Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

AFSNIT 3

Hvordan I kan løse problemer

Hvordan I kan løse problemer

„Hav inderlig kærlighed til hinanden, for kærlighed dækker over en mængde synder.“ — 1 Peter 4:8

Når du tager fat på et nyt liv sammen med din ægtefælle, vil der opstå forskellige problemer. Det kan være fordi I har hver sin baggrund og hver sin måde at tænke og føle på. Der kan også ske noget I ikke har haft indflydelse på eller har kunnet forudse.

Det kan være fristende at ignorere sine problemer, men Bibelen råder os til at se dem i øjnene. (Mattæus 5:23, 24) I vil finde de bedste løsninger ved at følge Bibelens principper.

1 TAL OM PROBLEMET

HVAD BIBELEN SIGER: „Der er ... en tid til at tale.“ (Prædikeren 3:1, 7) Brug den tid der skal til for at tale problemet igennem. Fortæl ærligt den anden hvad du føler og mener om sagen. „Tal sandhed“ med din ægtefælle. (Efeserne 4:25) Hvis I har stærke følelser om spørgsmålet, må I bekæmpe tendensen til at skændes. Ved at svare roligt kan man forhindre at det der burde være en ganske almindelig drøftelse, udvikler sig til et skænderi. — Ordsprogene 15:4; 26:20.

Hvis I ikke bliver enige, så opfør jer alligevel voksent og værdigt, og glem aldrig at vise den anden kærlighed og respekt. (Kolossenserne 4:6) Prøv at løse problemet så hurtigt som muligt, og hold ikke op med at kommunikere med hinanden. — Efeserne 4:26.

HVAD DU KAN GØRE:

  • Find et passende tidspunkt hvor I kan drøfte problemet

  • Når det er din tur til at lytte, så giv ikke efter for trangen til at afbryde. Det skal nok blive din tur til at tale

2 LYT OG FORSTÅ

HVAD BIBELEN SIGER: „Vis ... inderlig hengivenhed for hinanden. Gå foran med at vise hinanden ære.“ (Romerne 12:10) Måden man lytter på, har stor betydning. Prøv at forstå din ægtefælles synspunkt; vær ydmyg, og vis empati. (1 Peter 3:8; Jakob 1:19) Du skal ikke bare lade som om du lytter. Hvis du er i gang med noget andet, så læg det til side hvis du kan, og giv den anden din fulde opmærksomhed, eller spørg om I kan tale om det senere. Hvis du betragter din ægtefælle som en medspiller og ikke en modspiller, vil du ikke være hurtig til at reagere negativt. — Prædikeren 7:9.

HVAD DU KAN GØRE:

  • Bliv ved med at høre efter med et åbent sind, også hvis du ikke kan lide det du hører

  • Lyt til det der ligger bag ordene. Læg mærke til den andens tonefald og kropssprog

3 GØR SOM I HAR BESLUTTET

HVAD BIBELEN SIGER: „Alt slid giver gevinst, ord alene fører til mangel.“ (Ordsprogene 14:23, da. aut.) Det er ikke nok at man bare bliver enige om en god løsning. I må også gøre det I har besluttet. Det vil måske kræve en form for slid, men det vil være umagen værd. (Ordsprogene 10:4) Hvis I samarbejder som et team, vil I ’få en god løn’ for jeres ihærdige indsats. — Prædikeren 4:9.

HVAD I KAN GØRE:

  • Bestem jer for nogle konkrete skridt I hver især vil tage for at løse jeres problem

  • Prøv en gang imellem at bedømme hvilke fremskridt I har gjort