Åbenbaringen 20:1-15

20  Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med afgrundens nøgle+ og en stor lænke i sin hånd.  Og han greb dragen,+ slangen fra fortiden,+ som er Djævelen+ og Satan,+ og bandt ham for tusind år.  Og han kastede ham i afgrunden+ og lukkede den og forseglede den over ham, så han ikke kunne vildlede nationerne mere førend de tusind år var til ende. Derefter skal han løses en kort tid.+  Og jeg så troner,+ og der var nogle som satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.+ Ja, jeg så sjælene af dem der var blevet henrettet med økse på grund af det vidnesbyrd de havde aflagt om Jesus og for at have talt om Gud,* og dem som ikke havde tilbedt vilddyret+ eller dets billede+ og som ikke havde modtaget mærket på deres pande og på deres hånd.+ Og de blev levende og herskede som konger+ sammen med Messias i tusind år.*  (De øvrige af de døde+ blev ikke levende førend de tusind år var til ende.)*+ Dette er den første+ opstandelse.*  Lykkelig+ og hellig+ er enhver som har del i den første opstandelse; dem har den anden død+ ingen myndighed over,+ men de skal være Guds og Messias’ præster+ og skal herske som konger sammen med ham i de tusind år.+  Og når de tusind år er til ende, vil Satan blive løst af sit fængsel,  og han vil gå ud og vildlede de nationer der er ved jordens fire hjørner,* Gog og Maʹgog, for at samle dem til krigen. Tallet på disse er som sandet ved havet.+  Og de rykkede frem over jordens bredde og omringede de helliges lejr*+ og den elskede by.+ Men ild kom ned fra himmelen og fortærede dem.+ 10  Og Djævelen,+ som vildledte dem, blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor både vilddyret+ og den falske profet [allerede var];+ og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. 11  Og jeg så en stor, hvid trone og ham som sad på den.+ For hans ansigt* flygtede jorden og himmelen,+ og der fandtes ikke noget sted for dem. 12  Og jeg så de døde, de store og de små,+ stå foran tronen, og skriftruller* blev åbnet. Og en anden skriftrulle blev åbnet; det er livets skriftrulle.+ Og de døde blev dømt ud fra det der stod skrevet i skriftrullerne, efter deres gerninger.+ 13  Og havet gav de døde der var i det, tilbage, og døden og Haʹdes* gav de døde+ der var i dem, tilbage, og de blev dømt hver især efter deres gerninger.+ 14  Og døden+ og Haʹdes blev kastet i ildsøen.* Dette er* den anden død,+ ildsøen.+ 15  Og enhver som ikke fandtes skrevet i livets bog+ blev kastet i ildsøen.+

Fodnoter

Ordr.: „på grund af Jesu vidnesbyrd (vidnesbyrdet om Jesus) og på grund af Guds ord“.
„i tusind år“. Gr.: chiʹlia eʹtē; lat.: milʹle anʹnis, „tusind år“, „et millennium“. Fra henholdsvis det græske og det latinske ord for „tusind“ stammer udtrykkene „chiliast“ og „millennist“ om nogle der tror på at Kristus skal herske i tusind år over menneskesamfundet på en paradisisk jord.
„De øvrige af de døde . . . var til ende“, AVg; mangler i אSyp.
„opstandelse“. Gr. anaʹstasis (af anaʹ, „op“, og staʹsis, „det at stå“); lat.: resurrecʹtio.
El.: „vinkler“, „vindretninger“, „yderpunkter“. Jf. 7:1.
El.: „hær opstillet i slagorden“.
El.: „For (Foran) ham“.
Ordr.: „små bøger“. Gr.: bibliʹa.
„Hades“. Gr.: haiʹdēs; Vg(lat.): inʹferus; Vgc(lat.): inferʹnus; SyhJ7,8,11-14,16-18,22: „Sheol“. Se Till. 4B.
Se Till. 4C.
El.: „betyder“.