Åbenbaringen 21:1-27

21  Og jeg så en ny himmel+ og en ny jord;+ den tidligere himmel+ og den tidligere jord+ var nemlig forsvundet, og havet+ er ikke mere.  Jeg så også den hellige by,+ det ny Jerusalem, komme ned fra himmelen+ fra Gud, beredt som en brud+ smykket for sin ægtemand.+  Så hørte jeg en høj røst fra tronen sige: „Se! Guds telt*+ er hos menneskene, og han vil bo*+ hos dem, og de skal være hans folk.+ Og Gud selv vil være hos dem.+  Og han vil tørre hver tåre+ af deres øjne, og døden skal ikke være mere,+ heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.+ Det som var før er forsvundet.“+  Og han som sad på tronen+ sagde: „Se! Jeg gør alting nyt.“+ Og han siger: „Skriv, for disse ord er troværdige og sande.“  Og han sagde til mig: „De er blevet til virkelighed!* Jeg er Alʹfa og Omeʹga,* begyndelsen og enden.+ Enhver der tørster vil jeg frit give af kilden med livets vand.+  Enhver der sejrer skal arve dette, og jeg vil være hans Gud+ og han skal være min søn.+  Men de feje og de uden tro+ og de som er afskyelige i deres snavs,+ og mordere+ og utugtige+ og sådanne som øver spiritisme,* og afgudsdyrkere+ og alle løgnerne,+ deres lod er i søen som brænder med ild+ og svovl.+ Dette er* den anden død.“+  Og så kom en af de syv engle som havde de syv skåle der var fulde af de syv sidste plager,+ og han talte med mig og sagde: „Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.“+ 10  Så førte han mig af sted ved ånd[ens magt] til et stort og højt bjerg,+ og han viste mig den hellige by+ Jerusalem som kom ned fra himmelen fra Gud+ 11  og som havde Guds herlighed.+ Dens stråleglans* var ligesom den kostbareste sten, som en jaspissten, krystalklar.+ 12  Den havde en stor og høj mur+ og havde tolv porte, og ved portene tolv engle, og der var navne indskrevet, nemlig navnene på Israels sønners tolv stammer.+ 13  Mod øst var der tre porte, og mod nord tre porte, og mod syd tre porte, og mod vest tre porte.+ 14  Byens mur havde også tolv grundsten,+ og på dem Lammets tolv apostles tolv navne.+ 15  Og han som talte med mig havde som målestok en rørkæp+ af guld, så han kunne måle byen og dens porte og dens mur.+ 16  Og byen ligger som en firkant, og dens længde er lige så stor som dens bredde. Og han målte byen+ med rørkæppen, tolv tusind stadier;* dens længde og bredde og højde er ens. 17  Og han målte dens mur, et hundrede og fireogfyrre alen,* efter menneskemål, som også er englemål.* 18  Og dens mur var bygget af jaspis,+ og byen var af rent guld ligesom klart glas. 19  Grundstenene+ i byens mur var smykket med kostbare sten af enhver art:+ den første grundsten var jaspis,+ den anden safir,+ den tredje kalcedon, den fjerde smaragd,+ 20  den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende krysolit,+ den ottende beryl, den niende topas,+ den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst.+ 21  Og de tolv porte var tolv perler; hver enkelt af portene var lavet af én perle.+ Og byens brede gade var af rent guld, som gennemsigtigt glas. 22  Og jeg så ikke noget tempel* i den,+ for Jehova*+ Gud den Almægtige*+ er dens tempel,+ [og det er] Lammet også.+ 23  Og byen behøver ikke solen eller månen til at skinne på den, for Guds herlighed har oplyst den,+ og Lammet er dens lampe.+ 24  Og nationerne skal vandre ved dens lys,+ og jordens konger skal bringe deres herlighed ind i den.+ 25  Og dens porte skal slet ikke lukkes om dagen,+ for nat skal der ikke være dér.+ 26  Og de vil bringe nationernes herlighed og ære ind i den.+ 27  Men intet vanhelligt og ingen som giver sig af med en afskyelighed+ eller med løgn+ vil på nogen måde komme ind i den;+ kun de som står skrevet i den livets skriftrulle der tilhører Lammet.+

Fodnoter

„telt“. Gr.: skēnēʹ; lat.: tabernaʹculum; J17,18,22(hebr.): misjkanʹ. Se 2Mo 25:8.
Ordr.: „vil telte“.
El.: „Det er sket!“
El.: „Jeg er A og Å“. Jf. 1:8, fdn. til „Alfa og Omega“.
„sådanne som øver spiritisme“. El.: „troldmænd“. Ordr.: „giftblandere“. Gr.: farmakoisʹ. Jf. 18:23.
El.: „Denne lod betyder“.
„stråleglans“. El.: „lysgiver“, „lysspreder“.
Ca. 2220 km. En stadie var 1/8 romersk mil, ca. 185 m.
Ca. 64 m.
Ordr.: „som er en engels [mål]“.
El.: „nogen guddommelig bolig“. Gr.: naonʹ; lat.: temʹplum; J17,18(hebr.): wehēkhalʹ, „og et palads (tempel)“.
Se Till. 1D.
„den Almægtige“. Gr.: ho pantokraʹtōr; lat.: omniʹpotens; J17,22(hebr.): ’Ælohīmʹ Tseva’ōthʹ, „Hærstyrkers Gud“. Se Rut 1:20, fdn. til „den Almægtige“.