Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL 5

Hvor og hvornår bliver Jesus født?

Hvor og hvornår bliver Jesus født?

LUKAS 2:1-20

  • JESUS BLIVER FØDT I BETLEHEM

  • HYRDER BESØGER DEN NYFØDTE JESUS

Kejser Augustus, Romerrigets hersker, har befalet at alle skal registreres, så Josef og Maria må rejse til Josefs fødeby, Betlehem, syd for Jerusalem.

Der er mange mennesker i Betlehem for at blive registreret. Det eneste sted Josef og Maria kan være, er i en stald til æsler og andre dyr. Dér bliver Jesus født. Maria pakker ham ind i tøjstrimler og lægger ham i en krybbe, det sted hvor man plejer at lægge foderet til dyrene.

Gud må have sørget for at kejser Augustus lavede denne lov om registrering. Hvorfor? Fordi Jesus så kunne blive født i Betlehem, hans forfar kong Davids hjemby. Skrifterne havde lang tid i forvejen forudsagt at det ville være i den by den lovede hersker ville blive født. – Mika 5:2.

Denne nat er noget ganske særligt. Ude på marken stråler der et klart lys omkring en gruppe hyrder. Det er Jehovas herlighed! En af Guds engle siger til hyrderne: “I skal ikke være bange, for jeg er kommet for at fortælle jer en god nyhed om en stor glæde som hele folket vil få del i. I Davids by er der nemlig i dag født jer en frelser, som er Kristus, Herren. Og sådan kan I kende ham: I vil finde et spædbarn der er pakket ind i tøjstrimler og ligger i en krybbe.” Pludselig er der endnu flere engle, og de siger: “Ære til Gud i det højeste, og på jorden fred blandt mennesker som han godkender.” – Lukas 2:10-14.

Da englene er væk, siger hyrderne til hinanden: “Lad os med det samme gå ind til Betlehem og se hvad der er sket, det som Jehova har fortalt os om.” (Lukas 2:15) De skynder sig afsted og finder den nyfødte Jesus præcis der hvor englen havde sagt. Da hyrderne fortæller hvad englen sagde til dem, undrer alle sig. Maria gemmer disse udtalelser i sit hjerte og tænker dybt over dem.

I dag er der mange der tror at Jesus blev født i december. Men i det område hvor Betlehem ligger, er december en kold og regnfuld måned, og det kan endda sne. På den tid af året ville hyrderne næppe overnatte ude på marken med deres hjorde. Det er heller ikke sandsynligt at den romerske kejser ville kræve at et folk der i forvejen var tæt på at gøre oprør mod ham, skulle rejse i dagevis midt om vinteren for at blive registreret. Det ser ud til at Jesus blev født i oktober.