Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 FAKTABOKS 1B

Oversigt over Ezekiels Bog

Oversigt over Ezekiels Bog

Ezekiels Bog kan inddeles i følgende hovedafsnit:

KAPITEL 1 TIL 3

I 613 f.v.t. får Ezekiel, mens han lever sammen med de andre deporterede jøder i Babylon, en række syner fra Jehova og får den opgave at profetere for de jøder der bor ved floden Kebar.

KAPITEL 4 TIL 24

Mellem 613 og 609 f.v.t. kommer Ezekiel med profetiske udtalelser der mest er domsbudskaber rettet mod Jerusalem og byens oprørske og afgudsdyrkende indbyggere.

KAPITEL 25 TIL 32

Fra og med 609 f.v.t., det år hvor babyloniernes endelige belejring af Jerusalem begyndte, er Ezekiels domsbudskaber ikke længere rettet mod Jerusalem men mod de omkringboende fjender – Ammon, Edom, Egypten, Filistæa, Moab, Sidon og Tyrus.

KAPITEL 33 TIL 48

Fra 606 f.v.t., hvor Jerusalem og templet ligger i ruiner mange hundrede kilometer borte, handler Ezekiels profetier om håb – et spændende budskab om at den rene tilbedelse af Jehova Gud vil blive genindført.

Ezekiels Bog er altså stort set ordnet både kronologisk og efter emner. Profetierne om ødelæggelsen af Jerusalem og byens tempel kommer før den store gruppe af profetier om genindførelsen af den rene tilbedelse. Det er logisk, for profetierne om genoprettelsen forudsætter at tilbedelsen ved templet var ophørt.

Desuden ligger Ezekiels profetier mod de omkringboende fjendtlige nationer (kapitel 25 til 32) midt imellem hans domsbudskaber mod Jerusalem og profetierne om genoprettelsen af den rene tilbedelse. En bibelkommentator siger om Ezekiels domsbudskaber mod nationerne: “De udgør en passende overgang fra forkyndelsen af Guds vrede til forkyndelsen af Guds barmhjertighed mod hans folk, for straffen over deres fjender er i sig selv en del af befrielsen af Guds folk.”

Tilbage til kapitel 1, paragraf 18