Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 17

Hvordan hjælper kredstilsynsmændene os?

Hvordan hjælper kredstilsynsmændene os?

Malawi

Tjenestegruppe

Forkyndelse

Ældstemøde

De Kristne Græske Skrifter nævner ofte Paulus og Barnabas. De var rejsende tilsynsmænd og besøgte de første kristne menigheder. Hvorfor? Fordi de var oprigtigt interesseret i hvordan det gik deres trosfæller. Paulus sagde at han ønskede at “vende tilbage og besøge brødrene” for at se hvordan de havde det. Han var villig til at rejse flere hundrede kilometer for at styrke dem. (Apostlenes Gerninger 15:36) Rejsende tilsynsmænd i dag har det samme stærke ønske.

De kommer for at opmuntre os. Hver kredstilsynsmand besøger omkring 20 menigheder og er en uge i hver menighed to gange om året. Vi kan få stor gavn af den erfaring de og deres eventuelle ægtefælle har. De gør hvad de kan for at lære både unge og ældre at kende, og de vil rigtig gerne med os i forkyndelsen og på vores bibelstudier. Kredstilsynsmændene tager også på hyrdebesøg sammen med de ældste, og de holder trosstyrkende og opmuntrende foredrag ved møder og stævner. – Apostlenes Gerninger 15:35.

De viser interesse for alle. Kredstilsynsmændene er stærkt interesseret i menighedernes åndelige tilstand. De mødes med de ældste og menighedstjenerne for at drøfte hvilke fremskridt der er sket, og for at give dem praktiske råd til hvordan de kan klare deres ansvarsopgaver. De hjælper pionererne med at blive dygtigere til at forkynde, og de er også glade for at lære de nye i menigheden at kende og høre om deres åndelige fremskridt. Disse brødre giver villigt og med glæde af sig selv som ‘medarbejdere der har vores bedste på sinde’. (2. Korinther 8:23) Lad os efterligne deres tro og kærlighed til Gud. – Hebræerne 13:7.

  • Hvad er formålet med at kredstilsynsmænd besøger menighederne?

  • Hvordan kan du få glæde af deres besøg?