1. Krønikebog 3:1-24

3  Og dette var Davids sønner+ som fødtes ham i Heʹbron:+ den førstefødte var Amʹnon,+ [søn] af jizre’elitten+ Ahiʹnoam;+ den anden var Daniel, [søn] af karmelitten+ Abigaʹjil;+  den tredje var Abʹsalom,+ søn af Maʹaka,+ datter af Talʹmaj,+ Geʹsjurs+ konge; den fjerde var Adoniʹja,+ søn af Hagʹgit;+  den femte var Sjefatʹja, [søn] af Aʹbital;+ den sjette var Jitʹream, [søn] af Egʹla,+ hans hustru.  Det var de seks der fødtes ham i Heʹbron; og dér regerede han så i syv år og seks måneder, og i Jerusalem regerede han i treogtredive år.+  Og disse fødtes ham i Jerusalem:+ Sjimʹa+ og Sjoʹbab+ og Natan+ og Salomon,+ fire [sønner] af Batʹseba,*+ Amʹmiels+ datter,  og Jibʹhar+ og Elisjaʹma*+ og Elifeʹlet,+  og Noʹga og Neʹfeg og Jafiʹa,+  og Elisjaʹma+ og Eljaʹda og Elifeʹlet,+ ni [sønner],  alle Davids sønner foruden medhustruernes sønner, og Taʹmar,+ deres søster. 10  Og Salomons søn var Rehaʹbeam;+ hans søn var Abiʹja;+ hans søn var Aʹsa;+ hans søn var Joʹsafat;+ 11  hans søn var Joʹram;+ hans søn var Ahazʹja;+ hans søn var Joʹasj;+ 12  hans søn var Amazʹja;+ hans søn var Azarʹja;+ hans søn var Joʹtam;+ 13  hans søn var Aʹkaz;+ hans søn var Ezekiʹas;+ hans søn var Manasʹse;+ 14  hans søn var Aʹmon;+ hans søn var Josiʹas.+ 15  Og Josiʹas’ sønner: den førstefødte Johaʹnan,* den anden Joʹjakim,+ den tredje Zedekiʹas,+ den fjerde Sjalʹlum. 16  Og Joʹjakims sønner: hans søn Jekonʹja;+ hans søn Zidkiʹja. 17  Og den fængslede Jekonʹjas sønner var hans søn Sjealʹtiel+ 18  og Malkiʹram og Pedaʹja og Sjen’azʹzar, Jekamʹja, Hosjaʹma og Nedabʹja. 19  Og Pedaʹjas sønner var Zerubbaʹbel+ og Sjimʹi; og Zerubbaʹbels sønner var Mesjulʹlam og Hananʹja (og Sjeʹlomit var deres søster); 20  og Hasjuʹba og Oʹhel og Berekʹja og Hasadʹja, Juʹsjab-Heʹsed, fem [sønner]. 21  Og Hananʹjas sønner var Pelatʹja+ og Jesjaʹja; [Jesjaʹjas] sønner var Refaʹja; [Refaʹjas] sønner var Arʹnan; [Arʹnans] sønner var Obadʹja; [Obadʹjas] sønner var Sjekanʹja; 22  og Sjekanʹjas sønner var Sjemaʹja, og Sjemaʹjas sønner var Hatʹtusj og Jiʹgal og Bariʹa og Nearʹja og Sjaʹfat, seks [sønner]. 23  Og Nearʹjas sønner var Eljoeʹnaj og Hizkiʹja og Azʹrikam, tre [sønner]. 24  Og Eljoeʹnajs sønner var Hodavʹja og Elʹjasjib og Pelaʹja og Akʹkub og Johaʹnan og Delaʹja og Anaʹni, syv [sønner].

Fodnoter

„Batseba“, Vg; M: „Batsjua“.
„Elisjama“, MLXXSyVg; to hebr. mss., 14:5 og 2Sa 5:15: „Elisjua“.
„Johanan“, MLXXSyVg; LXXLagarde: „Joahaz“.