1. Krønikebog 9:1-44

9  Og alle israelitterne blev indregistreret;+ og se, de står skrevet i Bogen om Israels Konger. Juda blev imidlertid ført i landflygtighed+ til Babylon* for sin troløshed.  Og de første indbyggere som [igen] var på deres ejendom* i deres byer var [nogle] israelitter,*+ præsterne,+ levitterne+ og neʹtinim-folkene.*+  Og i Jerusalem+ boede der nogle af Judas sønner+ og nogle af Benjamins sønner+ og nogle af Eʹfraims og Manasʹses sønner:  Uʹtaj, søn af Amʹmihud, søn af Omʹri, søn af Imʹri, søn af Baʹni, af Judas+ søn Peʹrez’ sønner.*+  Og af sjelanitterne:*+ Asaʹja, den førstefødte, og hans sønner.  Og af Zeʹras+ sønner: Jeʹuel, og seks hundrede og halvfems af deres brødre.  Og af Benjamins sønner: Salʹlu, søn af Mesjulʹlam, søn af Hodavʹja, søn af Hassenuʹa;  og Jibneʹja, søn af Jeʹroham; og Eʹla, søn af Uzʹzi, søn af Mikʹri; og Mesjulʹlam, søn af Sjefatʹja, søn af Reʹuel, søn af Jibniʹja.  Og deres brødre ifølge deres slægtsfortegnelser udgjorde ni hundrede og seksoghalvtreds. Alle disse mænd var overhoveder for deres respektive fædrenehuse.* 10  Og af præsterne var der Jedaʹja og Jehoʹjarib og Jaʹkin;+ 11  og Azarʹja,+ søn af Hilkiʹja, søn af Mesjulʹlam, søn af Zaʹdok, søn af Meʹrajot, søn af Aʹhitub, en fører ved* den [sande] Guds hus; 12  og Adaʹja, søn af Jeʹroham, søn af Pasjʹhur, søn af Malkiʹja; og Maʹesaj, søn af Aʹdiel, søn af Jazeʹra, søn af Mesjulʹlam, søn af Mesjilʹlemit,+ søn af Imʹmer; 13  og deres brødre, overhoveder for deres fædrenehuse, et tusind syv hundrede og tres; stærke og dygtige mænd+ til arbejdet i forbindelse med tjenesten ved den [sande] Guds hus. 14  Og af levitterne var der Sjemaʹja, søn af Hasʹsjub, søn af Azʹrikam, søn af Hasjabʹja+ af Meraʹris sønner; 15  og Bakbakʹkar, Heʹresj og Gaʹlal; og Mattanʹja,+ søn af Miʹka,+ søn af Zikʹri,+ søn af Aʹsaf;+ 16  og Obadʹja, søn af Sjemaʹja,+ søn af Gaʹlal, søn af Jeduʹtun;+ og Berekʹja, søn af Aʹsa, søn af Elkaʹna, som boede i netofatitternes+ bebyggelser. 17  Og portvagterne+ var Sjalʹlum+ og Akʹkub og Talʹmon og Aʹhiman, og deres broder Sjalʹlum var overhoved, 18  og indtil da havde han været i kongens port+ mod øst. Dette var portvagterne fra Leʹvis sønners lejre.+ 19  Og Sjalʹlum, søn af Koʹre, søn af Ebʹjasaf,+ søn+ af Koʹra,+ og hans brødre fra hans faders hus, koraitterne,+ havde ansvar for arbejdet med at tjene som teltets dørvogtere;+ deres fædre havde nemlig haft ansvar for Jehovas lejr som vagter ved indgangen. 20  Og det var Piʹnehas,+ Eleaʹzars+ søn, som førhen havde været fører* for dem. Jehova var med ham.+ 21  Zekarʹja,+ Mesjelemʹjas søn, var portvagt ved indgangen til mødeteltet. 22  Alle de der var udvalgt til at være portvagter ved tærsklerne udgjorde to hundrede og tolv. De [boede] i deres bebyggelser+ sådan som de var indregistreret.+ Dem havde David+ og seeren+ Samuel indsat* i deres betroede embede.+ 23  Og de og deres sønner havde ansvar for portene ved Jehovas hus, ja, ved telthuset, med hensyn til vagttjenesten.+ 24  Portvagterne var [placeret] i de fire vindretninger,* mod øst,+ mod vest,+ mod nord+ og mod syd.+ 25  Og deres brødre i deres bebyggelser skulle komme på skift i syv+ dage sammen med dem. 26  For i det betroede embede var der fire vældige krigere af portvagterne. De var levitter, og de havde ansvar for spiserummene+ og for den [sande] Guds hus’ skatte.+ 27  Og de tilbragte natten rundt om den [sande] Guds hus; for vagttjenesten+ påhvilede dem, og de havde ansvar for nøglen og [for at lukke op]* morgen efter morgen.+ 28  Og nogle af dem havde ansvar for redskaberne+ til tjenesten, for de blev talt når de bragte dem ind, og de blev talt når de bragte dem ud. 29  Og nogle af dem havde fået tildelt ansvaret for redskaberne og for alle de hellige redskaber+ og for det fine mel+ og vinen+ og olien+ og virakken+ og balsamolien.+ 30  Og nogle af præsternes sønner lavede salveblandingen+ af balsamolien. 31  Og Mattitʹja, en af levitterne — han var koraitten Sjalʹlums+ førstefødte — havde det betroede embede at sørge for det der blev bagt på bageplader.+ 32  Og nogle af kehatitternes sønner, deres brødre, havde ansvar for det stablede brød,+ så det blev tilberedt sabbat efter sabbat.+ 33  Og dette var sangerne,+ overhovederne for levitternes fædrenehuse, som var i spiserummene,+ fritaget for [andre] pligter;+ for det påhvilede dem dag og nat at være parate til arbejdet.+ 34  Disse var overhoveder for levitternes fædrenehuse, overhoveder ifølge deres slægtsfortegnelser. Disse boede i Jerusalem.+ 35  Og i Giʹbeon+ boede Giʹbeons fader Jeʹiel, og hans hustrus navn var Maʹaka. 36  Og hans søn, den førstefødte, var Abʹdon, og Zur og Kisj og Baʹal og Ner og Naʹdab 37  og Geʹdor og Aʹjo og Zekarʹja+ og Mikʹlot. 38  Og Mikʹlot blev fader til Sjimʹam. Også de boede over for deres brødre i Jerusalem, sammen med [andre af] deres brødre. 39  Og Ner+ blev fader til Kisj;+ og Kisj blev fader til Saul;+ og Saul blev fader til Joʹnatan+ og Malkisjuʹa+ og Abinaʹdab+ og Esjʹba’al.+ 40  Og Joʹnatans søn var Meʹribba’al.+ Og Meʹribba’al blev fader til Miʹka.+ 41  Og Miʹkas sønner var Piʹton og Meʹlek og Tareʹa [og Aʹhaz].*+ 42  Og Aʹhaz blev fader til Jaʹra; og Jaʹra blev fader til Aʹlemet og Azʹmavet og Zimʹri. Og Zimʹri blev fader til Moʹza. 43  Og Moʹza blev fader til Binʹa, og hans søn var Refaʹja,+ hans søn El’aʹsa, hans søn Aʹzel. 44  Og Aʹzel havde seks sønner, og dette var deres navne: Azʹrikam, Boʹkeru og Jisjʹmael og Sjearʹja og Obadʹja og Haʹnan. Dette var Aʹzels+ sønner.

Fodnoter

„Babylon“, LXXVg; MSy: „Babel“.
El.: „besiddelse“, „jordbesiddelse“.
El.: „var Israel“.
„og netinim-folkene (dvs. tempeltrællene)“. Ordr.: „og de givne“. Hebr.: wehanNethīnīmʹ. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
„søn af Bani, af . . . Perez’ sønner“, LXX4mssVg.
„sjelanitterne“. Ordr.: „sjilonitterne“, men if. sammenhængen er det efterkommerne af Judas tredje søn, Sjela. Se 1Mo 46:12.
Ordr.: „Alle disse var mænd som var overhoveder for fædrene efter deres fædrenehus“.
„en fører ved“. Hebr.: neghīdhʹ; lat.: ponʹtifex, „ypperstepræst“.
„fører“. Hebr.: naghīdhʹ; lat.: dux.
Ordr.: „grundlagt“.
Ordr.: „vinde“.
„for at lukke op“, tilføjet for at give sætningen mening; LXX: „for at lukke templets døre op“.
„og Tarea og Ahaz“, LXXLagardeVgc; M: „og Tarea“.