Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 14

Hvilke skoler er der for pionerer?

Hvilke skoler er der for pionerer?

USA

Gileadskolen, Patterson, New York

Panama

Oplæring fra Gud har længe været et kendetegn for Jehovas Vidner. Der er blevet oprettet nogle særlige skoler for at hjælpe dem der bruger det meste af deres tid på at forkynde, til at ‘være flittige og grundige i deres tjeneste’. – 2. Timotheus 4:5.

Pionerskolen. Efter at en forkynder har været pioner i et år, vil vedkommende blive indbudt til et seksdages kursus. Det holdes ofte i en rigssal i nærheden. Målet med kurset er at hjælpe pionererne til at få et nærmere forhold til Jehova, at blive dygtigere i alle de forskellige tjenestegrene og at holde trofast ud i forkyndelsen.

Skolen for Kristne Forkyndere. Denne skole, der varer to måneder, er oprettet med det formål at oplære erfarne pionerer som er villige til at flytte hen hvor der er behov. De siger i realiteten: “Her er jeg! Send mig!” På den måde efterligner de den største forkynder der nogensinde har været på jorden, Jesus Kristus. (Esajas 6:8; Johannes 7:29) At flytte langt væk fra sit hjem kan indebære at man må vænne sig til en enklere levestandard. Kulturen, klimaet og maden er måske helt anderledes end det man er vant til. Det kan også være nødvendigt at lære et nyt sprog. Skolen er for ægtepar og ugifte brødre og søstre i alderen 23 til 65. Den hjælper dem til at opdyrke de kristne egenskaber de vil få brug for i deres tjeneste, og til at udvikle nogle færdigheder som gør at de i endnu højere grad kan bruges af Jehova og hans organisation.

Vagttårnets Bibelskole Gilead. På hebraisk betyder Gilead “vidnestenhøj”. Siden Gileadskolen blev oprettet i 1943, er over 8.000 gileaduddannede forkyndere blevet sendt ud som missionærer for at aflægge vidnesbyrd “til jordens ende”. (Apostlenes Gerninger 13:47) Deres arbejde har virkelig givet et godt resultat. I Peru var der ingen menigheder da de første nyuddannede missionærer ankom til landet, men i dag er der langt over 1.000. Da missionærer begyndte at forkynde i Japan, var der ikke engang ti forkyndere – nu er der over 200.000. Kurset, der varer fem måneder, indbefatter et grundigt studie af Guds ord. Skolen er for specialpionerer, missionærer som endnu ikke har gennemgået Gileadskolen, nogle der tjener på et afdelingskontor, samt kredstilsynsmænd. Eleverne får en intensiv oplæring der kan hjælpe dem til at støtte og styrke det globale arbejde.

  • Hvad er formålet med Pionerskolen?

  • Hvem kan komme på Skolen for Kristne Forkyndere?