Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 15

Hvad gør de ældste for menigheden?

Hvad gør de ældste for menigheden?

Finland

Undervisning

Hyrdearbejde

Forkyndelse

Vi har ikke et betalt præsteskab i vores organisation. I stedet har vi, ligesom i de første kristne menigheder, kvalificerede tilsynsmænd der er udnævnt til at “være hyrder for Guds menighed”. (Apostlenes Gerninger 20:28) Disse tilsynsmænd, eller ældste, er åndeligt modne mænd som går foran i menigheden og virker som hyrder, “ikke tvungent men villigt, sådan som Gud ønsker”. De ‘gør det ikke for at skaffe sig personlige fordele men af iver.’ (1. Peter 5:1-3) Hvilket arbejde gør de til gavn for os?

De tager sig af os og beskytter os. De ældste giver menigheden åndelig vejledning og hjælper den til at holde sig nær til Jehova. De husker at det er Gud der har betroet dem denne vigtige opgave, og derfor spiller de ikke herrer over hans folk, men bidrager derimod til at vi er glade og har det godt. (2. Korinther 1:24) Ligesom en hyrde viser stor omsorg for hvert eneste af sine får, forsøger de ældste at lære hvert eneste medlem af menigheden godt at kende. – Ordsprogene 27:23.

De lærer os hvordan man kan gøre Guds vilje. Hver uge leder de ældste menighedens møder så vi kan få styrket vores tro. (Apostlenes Gerninger 15:32) Disse uselviske mænd fører også an i forkyndelsen ved at arbejde sammen med os og oplære os i alle grene af denne tjeneste.

De opmuntrer hver enkelt af os. For at hjælpe os til at styrke vores personlige forhold til Jehova, vil de ældste måske besøge os derhjemme eller tale med os i rigssalen for at give os hjælp og trøst fra Bibelen. – Jakob 5:14, 15.

Foruden deres tjeneste i menigheden har de fleste ældste også et job og forskellige familieforpligtelser som kræver deres tid og opmærksomhed. Disse flittige brødre fortjener vores respekt. – 1. Thessaloniker 5:12, 13.

  • Hvad er de ældstes opgave i menigheden?

  • På hvilke måder viser de ældste os personlig interesse?