af de græskarformede ornamenter støbt ud i ét med det. 25  Det stod på tolv okser,*+ tre med ansigtet mod nord, og tre med ansigtet mod vest,* og tre med ansigtet mod syd,* og tre med ansigtet mod øst; og havet lå oven på dem, og de vendte alle bagkroppen indad.+ 26  Og det var en håndsbred* tykt,+ og dets rand var lavet som randen på et bæger, en liljeblomst.+ Det plejede at rumme+ to tusind bat.*+ 27  Derpå lavede han de ti vogne+ af kobber, hver vogn fire alen lang og fire alen bred og tre alen høj. 28  Og sådan var vognene lavet: de havde sidestykker, og sidestykkerne sad mellem forbindelseslisterne. 29  Og på sidestykkerne mellem forbindelseslisterne var der løver,+ okser+ og keruber,+ og det samme var der på forbindelseslisterne. Oven over og neden under løverne og okserne var der kranse,+ lavet så de hang ned.* 30  Og hver vogn havde fire kobberhjul med aksler af kobber, og dens fire hjørnestykker var støtter for dem. Under bækkenet var støtterne, støbt med kranse over for hver. 31  Og dets munding indefra til støtterne og opefter var [?] alen,* og mundingen var rund, lavet som på et stel, halvanden alen, og der var også relieffer på mundingen. Men sidestykkerne var firkantede, ikke runde. 32  Og de fire hjul var under sidestykkerne, og hjulenes akselholdere sad på vognen, og hvert hjul var halvanden alen højt. 33  Og hjulene var lavet på samme måde som man laver hjul til en stridsvogn.+ Deres holdere og deres fælge og deres eger og deres nav var alle støbt. 34  Og der var fire støtter på de fire hjørner af hver vogn; dens støtter var ud i ét med vognen. 35  Og oven på vognen var der [en fatning],* en halv alen høj, cirkelformet i omkreds; og oven på vognen var dens sider og dens sidestykker ud i ét med den. 36  Endvidere indgraverede+ han på dens sideplader og dens sidestykker keruber, løver og palmer hvor der var plads til det, og kranse udenom.+ 37  Sådan lavede han de ti vogne;+ de var alle sammen støbt ens+ og havde samme mål og samme form. 38  Han lavede derpå ti bækkener+ af kobber. Hvert bækken kunne rumme fyrre bat.* Hvert bækken var fire alen. Der var ét bækken på hver af de ti vogne. 39  Så anbragte han fem vogne på højre side* af huset, og fem på venstre side* af huset.+ Og havet anbragte han på højre side af huset, mod sydøst.+ 40  Derpå lavede Hiʹram+ bækkenerne+ og skovlene+ og skålene,+ og således blev Hiʹram færdig+ med at udføre alt det arbejde som han lavede for kong Salomon på Jehovas hus: 41  De to søjler+ og de skålformede søjlehoveder+ som var oven på de to søjler, og de to netværk+ til at dække de to skålformede søjlehoveder som var oven på søjlerne, 42  og de fire hundrede granatæbler+ til de to netværk, to rækker granatæbler til hvert netværk, til at dække de to skålformede søjlehoveder som var på de to søjler;* 43  og de ti vogne+ og de ti bækkener+ på vognene; 44  og det ene hav+ og de tolv okser under havet;+ 45  og spandene og skovlene og skålene og alle disse redskaber,+ som Hiʹram lavede af poleret kobber for kong Salomon til Jehovas hus. 46  Kongen støbte dem i lerform* i Jordanegnen,*+ mellem Sukʹkot+ og Zarʹetan.+ 47  Og Salomon lod være med [at veje] alle disse redskaber+ på grund af deres usædvanlig store mængde.+ Kobberets vægt blev ikke regnet ud.+ 48  Salomon lavede endvidere alle tingene som skulle være i Jehovas hus, guldalteret+ og bordet+ hvorpå skuebrødene* lå, af guld, 49  og lampestanderne+ — fem til højre og fem til venstre foran det inderste rum — af purt guld,+ og blomsterkronerne+ og lamperne+ og lampesaksene+ af guld, 50  og bækkenerne og lyseslukkerne+ og skålene+ og bægrene+ og ildbækkenerne+ af purt guld, og lejerne til dørene+ til det inderste hus, Det Allerhelligste,* og til dørene+ til templets hus,+ af guld. 51  Omsider var hele arbejdet som kong Salomon udførte på Jehovas hus, færdigt;+ og Salomon bragte de ting som hans fader David havde helliget,+ derind; sølvet og guldet og genstandene anbragte han i skatkamrene i Jehovas hus.+

Fodnoter

Se Till. 8A.
El.: „retvinklede“.
Ved en korrektion af M: „[med] overliggeren“. Se 2Mo 12:7, 22, 23.
„bjælkerne“, ved en lille tekstrettelse; SyVg: „loftet“; M: „gulvet“.
„syv“, M; LXX: „et net“.
„granatæblerne“, 2 hebr. mss.; M: „søjlerne“.
„søjlerne“, Sy og 50 hebr. mss.; M: „granatæblerne“.
Når man stod med ansigtet mod øst; dvs. den sydlige.
Betyder „han vil grundfæste“.
Når man stod med ansigtet mod øst; dvs. den nordlige.
Betyder måske „med styrke“, og blev læst efter navnet på den anden søjle, „Jakin“.
El.: „stykker kvæg“.
Ordr.: „mod havet“, dvs. Middelhavet. Hebr.: jamʹmah.
Ordr.: „mod Negeb.“ Hebr.: næghʹbah.
Svarer til 7,4 cm.
Svarer til 44.000 l. Sandsynligvis den normale vandmængde. Jf. 2Kr 4:5, fdn. til „bat“.
Måske: „[lavet som] ciseleringsarbejde“.
Antallet af alen mangler i M.
„en fatning“, indføjet fordi dette ord synes at mangle i M.
Svarer til 880 l.
Når man stod med ansigtet mod øst; dvs. sydsiden.
Når man stod med ansigtet mod øst; dvs. nordsiden.
„på de to søjler“, LXX; SyVg: „oven på søjlerne“; M: „foran søjlerne“.
El.: „i jordstøberiet“. Måske, ved en lille tekstrettelse: „ved Adama-vadestedet“.
Se 1Mo 13:10, fdn. til „Jordanegnen“.
El.: „Nærværelsens brød“. Ordr.: „ansigtets brød“. M: læʹchæm happanīmʹ. Vg: „fremlæggelsesbrødene“.
Ordr.: „til (det) hellig(e, -ste) af de hellige ting“. Hebr.: leQoʹdhæsj haqQådhasjīmʹ.