Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL 22

Hvorfor skal vi lade være med at lyve?

Hvorfor skal vi lade være med at lyve?

FORESTIL dig at en pige siger til sin mor: „Jeg skal nok gå lige hjem fra skole.“ Men efter at hun har fået fri, går hun rundt og leger sammen med sine veninder. Bagefter siger hun til sin mor: „Læreren spurgte om jeg ville hjælpe med noget efter skoletid.“ Synes du det er rigtigt at sige sådan når det ikke passer? —

Hvad har drengen her gjort forkert?

Eller forestil dig at en dreng spiller bold inde i stuen og rammer nogle ting der går i stykker. Vil det så være rigtigt af ham bagefter at sige: „Jeg ved ikke hvem der har gjort det“? —

Den store Lærer fortalte os hvad der er rigtigt. Han sagde: ’I skal lade jeres ja betyde ja, og jeres nej betyde nej. Hvad der går derudover er fra den onde.’ (Mattæus 5:37) Hvad mente Jesus med det? — Han mente at vi skal sige tingene som de er.

Der er en beretning i Bibelen som fortæller hvor vigtigt det er at tale sandt. Den handler om to mennesker der sagde at de var disciple af Jesus. Nu skal du høre hvad der skete.

Der er kun gået et par måneder efter at Jesus er død. Fra fjerne lande kommer der en masse mennesker til Jerusalem for at fejre den vigtige højtid som jøderne kalder for pinse. Apostelen Peter holder en spændende tale hvor han fortæller folk om Jesus, som Jehova nu har oprejst fra de døde. For mange af dem der er kommet til Jerusalem, er det første gang de overhovedet hører om Jesus. Nu vil de gerne høre mere, så hvad gør de?

De bliver i byen længere end de først havde regnet med. Men efterhånden løber nogle af de tilrejsende tør for penge, så de har brug for hjælp til at få noget at spise. Disciplene i Jerusalem vil gerne hjælpe dem. Derfor sælger mange af disciplene noget af det de har, og kommer med pengene til Jesu apostle. Så deler apostlene ud til dem der har brug for hjælp.

Ananias og hans kone, Safira, hører til menigheden i Jerusalem. De sælger et stykke jord som de ejer. Ingen har sagt at de skulle gøre det. De har selv besluttet det. Men det er ikke fordi de holder så meget af de nye disciple af Jesus. Det er snarere fordi de gerne vil have folk til at tro at de er fantastisk gavmilde. Ananias og Safira beslutter at lade som om de giver alle pengene til hjælp for andre. I virkeligheden er det kun en del af pengene de giver væk. Resten beholder de selv. Hvad mener du om det? —

Ananias går hen til apostlene og lader som om det er alle pengene han giver dem. Gud ved selvfølgelig at det ikke er alle pengene, og han lader Peter forstå at Ananias ikke taler sandt.

Ananias lyver over for Peter. Hvad siger han?

Så siger Peter: ’Ananias, hvorfor har du ladet Satan få dig til at gøre det her? Den jord var jo din egen. Du behøvede overhovedet ikke at sælge den. Og da du gjorde det, havde du selv ret til at bestemme hvad du ville bruge pengene til. Hvorfor lod du da som om du gav alle pengene væk, og ikke bare nogle af dem? Du har løjet, ikke bare over for os, men over for Gud.’

Så alvorligt er det. Ananias har løjet. Han har gjort noget andet end det han sagde. Når man gør sådan, er man ikke ærlig. Bibelen fortæller hvad der skete bagefter. Den siger: ’Da Ananias hørte hvad Peter havde sagt, faldt han om og døde.’ Ananias var blevet straffet af Gud, og han blev båret ud og begravet.

Hvad sker der med Ananias fordi han har løjet?

Omkring tre timer senere kom Safira ind uden at vide noget om hvad der var sket med hendes mand. Peter spurgte hende: ’Var det her alle de penge I fik for den jord I solgte?’

Safira svarede: ’Ja, det var lige præcis de penge vi fik for jorden.’ Men det passede ikke! De havde jo beholdt nogle af pengene selv. Safira havde altså løjet ligesom sin mand, og Gud lod også hende dø. — Apostelgerninger 5:1-11.

Hvad kan vi lære af det der skete med Ananias og Safira? — Vi kan lære at Gud ikke bryder sig om at vi lyver. Han ønsker at vi altid taler sandt. Der er mange der siger at man gerne må lyve lidt. Tror du de har ret i det? — Al sygdom og smerte og død på jorden skyldes faktisk en løgn. Vidste du det? —

Jesus fortalte hvem der sagde den første løgn. Hvem var det, og hvad førte det til?

Det var den løgn Djævelen kom med over for den første kvinde, Eva. Han sagde til hende at hun ikke ville dø selv om hun spiste den frugt Gud havde sagt hun ikke måtte spise. Det troede Eva på. Hun spiste af frugten, og hun fik også Adam til at gøre det. Nu var de syndere, og alle deres børn ville blive født som syndere. Og fordi de var syndere, har alle Adams efterkommere været ramt af sygdom og død. Hvad begyndte det hele med? — Det begyndte med en løgn.

Jesus havde ret da han sagde at ’Djævelen er en løgner, ja, løgnens far’! Han var den første der talte usandt. Alle andre der siden har løjet, har altså gjort ligesom Djævelen. Det er godt at huske på hvis man føler sig fristet til at sige noget der ikke passer. — Johannes 8:44.

Hvornår kunne du føle dig fristet til at gøre det? — Når du har gjort noget forkert, ikke? — Du kan ved et uheld komme til at ødelægge noget. Når du bliver spurgt hvem der har gjort det, vil du så sige at det er din bror eller din søster? Vil du måske lade som om du slet ikke kender noget til det? —

Hvornår kunne du blive fristet til at lyve?

Det kan også være at du skal læse lektier, men kun har læst nogle af dem. Vil du så sige at du er færdig med alle lektierne? — Prøv at huske på Ananias og Safira. De var ikke ærlige, men påstod at det de kom med, var det hele. Hvor forkert det var, viste Gud ved at straffe dem.

Lige meget hvad vi har gjort, vil det kun blive værre hvis vi lyver om det, eller hvis vi ikke fortæller hele sandheden om det. Bibelen siger: „Tal sandhed.“ Den siger også: „Lyv ikke for hinanden.“ Jehova taler altid sandt, og han forventer at vi gør det samme. — Efeserne 4:25; Kolossenserne 3:9.

Vi skal altid tale sandt. Det lærer vi af det der står i Anden Mosebog 20:16, Ordsprogene 6:16-19, 12:19, 14:5 og Hebræerbrevet 4:13.